Linki oraz pozostałe platformy internetowe

Anerkennung in Deutschland

Make it in Germany

BQ-Portal

Biznesplan

Pochodzisz z kraju UE i posiadasz dyplom akademicki lub dyplom uzyskania zawodu. W takim razie możesz prowadzić działalność gospodarczą w pełnym wymiarze zarobkowym lub jako pracę dodatkową lub możesz kierować przedsiębiorstwem. Nie potrzebujesz biznesplanu ze względów formalnych! Jednak zachęcamy do napisania biznesplanu. O powodach można więcej przeczytać tutaj. Jeśli chcesz prowadzić działalność tylko jako pracę dodatkową, nie musisz pisać szczegółowego biznesplanu.

Na tej stronie uzyskasz odpowiedzi na następujące pytania:

Co to jest biznesplan? 

Dlaczego zachęcamy do napisania biznesplanu? 

Co zawiera biznesplan?

Jakie planujesz dochody i wydatki?  


Co to jest biznesplan?

 • Biznesplan – nazywany również biznesplanem przedsiębiorstwa, planem biznesowym, koncepcją przedsiębiorstwa lub koncepcją biznesową – jest pisemnym opracowaniem pomysłu na własną działalność gospodarczą. Opisujesz w nim, w jaki sposób chcesz zrealizować ten pomysł i co chcesz osiągnąć po założeniu swojego przedsiębiorstwa. Oprócz opisu swojego pomysłu przedstawiasz w nim również zaplanowane dochody i wydatki.

Dlaczego zachęcamy do napisania biznesplanu?

 • Biznesplan pokazuje szanse i ryzyka Twojej przedsiębiorczej działalności, stanowi rodzaj rozkładu jazdy i niezbędnych kroków w fazie rozruchu oraz pokazuje wymagania, jakie musisz spełnić. Biznesplan pomaga sprawdzić przed rozpoczęciem działalności i po jej podjęciu, czy możesz osiągnąć swoje wyznaczone cele i zrealizować swoje pomysły, czy też musisz dopasować swoje cele, względnie kroki realizacji.
 • Biznesplan jest niezbędny, gdy potrzebujesz finansowania z zewnątrz, np. kredytu z banku, specjalistycznej opinii jakiejś izby lub innego wsparcia
 • Za pomocą biznesplanu możesz zaprezentować swój pomysł innym zainteresowanym osobom (potencjalnym partnerom, inwestorom lub interesariuszom), których chciałbyś pozyskać jako sojuszników lub wspomożycieli.

Co zawiera biznesplan?

 • W biznesplanie powinieneś zwięźle, precyzyjnie, jasno i zrozumiale dla innych opisać swój pomysł na działalność gospodarczą oraz kroki realizacji tego pomysłu. W swoim biznesplanie wyjaśniasz: Dlaczego chcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą? Jakie masz kompetencje (na przykład wynikające z Twojego zawodu, zainteresowań lub doświadczeń życiowych)? Dlaczego Twój pomysł jest dobry? Kto jest Twoimi klientami? Jak dotrzesz do swoich klientów? Jaka jest Twoja polityka cenowa? Dlaczego jesteś lepszy od swoich współzawodników (konkurentów?)? Ile chcesz zarabiać? W jaki sposób sfinansujesz swoje przedsięwzięcie?
 • Nie ma ustalonych reguł stanowiących o formie, strukturze i objętości biznesplanu. Ty decydujesz o tym, jak ma wyglądać Twój biznesplan. Ważne, aby pasował do Twojego pomysłu biznesowego. Nasze pytania mają na celu pomóc Ci w napisaniu biznesplanu. Odpowiadasz na pytania i już powstaje szkielet Twojego biznesplanu. Dalsze pytania i rozdziały, które uważasz za ważne, uzupełniasz sam. Pytania, które nie pasują, możesz zmienić. Koniecznie powinienieś odpowiedzieć na pytania zaznaczone na czerwono. Pozostałe pytania pomogą Ci uzupełnić i uszczegółowić biznesplan.
 • Jeżeli biznesplan ma stanowić podstawę do rozmów i pertraktacji z innymi, powinieneś go napisać w języku niemieckim. Możesz w tym celu pobrać wzór w języku niemieckim. Wzory w językach angielskim i hiszpańskim mają Ci służyć jako pomoc językowa. Przetłumaczony na wiele języków przewodnik powinien ułatwić Ci napisanie Twojego biznesplanu.

Jakie planujesz dochody i wydatki?

Po opisaniu zestawisz w tabeli swoje obliczenia. Obliczenia składają się z następujących części:

 • Twoje koszty utrzymania: ile potrzebujesz na życie?
 • Plan zapotrzebowania na kapitał obrotowy: jakich zakupów musisz dokonać w celu swojej działalności?
 • Plan finansowania: skąd weźmiesz pieniądze?
 • Plan opłacalności: jakie planujesz dochody i wydatki w swojej działalności?
 • Plan wypłacalności: jakie inne dochody i wydatki musisz uwzględnić w swoich kosztach utrzymania?

Pamiętaj o tym, że (i) struktura cenowa, (ii) struktura dochodów i (iii) podatki oraz składki ubezpieczeń socjalnych w Niemczech są inne niż w Twoim kraju i że należy to uwzględnić w kosztach utrzymania. Część poświęconą planowaniu powinieneś napisać w języku niemieckim. Z tego względu możesz pobrać wzór w języku niemieckim. Wzory w językach angielskim i hiszpańskim służą jedynie jako pomoc językowa.

Mają Państwo pytania? Proszę zwracać się do naszych konsultantów!

Osoby kontaktowe

Julia Siebert

Julia Siebert
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail