ኣድላይነታት ኣመሓደርቲ ትካልነት መገሻ

ኣብ ዓንቀጽ § 55 ናይ ስርዓተ ትካልነት ኣየኖት ርእሰ-ሓደር ስራሓት ኣብ ትሕቲ ተንቀሳቀስቲ ንግድ ከምዝኾኑ ይግለጽ። 

  • እዚኦም ብሕልፊ ኣብ ዕደላን/ምክፍፋልን  ንግድ ኣቑሑት ወይ ናይ ንግዳውያን ተግባራትን ዝነጥፉ: ንኣብነት ናይ ኣቑሑ ምትዕርራይ።
  • ምስኡ ዝስርዑ ከም መዛናጋዕቲ ስራሓት ይቑጸሩ: ንኣብነት ርእሰ-ሓደር ምርኢት ኣቕረብቲ ወይ ከምኡ ዝኣመሰሉ ስርሓት ዝሰርሑን።

ተንቀሳቀሲ ስርሓት ክትሰርሑ እንተ ደኣ  ደሊኹም ኣብ ምምሕዳር ስርዓት (Ordnungsamt) ብምካድ ናይ ተንቀሳቀስቲ ንግድ ምስክር ወረቐት(ካርድ) ክትሓቱ ኣለኩም። ወግዓዊ ተንቀሳቀስቲ ንግድ ምስክር ወረቐት ኣብ ምሉእ ጀርመን የገልግል። ግን ምስክር ወረቐት ብትሕዝቶን ደረት-ግዜን ደረት ክህልዎ ይኽእል። ሓደ ሓደ ተንቀሳቀሲ ስርሓት ካብ ግዴታ ምስክር ወረቐት ነጻ ክኾኑ እንከለዉ: በቲ ካልእ ወገን ከኣ ከም ተንቀሳቀሲ ስርሓት ክስርሑ ዘይፍቅደሎም ኣለው። ኣብዚ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ትረኽቡ

ደውሉልና ኢኹም ወይ ብኢመይል ጸሓፉልና ሕቶታት እንተ ኣለኹም!

መራኽቦ

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail