انتظارات از پیشه وران

باو جود پیشه وری بسیاری شغل هائی وجود دارد که برای انجام آنها باید شرایط خاصی را احراز کرد. این موضوع در مورد فعالیتهای مستقلانه در زمینه های ذیل صدق می کند: پیشه و یا معامله دار, پیشه های ملزم به داشتن جوازنامه و شغل های دارای مقررات وضع شده منظور از شغل های دارای مقررات وضع شده یعنی شغلی های که مهاجرین خارجی بدون داشتن اسناد علمی مورد تایید قرار گرفته در آلمان مجاز به انجام آنها نیست، مثلا ً مهندسین و انجینران.

در صورت داشتن سوال با ما تلفنی تماس گرفته یا یک ایمیل ارسال کنید.


پیشه های ساحه صنایع دستی

در آلمان در ساحه صنایع دستی بین شغل هائیکه ضزورت به داشتن جواز و شغل هائیکه بدون نیاز به جواز می باشد تفاوت وجود دارد. برای 43 شغل که در زمینه صنایع دستی نیاز به جوازهای خاصی می باشد اسناد علمی و صلاحیت های خاصی هم در نظر گرفته شده: در این موارد داشتن مدرک استادکاری یا یک مدرک هم سطح با آن که مورد تایید رسمی قرار گرفته باشد ضرورت دارد. شورای کاری صنایع دستی غرب آلمان در این مورد می تواند در باره شرایط صنایع دستی ملزم به داشتن مجوز اطلاع رسانی کند: لینک به در صورتی که صلاحیت های لازم را برای یک شغل در ساحه صنایع دستی ضرورت به داشتن مجوز دارا می باشید، با ارائه سند مربوطه در قدم دوم نام خود را در فهرست مربوط به صنایع دستی ثبت کنید. در این فهرست نام تمامی افراد مستقل در زمینه صنایع دستی باجواز لیست شده اند، ثبت نام در این فهرست ضروری است. برای ارائه درخواست ثبت نام در سازمان نظام صنایع دستی منطقه مربوط به خود به لینک زیر مراجعه کنید: برای دیگر صنایع دستی نیازی به ارائه یک سند صلاحیت شغلی خاصی نمی باشد. در این صورت باید نام خود را در فهرست پیشه های صنایع دستی بدون نیاز به مجوز ثبت کنید.

 


آیا شما دارای یک سند علمی خارجی هستید؟

برای آنکه یک سند علمی خارجی بطور رسمی به رسمیت شناخته شود ( تایید شود) باید مراحل فرایند تایید را طی کنید. برای آنکه بتوانید به عنوان یک فرد مستقل در زمینه صنایع دستی اقدام کنید باید نزد اتاق صنایع دستی (سازمان نظام صنایع دستی) در منطقه مورد نظر درخواست خود را ارائه دهید: اگر سند علمی شما معادل یک مدرک آلمانی تشخیص داده شد، از نخستین قدم بزرگ را برای تاسیس کارگاه خود گذشته اید (اولین مانع را پشت سر گذاشته اید)، یعنی شما حق آن را دارید که به آن کار مشغول شوید. اگر مدرک شما معادل مدرک آلمانی تشخیص داده نشود، باید مدارکی ارائه دهید که نشان دهنده تکمیل کمبود معلومات شماست. از اتاق صنایع دستی در باره کورس ها یا دوره هایی که امکان رفع کمبودها را فراهم می کند سئوال نمایید.

به رسمیت شناختن اسناد مسلکی خارجی

در طی تعامل ابرسمیت شناختن اسناد بر اساس اسناد و مدارکی که در کشور دیگری به دست آمده است آیا صلاحیتها و تجارب شغلی فرد با صلاحیت های مورد نظر در شغل مربوطه در آلمان مطابقت دارد و به اصطلاح با شغل مورد نظر هم سطح می باشد. امکان دارد که که شغل های مورد نظر متفاوتی مطرح شوند، در این صورت بهتر است بپرسید بهترین چانس و فرصتها درقسمت کدام شغل وجود دارد. در بهترین حالت تعامل ارزیابی و به رسمیت شناخته شدن عنوان می شود که اسناد خارجی به طور کامل با صلاحیت های مورد نظرهمسویه باشد. بعضی اوقات فقط یک تصدیق صادر می شود که اسناد خارجی تا حدی نیازهای مورد نظر شغلی در آلمان را تامین می کند. در این صورت می توانید پس از طی دوره های به اصطلاح انطباقی و یا پس از گذراندن امتحانات مربوطه تصدیق صلاحیت کامل (انطباق کاملاسناد) را دریافت کنید. اگر هیچ وجه مشترکی بین سند مسلکی و یا علمی خارجی و شغل مرجع در آلمان وجود نداشته باشد، هیچ تائید نامه ای صادر نمی شود. برای بدست آوردن معلومات بیشتر و تماس یا شخص مسئول به آدرس زیر مراجعه کنید: www.anerkennung-in-deutschland.de


استثنائات

در زمینه ی تاسیس یک کارگاه یا شرکت ضرورت به داشتن جواز مقررات استثنایی وجود دارد. در اینجا دو مثال ذکر می شود ولی این دو مثال دربرگیرنده ی تمام مقررات استثناء نمی شود. به همین خاطر توصیه می کنیم در هر مورد اگر دارای شهادتنامه استادکاری آلمانی نیستید و مایلید یک کارگاه مستقل صنایع دستی که برای آن داشتن جواز ضروری است، تاسیس کنید از کارشناسان امور مشاوره بگیرید.

استثناء: موسسه و یا کارگاه استادکاری با وجود به رسمیت شناسی محدود (غیر کامل)

شما درخواست کرده اید که سند علمی خارجی تان مورد بررسی و پذیرش قرارگیرد و سند علمی شما به صورت کامل مورد پذیرش قرار نگرفته. با این حال راههایی وجود دارد تا بتوانید کار خود را به عنوان یک صنعتگر که مجبور به داشتن جوازمی باشد، شروع کنید:

  • شما برای امتحان استادکاری نزد اتاق صنایع دستی منطقه خود ثبت نام می کنید. احتمالا ً اشتراک شما در یک مکتب تخنیکی در یک دوره تخصصی که شما را برای این امتحان آماده می کند مفید خواهد بود.
  • شما شخصی را که خود دارای سند علمی استادکاری است استخدام می کنید، چون در این صورت می توانید کارگاه خود را تاسیس کنید. بدین ترتیب می توانید ضمن آنکه کار خود را شروع می کنید، خود را برای دادن امتحان نیز آماده کنید. 

استثناء: محدودیت های قبولی اسناد مسلکی

سند علمی و یا مسلکی شما مورد بررسی قرار گرفته و تشخیص داده می شود که آن همسطح سند و یا شهادتنامه استادکاری آلمانی نمی باشد. به همین خاطر اجازه ندارید کاری را که انجام آن را درست نه آموخته اید ،انجام دهید، اما این امکان وجود دارد که به صورت محدود به این صنعتگری و یا پیشه وری شروع کنید. مثلا ً شما می توانید به عنوان سلمانی مردانه مسقلا ً شروع به کار کنید اما نه به عنوان یک آرایشگر زنانه.


پیشه وری در شغل های قانونی شده

شما فقط زمانی اجازه دارید در آلمان به شغل های به رسمیت شناخته قانونی اقدام کنید که سند صلاحیت شما و یا شهادتنمامه شما با شغل مربوطه آلمانی همسطح و یکسان ارزیابی شود. این سند و یا شهادتنامه باید بصورت رسمی قبول شود، یعنی باید نزد مقامات مسئول درخواست کنید شهادتنامه تان مورد ارزیابی و تائید قرار گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به www.anerkennung-in-deutschland.de. اگر بخواهید در زمینه ی این شغل یک کارگاه پیشه وری را افتتاح کنید، شهادتنامه رسمی نیاز خواهید داشت. در اینجا فهرستی از مسلک های که در آلمان جزء مسلک های رسمی شده محسوب می شوند و اینکه چه شرایطی را مراعات نمائید، چون در هر شغل و یا مسلک این مقررات متفاوت می باشد.


پیشه هائیکه برای آنها اجازه درخواست شود

برای برخی پیشه ها در آلمان ضرورت به جواززهای خاصی است تا بتوان خود را از نظر شغلی و یا مسلکی مستقل کرد. این امر مثلا ً در مورد فروشنده خدمات بیمه ها یا مسئولین شفاخانه های خصوصی، کازینوها یا خدماتامنیتی (سکیئریتی) صدق می کند. در اینجا فهرست کامل پیشه هائیکه دربرای آنها ضرورت به داشتن جواز است، خواهید یافت: کسی که مایل است در چنین شغل ها فعالیت نماید، باید شرطهای اولیه خاصی را مراعات کرده و در اداره پیشه وری برای دریافت لیسنس و یا اجازه نامه اقدام کند. این شرطها اولیه در همه مسلک ها یکسان نبوده و در هر مورد می تواند متفاوت باشد. مهمترین شرط های اولیه مورد نظر به قرار ذیل می باشد:

  • سند عاری از جرایم وقابلیت اعتماد شخصی به شما، مثلا ً یک تصدیق از سوی اداره پولیس، تصدیق از مرکز ثبت پیشه ها یا تصدیق اطمینان از اداره امور مالی و اداره مسئول منطقه ای(شاروالی).
  • تصدیق در باره داشتن علمیت و معلومات مسلکی ( صلاحیت فنی) شخص موسس، مثلا ً ارائه یک تصدیق ، طی یک دوره تخصصی، تصدیق تحصیلات تکمیلی.

دستورات مربوط به پیشه های با ضرورت داشتن جواز در مواد 29 تا 40 قانون مقررات پیشه وری (GewO) تنظیم شده اند. هنگامی که این جوازها را دریافت کرده باشید، می توانید به انجام آن پیشه ی که به داشتن جوازضرورت داشته باشد؛ اقدام کنید. این جواز غیر قابل انتقال به دیگران است، تا جائیکه امکان دارد، تحت بعضی شرایط مجبور به دست آوردن جوازهای گوناگون از مقامات مسئول باشید، باید برای تاسیس شرکت یا کارگاه خود که ضرورت به داشتن جواز می باشد وقت تقریبا ً طولانی را در نظر بگیرید.


نحوه تماس با مقامات مسئول

موسسین شرکتها می توانند به مسئولین طرف صحبت خود به آدرس ذیل تماس برقرار کنند: همچنین می توانید نزد راهنمای مسئولین BMWI به این آدرس با شخص مسئول تماس حاصل کنید.

در مورد شرایط مورد انتظار از پیشه وران سئوال دارید؟ برای دریافت همه اسناد مورد ضرورت به حمایت و کمک دارید؟ به کارکنان ما که سوال های شما را جواب می دهند، مراجعه کنید، به شما کمک خواهد شد!

فرد مسئول

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail

Julia Siebert

Julia Siebert
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail