መድረኽ ሓበሬታ

ኣብ ጀርመን መንበሪ ናይ ምርካብ መሰልን ትካል ንምርካብ ዘሎ ኩነታት ፍለጡ

መድረኽ ምምሃር

ንግዲ ናይ ምጅማር ሓሳብኩም ከመይ ምፍፃም ከምትኽእሉ ኣብ ቨርችዋል መድረኽ ምምሃር ተምሃሩ

IQ መርበብ

ብዛዕባ ንህቦም ዕድላትን ንምፍጣር ስራሕ ስደኛታት