امکانات کمکی و فهرست

در قسمت بالای وب- سایت "دو منوی= قسمت" کمکی وجود دارد. در منوی کمک اطلاعاتی در مورد ساختار و عملکردهای این پلاتفورم اینترنتی پیدا خواهید کرد.
فهرست لغات به زبانی ساده توضیحاتی در مورد اصطلاحات تخصصی به آلمانی می دهد. مفاهیمی که در فهرست توضیحی در باره آنها وجود دارد به رنگ نارنجی و علامتی که در پی آنها آمده مشخص شده اند. یعنی فهرست لغات این طور است.

قدم بقدم بسوی تاسیس

شما بر اساس تقاضای خود به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده اید و یکی از عناوین اقامتی ذیل را دارا می باشید: ماده 22 بند 2 قانون اقامت، ماده 22 بند 3 قانون اقامت، ماده 23 بند 2 قانون اقامت، ماده 25 بند 1 قانون اقامت، ماده 25 بند 2 قانون اقامت، ماده 26 بند 3 قانون اقامت و یا ماده 26 بند 4 قانون اقامت. بعد از آن شما می توانید اقدام به مستقل ساختن شغلی خود در آلمان نمایید.

در اینجا آگاه می شوید که چه فهم و شهادتنامه مربوط به آن را ضرورت دارید. وقتی این مشخص شد، اطلاعاتی کسب خواهید نمود که باید چه کار کنید تا مفکوره شما در شکل یک شرکت جامه عمل پوشانده شود. سه سوال اساسی وجود دارد که جواب آنها باید تعیین شود:

  • اجازه دارم چکار کنم؟
    شما اطلاعاتی در مورد شغل های و یا پیشه های دارای مقررات وضع شده کسب می کنید, که اگر شخصی بخواهد شغل آزاد و مستقل داشته باشد، برای انجام آن باید شهادتنامه مسلکی کاملا ً خاصی ارائه دهد. در مورد مشاغل بدون مقررات وضع شده دریافت جواز ساده تر خواهد بود. شما متوجه خواهید شد که آیا مفکوره تجاری شما در آلمان تحت مشاغل پیشه وری قرار گرفته و یا مشمول مشاغل آزاد می شود، چون روش ها ثبت نام متفاوتی وجود دارد. علاوه بر این شما درباره "شغل آزاد ظاهری" که در آلمان ممنوع می باشند، مطلع خواهید شد.
  • به چه چیزهایی ضرورت دارم؟
    شما را مطلع خواهیم کرد که به کدام شهادتنامه و جوازهائی برایشروع پیشه مستقل خودضرورت خواهید داشت و به این ارتباط برای ثبت نام ومعرفی خود به چه مراجعی باید مراجعه کنید و یک زیر عنوان فرعی هم تحت عنوان طرح و پلان پیشه وجود دارد که شما را در مسیر این تصمیم قدم به قدم با مراحل برنامه ریزی برای شرکت آشنا خواهد کرد.
  • پس از آن چه رخ خواهد داد؟
    وقتی که تمام جواز های لازم ارائه و پلان پیشه وری هم ترتیب شده است، چند نکته قابل توجه دیگر هم وجود دارد. در اینجا اطلاعات لازم در باره بیمه های مهم، نحوه برخورد با پرسونل و خطوط اصلی بازاریابی را خواهید یافت. شما خواهید دید که در امور محاسبه به چه نکاتی باید توجه شود و همچنین چه وظایف مالیاتی وجود دارد.
اجازه دارم چه کار کنم؟
به چه چیزهایی ضرورت دارم؟

عنوان های کوتاه: ثبت (نام) پیشه، ثبت فعالیت به عنوان شغل آزاد، پلان و پیشبینی پیشه وری.

پس از آن چه رخ خواهد داد؟

عنوان های کوتاه: بیمه نحوه برخورد با پرسنل، خطوط اصلی بازاریابی، مالیاتها، و محاسبه، قانون قرارداد.

فرد مسئول

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail

Julia Siebert

Julia Siebert
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail