Linki oraz pozostałe platformy internetowe

Anerkennung in Deutschland

Make it in Germany

BQ-Portal

Co mi wolno?

W Niemczech może stać sie każda osoba niezależna, również specjaliści z kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Można odróżniać trzy kategorie samozatrudnienia:

 • Pragniesz podjąć działalność należącą do zawodów wolnych (np. artysta -malarz) – zostaniesz osobą wykonującą wolny zawód /wolnym przedsiębiorcą (Freiberufler)
 • Pragniesz podjąć działalność gospodarczą – zostaniesz osobą wykonującą działalność gospodarczą (Gewerbetreibender)
 • Pragniesz rozpocząć handel wędrowny – zostaniesz wtedy przedsiebiorcą wędrownym (Reisegewerbetreibender) – tutaj są pewne unikalne cechy w porównaniu do innych zawodów.  

Dlatego też, należy najpierw dowiedzieć się, która z tych trzech kategorii jest jednym z docelowego na własny rachunek w Niemczech. Należy również wiedzieć, czy spełniasz niezbędne wymagania - w zakresie kwalifikacji i innych wymaganych formalności. W Niemczech nazywa się to zawodowe, kwalifikacyjne i formalne wymagania; również wyrazem żądań w zawodzie można spotkać w kontekście. Ponieważ warunki i wymagania dla trzech kategorii samozatrudnienia są różne, najpierw musisz znaleźć odpowiednią kategorię dla swojego pomysłu na biznes.

Tutaj znajdziesz przegląd niezależnych działań prowadzone w Niemczech jako działalność gospodarcza, wolna przedsiębiorczość lub handel wędrowny.

Rozróżnienie między samozatrudnieniem i „fikcyjnym samozatrudnieniem”

Samozatrudnione są osoby, które: 

 • nie są związane z lokalnymi, czasowymi jak i technicznymi lub merytorycznymi instrukcjami, 
 • mają trwale kilka klientów, 
 • mają własną organizację biznesową, to znaczy, że mają na przykład, ryzyko biznesowe.  

Są te wymogi i regulacje nie spełnione, mówi się o "fikcyjnym samozatrudnieniu". Często „fikcyjne samozatrudnienie” jest, gdy pozornie pracujący ma stale tylko jednego klienta lub instytucji zamawiającej. „Fikcyjne samozatrudnienie” jest zakazane w Niemczech i będzie karane. 


Co to jest działalność gospodarcza?

Działalnośc gospodarczą jest w Niemczech niemal każda przedsiębiorcza działalność, z której można zarobić pieniądze. Jest znana także jako stała działalnośc (stehendes Gewerbe), w przeciwieństwie do handlu wędrownego (Reisegewerbe). Wyjątkiem są osoby wykonujące wolny zawód lub w rolnictwie czy w leśnictwie–one nie prowadzą działalności. W Niemczech obowiązuje wolność handlu /prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że teoretycznie każda osoba może wykonywać wszelką działalność gospodarczą. Jednak ta wolność, nie jest absolutna, ponieważ dla niektórych działalności, muszą być spełnione pewne warunki. Jakie warunki są wymagane dla jakich działalności, dowiesz się tutaj.


Co to jest wolna przedsiębiorczość?

Do prac zleconych należą m.in. zajęcia naukowe, literackie, artystyczne i edukacyjne.

 • Osoby wykonujące wolny zawód oferują czyste usługi. To odróżnia je od tych, którzy prowadzą handel lub wytwarzają produkty.
 • Osoby wykonujące wolny zawód potrzebują zazwyczaj wykształcenie wyższe lub specjalnego wykształcenia lub pomyślnym zakończeniu egzaminu. 

Również w odniesieniu do zobowiązań podatkowych są cechy szczególne: Za czynność wolnych zawodów nie płaci się podatku jak za działalność gospodarczą. O dopuszczenie do profesjonalnego samozatrudnienia decyduje właściwy urząd skarbowy. Które czynności należą do wolnych zawodów i jakie są ich wymagania, dowiesz się tutaj


Co to jest handel wędrowny?

Samodzielna działalność przedsiębiorcza należy do handlu wędrownego jeśli: 

 • przedsiębiorca sam wyjeżdża do klientów oraz proponuje im swoje usługi /towary, a nie odwrotnie,
 • handel wędrowny jest to handel detaliczny, który realizowany jest poza obszarem kompleksu majątkowego, który posiada osobną budowlę (biura). Podmiot handlu może w ogóle nie posiadać własnego lokalu dla realizacji towarów/usług. Bardziej szczegółową informację zobacz §4 pkt.3 Ustawy, która określa i ogranicza swobodę handlową (GewO).  

W przypadku sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami handlu możliwe jest prowadzenie działalności, nawet nie posiadając lub na razie nie posiadając odpowiedniej kwalifikacji, niezbędnej do prowadzenia ww. działalności. Nie mnie jednak, niezbędnym jest dotrzymywać się warunków handlu wędrownego. Warunki poznacie tutaj

Zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy/ jako podstawowe lub dodatkowe źródło dochodu

Przy zakładaniu działalności w мałym biznesie, trzeba wyodrębniać podstawowe oraz dodatkowe źródło dochodu. Szczególnie ważnym jest to przy ustanowieniu kwoty ubezpieczenia zdrowotnego. Dla samodzielnej działalności jako podstawowego źródła dochodu (pełnym wymiarze czasu pracy) zastosowanie ma następująca zasada: 

 • poziom dochodu oraz straty czasowe, są wyższe od poziomu dochodu pochodzącego z innej działalności.
 • przedsiębiorca nie jest podlega wskazówkom od innych osób.

Osoby kontaktowe

Julia Siebert

Julia Siebert
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail