پلتفرم اطلاعات

اطلاعات در خصوص حق اقامت و کارآفرینی در آلمان

پلتفرم آموزشی

با استفاده از پلتفرم مجازی ما از نحوه تحقق بخشیدن به ایده‌های خود به منظور کارآفرینی آگاه شوید

شبکهٔ IQ (آی کیو)

از امکانات و پشتیبانی‌های ما در زمینه کارآفرینی مهاجرت یا کارآفرینی بین‌المللی کسب اطلاع نمایید