ሊንክስ ናብ ካልኦት መርበባት ኢንተርነት

Anerkennung in Deutschland

መደብ ስራሕ (Businessplan)

ቅኑዕን ንጹርን ሓበሬታታት ንከነዳልወልኹም ጌና ንጽዕር ኣሎና።

ሓበሬታታት ብዛዕባ መደብ ቢዝነዝ ብኡንብኡ የድልየኩም'ዶ? ኣብዚ ኣብ ትሕቲ  ዘሎ ዌብ ሳይት ተመልከቱ http://www.existenzgruender.de/DE/Weg-in-die-Selbstaendigkeit/Vorbereitung/Businessplan-erstellen/inhalt.html

ኣብኡ "BMWi-Businessplan" ዝብሃል ሓጋዚ ኦንላይን-ፕሮግራም ክትረኽቡ ኢኹም፣ ንመስረቲ ትካል ስጉምቲ ብስጉምቲ ብኣብነታት ዝተመርኮሰ መደብ ስራሕ ዝመርሕ ከነቅርበልኹም ኢና።

መራኽቦ

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail