لینک به دیگر پلاتفورم های اینترنتی

Anerkennung in Deutschland

قدم بعدی؟

در اینجا بزودی اطلاعاتی دریافت خواهید کرد که وقتی تمامی جواز های ضروری و طرح تجاری موجود می باشد اوضاع چگونه ادامه خواهد یافت. چون بعد از آن نیز برای عملی کردن مفکوره تجاری خود باید مواردی را مد نظر قرار دهید.

به همین خاطر در اینجا برای شما اطلاعاتی جمع آوری می کنیم در باره بیمه های مهم، در باره نحوه برخورد با پرسنل و موضوعات اصلی بازاریابی. شما مطلع خواهید شد که در مورد محاسبه کدام نکاتی را باید مدنظر بگیرید و چه مالیاتهایی را باید پرداخت کرد.

فرد مسئول

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail

Julia Siebert

Julia Siebert
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail