Linki oraz pozostałe platformy internetowe

Anerkennung in Deutschland

Make it in Germany

BQ-Portal

Wymagania do wolnych przedsiębiorców

Dla prowadzenia działalności w wolnych zawodach w większości przypadków wymagane jest posiadanie ukończonego Wyższe go wykształcenia. Nie mniej jednak, niezbędną wiedzę można zdobyć za pośrednictwem samodzielnej edukacji lub poprzez działalność zawodową. Jednak, zdobyta wiedza powinna odpowiadać poziomowi uniwersytetu. Na tej stronie zapoznamy Państwo z branżami, które należą do wolnej przedsiębiorczośći, oraz podamy, jakie są niezbędne wymagania do każdej z nich.   

Wolne zawody dzielą się w Niemczech na trzy kategorie – zawody usystematyzowane (katalogowane), podobne zawody oraz pozostałe wolne zawody. W tym przeglądzie dowiecie się Państwo, który zawód należy do jakiej kategorii.

Mają Państwo pytania? Proszę zwracać się do naszych konsultantów!


Wymogi do katalogowanych zawodów

Katalogowane zawody – są to „klasyczne“ wolne zawody. Są to zawody, określane jest w § 18 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla większości zawodów katalogowanych wymagana jest odpowiednia kwalifikacja zawodowa/wykształcenie. Jeśli otrzymaliście Państwo kwalifikację zawodową za granicą, niezbędnym jest dokonanie uznania jako równoważną niemieckiemu zawodowi. W tym celu powinni Państwo przejść procedurę Uznania oraz ustanowienia równoważności dokumentów o wykształceniu, wydanych przez placówki oświatowe poza granicami kraju. Dla poszczególnych zawodów niezbędne jest dotrzymanie się pewnych wymagań. Ww. wymagania dotyczą następujących grup zawodowych:

 • zawody lekarskie (lekarze, lekarze medycyny niekonwencjonalnej oraz fizjoterapeuci),
 • prawnicze/zawody podatkowo-konsultacyjne (mecenasi, notariusze, rewidenci, konsultanci podatkowi),
 • zawody naukowo-techniczne (przede wszystkim inżynierowie).

Do katalogowanych zawodów należą również informacyjne zawody lingwistyczne, w tym dziennikarze, fotoreporterzy oraz tłumacze symultaniczni. Wymogi do ww. zawodów odróżniają się od siebie. Jeśli kwalifikacja/wykształcenie została zdobyta za granicą. Ponieważ wykształcenie zagraniczne powinno być równoważne edukacji niemieckiej, zdobytej w wyższej szkole Niemiec. W tym celu Państwo również powinni przejść przez procedurę Uznania i ustanowienia równoważności dokumentów o wyksztalceniu. W tym tłumaczy synchronicznych, którzy zatrudnieni są w instytucjach sądowych oraz państwowych, obowiązują dodatkowe zobowiązania zawodowe.

Uznanie kwalifikacji zagranicznych

W postępowaniu dot. uznania kwalifikacji zagranicznej na podstawie dokumentów o posiadanym wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym za granicą, analizowane jest czy Państwa kwalifikacja jest równowartościową do odpowiedniej w niemieckim zawodzie. Może okazać się, iż Państwa zawód porównywany jest nawet z kilkoma zawodami niemieckimi. W tym przypadku poradźcie się z fachowcami, w jakim zawodzie macie Państwo najlepsze perspektywy wzrostu kariery. Tryb Uznania zawiera, w lepszym wypadku, całkowite Uznanie równoważności. Czasami udzielane jest tylko częściowe uznanie. Jednak po ukończeniu kursu podwyższenia kwalifikacji - tak zwanej adaptacji zawodowej lub sukcesywnie zaliczonego egzaminu Państwo możecie zdobyć całkowite uznanie. Jeśli kwalifikacja zagraniczna nie ma nic wspólnego z odpowiednim niemieckim zawodem, niestety, nie zostaje ona uznana. Bardziej szczegółową informację oraz dane kontaktowe upoważnionych konsultantów znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.anerkennung-in-deutschland.de.

Rada dla zagranicznych fachowców

Osoby, które nie mogą wykonywać działalność gospodarczą w wolnym zawodzie u poprzez brak wymaganych kwalifikacji lub brak ich uznania w Niemczech, mogą prowadzić podobna działalność jako kupiec. Na przykład, przypuśćmy, iż Państwa kwalifikacja zagraniczna, jako konsultant podatkowy nie została uznana w Niemczech, dlatego Państwo nie możecie pracować w zawodzie. Jednak możecie Państwo realizować samodzielną działalność gospodarczą, jako księgowy, ponieważ należy ona do działalności komercyjnej.


Wymagania do podobnych wolnych zawodów

Podobne wolne zawody - to zawody, które nie zostały objęte listą w Katalogu Wolnych Zawodów, jednak, są podobne z punktu widzenia zawodowego, wykształcenia lub konkretnej działalności zawodowej. Nazywane są również „analogicznymi” zawodami. Tym sposobem, podobne zawody były odniesione do wolnych zawodów. Urząd skarbowy określa w każdym poszczególnym przypadku, czy ww. zawód jest podobny, czyli należy do wolnych zawodów.

Dla prowadzenia wolnej działalności w podobnych zawodach wymagane jest wykształcenie zawodowe lub wyższe wykształcenie akademickie. Czasami, niezbędną wiedzę można zdobyć na kursie podwyższenia kwalifikacji. Na przykład, elektryk, po ukończeniu kursu podwyższenia kwalifikacji może pracować, jako inżynier, pracownik socjalny -jako rodzinny psychoterapeuta (działalność, którą w Niemczech może wykonywać wyłącznie psycholog posiadający dyplom akademicki). Jeśli otrzymaliście Państwo wykształcenie zawodowe za granicą, musi ono zostać uznane równoważnym do niemieckiego zawodu. W tym celu Państwo powinni przejść przez procedurę Uznania i ustanowienia і równoważności dokumentów o wykształceniu, wydanych przez placówki oświatowe innych państw.


Wymogi do pozostałych wolnych zawodów

Zawdzięczając kategorii innych wolnych zawodów wolna działalność stała się możliwą w nowych branżach zawodowych: 

 • działalność badawcza (naukowa)
 • kulturalno –artystyczna
 • działalność kreatywna
 • działalność pedagogiczna (nauczycielska)
 • działalność wychowawcza  

Czy należy poszczególna działalność do wolnych zawodów z reguły decyduje Urząd Skarbowy w każdym poszczególnym przypadku. Jeśli zdobyliście Państwo wykształcenie zawodowe za granicą, należy poddać się procedurze wyznania jej równoważną do niemieckiego zawodu. W tym celu powinni Państwo przejść przez procedurę Uznania oraz ustanowienia równoważnych dokumentów o wykształceniu, wydanych przez placówki oświatowe innych państw.

Działalność gospodarcza czy wolna przedsiębiorczość?

W przypadku farmaceuty widać jak bardzo skomplikowane jest rozgraniczenie pomiędzy działalnością wolną a działalnością gospodarczą. Działalność farmaceutyczna należy do wolnych zawodów. Jednak, jeśli farmaceuta otworzy własną aptekę, automatycznie zostanie on handlowcem. Ww. "podwójna działalność" może przyczynić do tego, iż część dochodu odnoszona jest do działalności komercyjnej i podlega opodatkowaniu, zaś pozostała część – do działalności wolnej. Nauczając na Uniwersytecie, Państwo prowadzicie wolną działalność pedagogiczną, jeśli zaś Państwo jednocześnie sprzedają podręczniki – stają się Państwo kupcem i podleją opodatkowaniu.


Dostęp do działalności zawodowej

Dla poszczególnych wolnych zawodów jednocześnie z kwalifikacją zawodową wymagane jest członkostwo w Izbie Branżowej. W celu rejestracji w odpowiedniej Izbie Państwu niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów: 

 • potwierdzenie o ukończeniem Wyższym Wykształceniu akademickim lub zawodowym
 • potwierdzenie o ubezpieczeniu działalności zawodowej 
 • świadectwo niekaralności z policji (Führungszeugnis), które otrzymacie Państwo w służbie ewidencji paszportowej. 

Pozostałe wolne zawody, w tym na przykład, lekarze medycyny nietradycyjnej, otrzymują pozwolenie zawodowe w instytucjach państwowych, w konkretnym przypadku – służbie zdrowia. Oficjalnie przysięgli fachowcy – w Izbie handlowej lub w odpowiednim sądzie. Działalność kulturalno-artystyczna, w tym na przykład, wolny dziennikarz, nie potrzebuje żadnego pozwolenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

W trakcie wykonania swoich obowiązków zawodowych w wolnych zawodach, jak na przykład księgowy, prawnik, lekarz, architekt lub audytor, ponosicie Państwo odpowiedzialność za dowolne straty finansowe. Tym sposobem, ubezpieczenie działalności zawodowej nabywa dla Państwa szczególnego znaczenia. 

Jak odnaleźć niezbędną instytucję?

Założyciele mogą udać się do upoważnionych konsultantów. Również znajdziecie Państwo adresy niezbędnych instytucji oraz dane kontaktowe upoważnionych konsultantów na stronie internetowej: Behördenwegweiser des BMWI.

Macie Państwo pytania, dotyczące wymagań do wolnej przedsiębiorczośći? Potrzebne jest Państwu wsparcie, aby otrzymać wszystkie niezbędne informacje oraz wykaz niezbędnych dokumentów? Zachęcamy do korzystania z usług naszych konsultantów – pomożemy wam!

Osoby kontaktowe

Julia Siebert

Julia Siebert
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail