شرایط شاغلین شغل های آزاد

استقلال در یک شغل آزاد در اکثر موارد به داشتن یک سند فارغ التحصیلی از یک پوهنتون نیاز دارد. البته این امکان هم وجود دارد که دانش مورد نیاز را برای انجام شغل آزاد با تحصیل شخصی و فردی و یا از طریق یک فعالیت شغلی به دست آورد. البته به شرط اینکه دانش کسب شده با سطح تحصیل پوهنتون همسان باشد. در این صفحه بخش های متفاوتی را به شما معرفی می کنیم که جزء مشاغل آزاد محسوب می شوند و شرایطی که فرد برای تاسیس شرکت خود در هر یک از این بخش ها باید داشته باشد.

شغل های آزاد در آلمان به سه دسته تقسیم می شوند: شغل های داخل کتلاگ مشاغل مشابه و شغل های فعالیتی در این فهرستها خواهید دید که چه مشاغل آزادی در این مقوله می گنجند.

در صورت داشتن سئوال با ما تلفنی تماس گرفته یا یک ایمیل ارسال کنید.


انتظارات از شغل های از روی لیست مشمول شغل های آزاد

شغل های داخل لیست به اصطلاح شغل های آزاد کلاسیک هستند. در ماده 18 قانون مالیات برعواید (EStG) آمده که اینها کدام مسلک ها هستند. برای اکثر مسلک ها و یا شغل ها کاتالوگ داشتن مدارک شغلی خاصی ضرورت دارد. اگر تصادیق و شهادتنامه شما در خارج از آلمان کسب شده باشد باید با مدرک مربوطه ی آلمانی همسطح تعیین شود. بدین منظور باید اقدامات ارزیابی و به رسمیت شناسیاسناد راطی کنید این شرایط و انتظارات در مورد گروههای شغلی ذیل صدق می کند:

 • شغل های طبی مانند دوکتوران طب، تداوی کنندگان سیستم تدوای حکیمی، فیزیوتراپها،
 • شغل های با داشتن دفتر مشورتی حقوقی، مالیاتی و اقتصادی مانند وکلا، نوتار ها، مشاورین امور مالیاتی ، مشاورین امور اقتصادی
 • مسلک های علوم طبیعی و تخنیکی، در اینجا پیش از همه از انجینران یا کیمیا دانان یاد آور شد.

علاوه بر این مسلک های مطبوعاتی و زبانی از جمله شغل های کتلاکی محسوب می شوند، مثلا ً روزنامه نگاران، گزارشگران تصویری (عکاسان) یا مترجمین. شرایط و انتظارات برای افرادی که اسناد خود را در خارج کسب کرده اند قدری متفاوت است، چون اسناد مذکور باید بااسناد مورد نیاز برای انجام شغل مربوطه همسطح باشد. بدین منظور باید تعمامل پذیرش و به رسمیت شناسی اسناد را طی کنید. برای مترجمینی که سفارشات (کارهای) محکمه و اداری انجام می دهند وظایف شغلی دیگری هم جاری است.

ارزیابی و قبول اسناد خارجی

در یک تعامل مقایسه و ارزیابی اسناد علمی بر اساس شهادتنامه مربوط به صلاحیت های خارجی و تجربیات شغلی فرد در خارج بررسی می شود که آیا این اسناد با شغل مرتبط آلمانی و یا به اصطلاح شغل مورد نظر همسطح(همسویه) می باشد. ممکن است حتی چندین شغل مورد نظر مطرح باشند، در این صورت از افراد ذیصلاح مشاوره بگیرید بهترین فرصتهای شغلی کدام یک می تواند باشد. در بهترین حالت سند مسلکی شما بطور کامل با شغل مورد نظر همسطح تشخیص داده می شود.بعضی اوقات ممکن است این پدیرش و ارزیابی به صورت مشروط مورد پذیرش قرار گیرد. در این صورت می توانید پس از یک آزمون جبران کمبودها و یا طی یک دوره به اصطلاح جبرانی تمامی انتظارات مورد نیاز را برآورده سازید. در صورتی که سند علمی خارجی با شغل مرجع هیچ وجه شترکی نداشته باشد، آنگاه مورد تایید قرار نخواهد گرفت. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید: www.anerkennung-in-deutschland.de

راهنمایی هایی برای نیروهای متخصص خارجی

کسی که به خاطر کمبود مدارک و یا به خاطر به رسمیت شناسی ناکامل اسناد علمی کسب شده در خارج مجاز به انجام یک شغل آزاد نیست می تواند به یک فعالیت شغلی مشابه اقدام ورزد. مثلا ً مدرک شما به عنوان مشاور مالیاتی به رسمیت شناخته نشده به همین خاطر مجاز نیستید در این شغل خود را مستقل بدانید. اما می توانید یک دفتر حسابداری راه بیاندازید که به فعالیتهای پیشه وری تعلق دارد.


شرایط شغل های آزاد مشابه

اینها مشاغلی هستند که مشخصا ً در کتلاگ (لست) بطور صریح از آنها نام برده نشده، اما شباهتهایی با فعالیتهای شغلی نامبرده در کتلاک دارند. این ها شغل های شبیهه هم نامبرده می شوند. بدین لحاظ در مجموعه شغل های آزاد جای می گیرند که شرایط البته دشواری دارند، معمولا ً اداره دارایی هر مورد خاص را بررسی می کند تا ببیند آیا آن شغل تحت مقوله ی شغل های مشابه قرار می گیرند و شغل های آزاد محسوب می شوند یا نه.

برای انجام فعالیت شغلی آزاد در یک شغل مشابه به مدرکی دانشگاهی یا تحصیلاتی نیاز دارید. اغلب به این اسناد باید تجربیات شغلی و تحصیلات تکمیلی که منجر به فعالیت شغلی می شوند و با یک شغل کتلاکی (لیستی) قابل مقایسه هستند را نیز مد نظر داشت. این امر می تواند مثلا ً در مورد کسی صدق کندکه تحصیلاتش در حد تکنسین برق می باشد و سپس تحصیلات تکمیلی داشته به نحوی که اینک کارهایی را می پذیرد که به وظایف یک انجینر مربوط می شود. یا : یک مربی اجتماعی که به ادامه تحصیل پرداخته و اینک به عنوان روانکاو خانواده کار می کند، امری که در آلمان فقط کارشناسان ارشد روانشناسی مجاز به انجام آن هستند. اگر شما در خارج از آلمان به صلاحیت انجام شغلی دست یافته اید، سند علمی تان باید با سند مشابه آلمانی شغل آزاد همسطح تشخیص داده شود. بدین لحاظ باید سلسه مطابقت مدارک را طی کنید.


توقعات از کسانیکه در شغل آزاد کار می کنند

از طریق قانون وضع مشاغل مروجه باید انجام یک فعالیت شغل آزاد در زمینه های کاری جدید و یا درشغل های جدید ممکن شود. این امر می تواند در زمینه های ذیل صدق کند:

 • فعالیتهای علمی
 • فعالیتهای هنری
 • فعالیتهای نویسندگی
 • فعالیتهای آموزشی
 • فعالیتهای تربیتی

اینکه آیا یک فعالیت جزء شغل های آزاد محسوب می شود- یعنی اینکه آیا خواص یک شغل آزاد را دارا می باشد- معمولا ً امری است که در هر مورد خاص از سوی مستوفیت تعیین می شود. اگر شما در خارج از آلمان به صلاحیت انجام شغلی دست یافته اید، شهادتنامه تان باید با مدرک مشابه آلمانی شغل آزاد همسطح تشخیص داده شود. بدین لحاظ باید اقدامات مطابقت مدارک را طی کنید.

افراد دارای شغل های آزاد/ پیشه وران

اینکه آیا یک فعالیت مستقلانه جزءشغل های آزاد محسوب می شود یا شغل های پیشه وری و اینکه ارزیابی آن چقدر می تواند پیچیده باشد، زمینه کاری یک دواساز به ما نشان خواهد داد: یک داروساز معمولا ً یک شغل آزاد محسوب می شود. اما وقتی یک داروخانه دار هستید یک پیشه ور هم محسوب می شوید. یک چنین فعالیت دوجانبه ای می تواند منجر به این شود که بخشی از درآمدها مشمول فعالیتهای شغل آزاد شود. یا: شما می توانید به عنوان استلاد حق الزحمی پوهنتون ای به صورت آزاد هم مشغول به کار شوید. اما اگر همزمان کتابهای تخصصی هم خرید و فروش کنید، یک فعالیت پیشه وری خواهد بود که مطابق آن باید مالیاتهایش پرداخت شود.


اجازه شغل

برای برخی از شغل ها علاوه بر داشتن صلاحیت های شغلی تعیین شده عضویت در اتاق مشاغل (سازمان نظام شغل ها) نیز الزامی است. برای ثبت و عضویت در این اتاق ها به موارد زیر نیاز دارید:

 • ااثبات صلاحیت رسمی (مدرک تحصیلی از موسسات تحصیلات عالی (پوهنتون) یا یک سند علمی تحصیلی همسویه شغلی)
 • ارائه بیمه الزامی شغلی و
 • تصدیق از سوی اداره پولیس، که نزد اداره ساکنین شهر (محل زندگی) درخواست می نمائید.

دیگر شغل های آزاد، مثلا ً کسانی که داکتر طب نیستند ولی به امور معالجوی تجربی می پردازند، این مجوزها را از سازمانها و نهادهای عمومی، در این مورد اداره سلامت اخذ می کنند. کارشناسان قسم خورده و آنهایی که بصورت عمومی به کار گرفته شده اند برای دریافت اجازه خود باید به اتاق های صنایع و بازرگانی و یا دادگاههای مسئول مراجعه کنند. برخی از دارندگان مشاغل آزاد مانند روزنامه نگاران و هنرمندان نیازی به اینگونه مجوزها برای شروع کار خود ندارند.

بیمه های الزامی کاری

چه به عنوان یک مشاور مالیاتی، وکیل، پزشک، معمار یا حسابرس اقتصادی برای کسی که شغل آزاد دارد، داشتن بیمه اجباری کار مهم است، چون شما در قبال تمامی خساراتی که احتمالا ً به خاطر انجام کارتان ممکن است بار آید مسئولید. از مسئولان بیمه ی خود سئوال کنید چه نوع بیمه ای برایتان مناسسب تر است و آن را با دیگر پیشنهادات بیمه ای مقایسه کنید.

نحوه تماس با مقامات مسئول

موسسین شرکتها می توانند به مسئولین طرف صحبت خود به آدرس ذیل تماس برقرار کنند: همچنین می توانید نزد راهنمای مسئولین BMWI به این آدرس با شخص مسئول تماس حاصل کنید.

در مورد شرایط مورد انتظار از افراد دارای شغل سوال دارید؟ برای تهیه تمام اسناد مورد نیاز احتیاج به کمک دارید؟ به یکی از کارمندان ما مراجعه کنید، به شما در این زمینه کمک خواهند کرد.

فرد مسئول

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail

Julia Siebert

Julia Siebert
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail