Julia Siebert

Julia Siebert
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail

Korona Yardımları

Küçük ölçekli ve mikro ölçekli şirketler, şahıs şirketler ve serbest meslek sahipleri* için güncel bilgiler