ልክዓት ሓበሬታታት

ኣብ ጀርመን ርእሰ-ሓደር ንክትኮኑ ተገዳስነት ኣለኩም? ሽዑ ኣብዚ ጽቡቕ ኣሎኹም። እዚ መርበብ ኢንተርነት ንወጻእተኛ ተመሃሮ፣ ተመሃሮ ዩኒቨርስቲ ኣብ ጀርመን፣ ኪኢላታት ካብ ወጻኢ፣ ከምኡ'ውን ስደተኛታት አብ ምቕዋም መነባብሮ ኣብ ጀርመን ይሕግዞም እዩ። ንዕኡ ሓበሬታታት ኣኪብና፣ ስጉም ብስጉም መታን ኣብ ጉዳይ ምቕዋም ከነሰንየኩም። ሕቶታት እንተሎኩም ወይ ገለ እንተዘይትርድኡ ብደስታ ንሕግዘኩም ኢና - ብተለፎን ወይ ብኢመይል።

ግን ቅድም ክትሕግዙና ኣለኩም፣ መታን ትኽክላት ሓበሬታታት ክንህበኩም ከምንኽእል። ምኽንያቱ እቶም ኣገደስቲ ኣድላይነታት፣ ምምሕዳር ምኻድ ከምኡ'ውን ፍቓዳት ናይ ምቕዋም ትካል ክፈላልዩ ይኽእሉ። ካበየናይ ሃገር ከምትመጹን ኣየናይ መርገጽ ጽንሓት ከምዘሎኩም ይምርኮሱ እዮም።
ስለዚ ኣብቶም ዝስዕቡ ሳንዱቓት፣ ኣበየናይ ጉጅለ ከምዝኾንኩም ከምኡ'ውን ኣብምንታይ ቋንቋ ሓበሬታታት ክትውሃቡ ከምትደልዩ፣ ትመርጹ ኢኹም።


ካብ ኤውሮጳውያን ሃገራት

ውጻእተኛታት ተመሃሮ / ዶክቶር ዝምሃሩ ካብ EU-ሃገራት

ንትምህርቲ ዩኒቨርስቲ ወይ ንደክቶር ማዕርግ ምግባር ኣብ ሓደ ዩኒቨርስቲ ወይ ኮለጅ ናብ ጀርመን ኢኹም መጺኹም ከምኡ'ውን ዜጋ EU ወይ ዜጋ ኤውሮጳዊ ኢኮኖሚ-ዞባ (ቍጠባዊ ዞባ EU) ኢኹም።

ውጻእተኛታት ተመሃሮ ዩኒቨርስቲ ካብ EU-ሃገራት

ዜጋ EU ኢኹም ወይ ናይ ኤውሮጳዊ ኢኮኖሚ-ዞባ ከምኡ'ውን ኣብ ሓደ ዩኒቨርስቲ ወይ ኮለጅ ኣብ ጀርመን ብዕዉት ትምህርትኹም (ስታዲ) ወዲእኹም።

ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ኪኢላታት ካብ EU-ሃገራት

ኣብ ሓደ ሃገር ኣብ EU ወይ ኣብ ኤውሮጳዊ ኢኮኖሚ-ዞባ ትቕመጡ ከምኡ'ውን ዜጋ ኣብኡ ኣብቲ ሃገር ኢኹም። ኣብኡ ሞያዊ ክእለታት ወይ ትምህርቲ ስታዲ ብዓወት ወዲእኹም።

ሓበሬታታት ኣርኢ ኣብ

ካብ ወጻኢ EU-ሃገራት

ውጻእተኛታት ተመሃሮ / ዶክቶር ዝምሃሩ ካብ ወጻኢ EU-ሃገራት

ንትምህርቲ ዩኒቨርስቲ ወይ ንደክቶር ማዕርግ ምግባር ኣብ ሓደ ዩኒቨርስቲ ወይ ኮለጅ ናብ ጀርመን ኢኹም መጺኹም ከምኡ'ውን ዜጋ ናይ ሓደ ወጻኢ EU ዘሎን ወጻኢ ኤውሮጳዊ ኢኮኖሚ-ዞባ ዘሎን ሃገር ኢኹም።

ውጻእተኛታት ተመሃሮ ዩኒቨርስቲ ካብ ወጻኢ EU-ሃገራት

ዜጋ ናይ ሓደ ወጻኢ EU ዘሎን ወጻኢ ኤውሮጳዊ ኢኮኖሚ-ዞባ ዘሎን ሃገር ኢኹም ከምኡ'ውን ኣብ ሓደ ዩኒቨርስቲ ወይ ኮለጅ ኣብ ጀርመን ብዕዉት ትምህርትኹም (ስታዲ) ወዲእኹም።

ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ኪኢላታት ካብ ወጻኢ ኤውሮጳዊ ሕብረት

ኣብ ሓደ ወጻኢ EU ዘሎን ወጻኢ ኤውሮጳዊ ኢኮኖሚ-ዞባ ዘሎን ሃገር ትቕመጡ ከምኡ'ውን ዜጋ ኣብኡ ኣብቲ ሃገር ኢኹም። ኣብኡ ሞያዊ ክእለታት ወይ ትምህርቲ ስታዲ ብዓወት ወዲእኹም።

ሓበሬታታት ኣርኢ ኣብ

ስደተኛታት

ዝተቐበሉ ስደተኛታት ምስ ሓደ ካብ ዝስዕቡ ሽም/ዓይነት ጽንሓት

ከም ስደተኛ ኢኹም ተቐቢልኩም ከምኡ'ውን ዝስዕብ ሽም ጽንሓት ኣለኩም፥

§ 22 መስመር 2 AufenthG; §22  መስመር 3 AufenthG; § 23 ዓን. 2 AufenthG; § 25 ዓን. 1 AufenthG; § 25 ዓን. 2 AufenthG; § 26 ዓን.3 AufenthG; § 26 ዓን. 4 AufenthG.

ሓበሬታታት ኣርኢ ኣብ

ቅብሉት ስደተኛታት ምስ ሓደ ካብ ዝስዕቡ ሽም ጽንሓት

ከም ስደተኛ ኢኹም ተቐቢልኩም ከምኡ'ውን ዝስዕብ ሽም ጽንሓት ኣለኩም፥

§ 18a AufenthG; § 22 መስመር 1 AufenthG; § 23 ዓን. 1 AufenthG; § 23a AufenthG; § 24 AufenthG; § 25 ዓን. 3 AufenthG; § 25 ዓን. 4፣ መስመር 1 AufenthG; § 25 ዓን. 4፣ መስመር 2 AufenthG; § 25 ዓን. 4a AufenthG; § 25 ዓን. 4b AufenthG; § 25 ዓን. 5 AufenthG; § 25a ዓን. 1 AufenthG; § 25a ዓን. 2፣ መስመር 1 AufenthG; § 25 ዓን. 2፣ መስመር 2 AufenthG.

ሓበሬታታት ኣርኢ ኣብ

ስደተኛታት ኣብ ጉዳይ ምልክታ ወይ ምስ ፍቓድ

ኣብ ጉዳይ ዑቕባ ኢኹም ዘሎኹም ከምኡ'ውን ፍቓድ ጽንሓት ብሕጊ § 55 AsylVfG ኣለኩም ወይ ምልክታኹም ዑቕባ ኣይተቐበለን ኔሩ ከምኡ'ውን ተጸዋርነት(Duldung) ብሕጊ § 60ሀ AufenthG ኣለኩም፣ ሽዑ ርእሰ-ሓደር ስራሕ ክትሰርሑ ተኸልኪሉልኩም እዩ። ብፍሉይ ኣድላይነታት ሓደ ጽግዕተኛ ዝኾነ ስራሕ ክትሰርሑ ትኽእሉ፣ ግን ርእሰ-ሓደር ስራሕ ፈጺምኩም ኣይትኽእሉን ኢኹም።

Beratungsfachkräfte finden
außerdem Informationen unter
www.netzwerk-iq.de