Linki oraz pozostałe platformy internetowe

Anerkennung in Deutschland

Make it in Germany

BQ-Portal

Wymagania, do przedsiębiorców handlu wędrownego

§ 55 Ustawy, która określa i ogranicza swobodę handlową zawiera opis rodzajów działalności, które kwalifikują się, jako handel wędrowny:

  • kupno oraz sprzedaż towarów lub usług komercyjnych (na przykład, remont),
  • działalność rekreacyjna (niezależni showmani itp.).

W celu prowadzenia handlu wędrownego niezbędne jest posiadanie odpowiedniego pozwolenia (Reisegewerbekarte). Z reguły, ww. pozwolenie ważne jest na całym terytorium Niemiec. Jednak, handel wędrowny może mieć ograniczony termin lub poszczególne warunki. W przypadku, gdy poszczególne rodzaje działalności są zwalniane od obowiązku otrzymania pozwolenia, inne rodzaje działalności w ogóle nie mogą być prowadzone w handlu wędrownym. Patrz lista.

Jeśli macie Państwo pytania prosimy do nas zadzwonić lub wysłać maila

Osoby kontaktowe

Julia Siebert

Julia Siebert
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail