መድረኽ ሓበሬታ

ኣብ ጀርመን መንበሪ ናይ ምርካብ መሰልን ትካል ንምርካብ ዘሎ ኩነታት ፍለጡ

Corona aid programs

Up-to-date information for small and micro businesses, the self-employed and freelancers

IQ መርበብ

ብዛዕባ ንህቦም ዕድላትን ንምፍጣር ስራሕ ስደኛታት