Linki oraz pozostałe platformy internetowe

Anerkennung in Deutschland

Make it in Germany

BQ-Portal

Wymagania do przedsiębiorców

Nie zważając na wolne prowadzenie handlu, istnieje wiele zawodów, które muszą spełnić pewne wymagania, są to: samodzielna działalność rzemieślnicza, działalność licencjonowana oraz zawody regulowane. Regulacja oznacza, że działalność w regulowanych zawodach nie może być realizowana bez formalnego/całkowitego uznania kwalifikacji zagranicznej w Niemczech. Na przykład: architekci, inżynierowie.

Mają Państwo pytania? Proszę zwracać się do naszych konsultantów!


Samodzielna działalność w branży rzemieślniczej

W Niemczech istnieją zawody rzemieślnicze dla których jest wymagane posiadanie prawa wykonywania zawodu. Dla 43 rzemioseł dla których jest wymagane dopuszczenia do zawodu niezbędne są kwalifikacje zawodowe: kwalifikacja majstra lub równoważna kwalifikacja lub oficjalne potwierdzenie /uznanie odpowiedniej kwalifikacji zagranicznej. Zachodnio-Niemieckie Towarzystwo Rzemieślnicze informuje o wymaganiach, dot. zawodów dla których jest wymagane posiadanie prawa wykonywania zawodu.

Jeśli posiadacie Państwo niezbędną kwalifikację do prowadzenia takej działalności rzemieślniczej, zwróćcie się do Izby Rzemieślniczej regionu, w którym przewidujecie Państwo prowadzić działalność, z wnioskiem o wniesieniu Państwa działalności na listę zawodów rzemieślniczych, dla których jest wymagane posiadanie prawa wykonywania zawodu. Na tej liście zarejestrowani są wszyscy przedsiębiorcy Państwa regionu. Ww. rejestracja w Niemczech jest obowiązkową. Należy wypełnić formularz "Antrag auf Eintragung in die Handwerksrolle".

Dla pozostałej (znajdującej się poza listą) działalności rzemieślniczej konkretne kwalifikacje zawodowe nie są wymagane. Istnieje wyłącznie potrzeba zwrócenia się z wnioskiem o wniesienie prowadzonej przez Państwo działalności na listę zawodów, dla których nie jest wymagane „prawo wykonywania zawodu”.


Posiadacie zagraniczną kwalifikację?

W celu formalnego uznania Państwa kwalifikacji zagranicznej, powinniście Państwo przejść przez procedurę Uznania oraz ustanowienia odpowiedniości dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wydanych przez placówki oświatowe innych państw. W celu założenia własnej działalności licencjonowanej w branży rzemieślniczej, musicie wystąpić z wnioskiem do Izby Rzemieślniczej regionu. Jeśli Państwa kwalifikacja zawodowa uznana jest jako równoważna, Państwo macie za sobą pierwszą przeszkodę na waszej drodze i możecie założyć własny biznes. Jeśli Państwa kwalifikacja zagraniczna nie jest rozpoznawana /nie jest uznawana, możecie Państwo zdobyć niezbędną wiedzę oraz złożyć niezbędne egzaminy. Zwróćcie się do konsultantów Izby Rzemieślniczej, stosownie możliwości adaptacji kwalifikacyjnej.

Uznanie kwalifikacji zagranicznych

W postępowaniu dot. uznania kwalifikacji zagranicznej na podstawie dokumentów o posiadanym wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym za granicą, analizowane jest czy Państwa kwalifikacja jest równowartościową do odpowiedniej w niemieckim zawodzie. Może okazać się, iż Państwa zawód porównywany jest nawet z kilkoma zawodami niemieckimi. W tym przypadku poradźcie się z fachowcami, w jakim zawodzie macie Państwo najlepsze perspektywy wzrostu kariery. Tryb Uznania zawiera, w lepszym wypadku, całkowite Uznanie równoważności. Czasami udzielane jest tylko częściowe uznanie. Jednak po ukończeniu kursu podwyższenia kwalifikacji - tak zwanej adaptacji zawodowej lub sukcesywnie zaliczonego egzaminu Państwo możecie zdobyć całkowite uznanie. Jeśli kwalifikacja zagraniczna nie ma nic wspólnego z odpowiednim niemieckim zawodem, niestety, nie zostaje ona uznana. Bardziej szczegółową informację oraz dane kontaktowe upoważnionych konsultantów znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.anerkennung-in-deutschland.de.


Wyjątki

Istnieje szereg wyjątków, dot. założenia własnej działalności gospodarczej w licencjonowanej branży rzemieślniczej. Podajemy Państwu dwa przykłady oraz informujemy, iż istnieje możliwość ściągnięcia ze strony internetowej druków odpowiednich dokumentów z dalszymi wyjątkami. W tym celu zalecamy, pozyskać informację w Izbie Rzemieślniczej. Jeśli Państwo nie posiadacie tytułu majstra i jesteście zainteresowani założeniem własnej działalności w licencjonowanej branży rzemieślniczej.

Wyjątek: Założenie własnej działalności, nie zważając na posiadane Uznania częściowego

W przypadku, jeśli w procedurze Uznania zostały uznane wyłącznie poszczególne części Państwa kwalifikacji zagranicznej, istnieją jednak sposoby organizować własny biznes w zawodzie licencjonowanym: 

  • Jeśli przygotowujecie się Państwo do egzaminu, dot. zdobycia kwalifikacji majstra w odpowiedniej Izbie regionu, w którym pragniecie Państwo założyć swoją działalność. W celu pomyślnego zdania egzaminów, zaleca się zaliczyć kurs podwyższenia kwalifikacji.
  • Tak więc zapraszacie Państwo do pracy osobę posiadającą kwalifikację majstra, aby rozpocząć swój biznes w zawodzie licencjonowanym. W tym przypadku, możecie Państwo prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz równolegle przygotowywać się do egzaminu, dot. zdobycia miana majstra.

Wyjątek: gdy egzamin, dot. zdobycia kwalifikacji/ miano majstra nie jest potrzebny

Egzamin, dot. otrzymania kwalifikacji/miana majstra nie jest wymagany, pod określonymi warunkami, w tym, podeszły wiek. Jest to określane § 8 Ustawy o działalności rzemieślniczej. Jednak w tej sytuacji powinni Państwo przedstawić swoje wiadomości zawodowe, kwalifikacje oraz doświadczenie pracy. Ma to zastosowanie również do obywateli Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii. W tym celu muszą Państwo przedstawić odpowiednie doświadczenie zawodowe (patrz. § 2 UE/EOG Ustawy o działalności rzemieślniczej) lub odpowiednią kwalifikację zagraniczną (patrz.  § 3 UE/EOG Ustawy o działalności rzemieślniczej). Тu Państwo znajdą dodatkowe informacje.


Działalność przedsiębiorcza w zawodach regulowanych

Emigranci mogą rozpocząć działalność w zawodzie regulowanym wyłącznie pod warunkiem, jeśli ich kwalifikacje zagraniczne zostały oficjalnie uznane za równoważne z zawodami niemieckimi. Czyli, powinni Państwo zwrócić się z wnioskiem o Uznanie Państwa wykształcenia do organu upoważnionego. Szczegółowa informacja – www.anerkennung-in-deutschland.de. To oficjalne Uznanie jest również niezbędne dla otwarcia własnego biznesu w tym zawodzie. Tu lista zawodów regulowanych oraz wymagania, których dotrzymanie jest niezbędne w każdym zawodzie.


Licencjonowana działalność

W celu prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech niezbędnym jest otrzymanie pozwolenia. Obowiązuje ono na przykład agentów ubezpieczeniowych, właścicieli szpitali prywatnych/sal gier/służb ochroniarskich. Oto przegląd całej licencjonowaną działalności. Aby rozpocząć licencjonowaną działalność przedsiębiorczą oraz otrzymać odpowiednie pozwolenia w Instytucji regulującej zagadnienia działalności przedsiębiorczej, powinny być wykonane poszczególne warunki, które są zróżnicowane dla poszczególnych zawodach. Jednak najczęściej wymagane są następujące dokumenty:

  • potwierdzenie osobistej niezawodności założyciela, na przykład, na podstawie świadectwa niekaralności z policji (Führungszeugnis) lub informacje z Centralnego Rejestru Handlowego, lub zaświadczenia z Urzędu Skarbowego /służby municypalnej
  • potwierdzenie kompetencji zawodowej założyciela, na przykład za pomocą certyfikatu o ukończonym zawodowym wykształceniu itd.
  • potwierdzenie zdolności płatniczej/braku zadłużenia, na przykład za pomocą zaświadczenia z listy dłużników (SCHUFA) oraz zaświadczenia o dotrzymaniu norm budowlanych oraz sanitarnych pomieszczeń biurowych /pomieszczeń produkcyjnych.

Zasady, dot. działalności licencjonowanej regulowane są przez § 29 - § 40 Ustawy, która określa i ogranicza swobodę handlową. Jeśli otrzymali Państwo pozwolenie, możecie rozpocząć działalność licencjonowaną. Wyżej wymienione pozwolenie nie podlega przekazywaniu innym osobom oraz inne osoby nie mogą przekazywać Państwu swoje pozwolenie. Proszę wziąć pod uwagę, iż zbieranie niezbędnych zaświadczeń w różnych instytucjach państwowych zajmie sporo Państwa czasu.


Jak odnaleźć potrzebną instytucję?

Założyciele mogą zwrócić się do upoważnionych konsultantów. Również Państwo znajdziecie adresy instytucji oraz dane kontaktowe upoważnionych konsultantów na stronie internetowej: Behördenwegweiser des BMWI.

Mają Państwo pytania, dot. wymagań do działalności gospodarczej? Potrzebne jest wsparcie, aby otrzymać wszystkie wymagane dokumenty? Proszę zwracać się do naszych konsultantów − pomożemy Państwu!

Osoby kontaktowe

Julia Siebert

Julia Siebert
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail