Hamburg

Na tej stronie dostępne są informacje dotyczące następujących tematów

  • Koronawirus - łagodzenie obostrzeń,
  • Pomoc w warunkach pandemii koronawirusa oraz
  • Wymagania dotyczące koronawirusa

Koronawirus - łagodzenie obostrzeń

Tutaj możesz znaleźć pierwsze kroki w celu złagodzenia obostrzeń w swoim landzie.


Pomoc w warunkach pandemii koronawirusa

Nie można już składać wniosków o pomoc w nagłych wypadkach związanych z koroną. 

Program kredytowo-płynnościowy dla Hamburga (HKL): jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw w Hamburgu, które mogą otrzymać pożyczkę na środki eksploatacyjne w wysokości maks. 250 000 euro. Formularze wniosku zostaną wkrótce udostępnione online.  

Kredyty wsparcia Banku IFB w zakresie kultury i sportu: są skierowane do instytucji kultury i klubów sportowych, które mogą otrzymać pożyczkę w wysokości maks. 150 000 euro. Formularze wniosku zostaną wkrótce udostępnione online.

Kredyt rozwojowy dla Hamburga: możesz otrzymać nawet 500 000 euro ze stopą procentową, która opiera się na ogólnym poziomie stóp procentowych. Bank IFB Hamburg obniża wartość środków udostępnionych przez bank KfW dodatkowo pieniędzmi miasta Hamburga.

Sposób postępowania:

1. Składasz wniosek o kredyt wsparcia w banku prowadzącym rachunek firmy i uzgadniasz zabezpieczenia. Możesz zabezpieczyć kredyt również z poręczenia subsydiarnego Towarzystwa Poręczeń w Hamburgu. Wniosek o udzielenie poręczenia subsydiarnego składasz wraz z wnioskiem kredytowym.

2. Następnie bank IFB w Hamburgu sprawdza kwalifikowalność wniosku i informuje Twój bank.

3. Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony, Twój bank pobierze środki i przekaże Ci pieniądze.

Kredyt dla przedsiębiorstw o krótkim stażu działających w Hamburgu (GuN): możesz otrzymać nawet 250 000 euro, jeżeli Twoje przedsiębiorstwo istnieje nie dłużej niż pięć lat. Stopa procentowa jest uzależniona od zdolności kredytowej i zabezpieczeń.

Sposób postępowania:

1. Składasz wniosek o przyznanie GuN oraz udzielenie poręczenia subsydiarnego Towarzystwa Poręczeń w Hamburgu w banku prowadzącym rachunek firmy.

2. Towarzystwo Poręczeń sprawdza wniosek o udzielenie poręczenia.

3. Bank IFB Hamburg bada, czy wniosek jest kwalifikowalny.

4. Forma i zakres zabezpieczeń zostają uzgodnione między Tobą, Twoim bankiem oraz Towarzystwem Poręczeń.

5. Zawierasz rachunek w swoim banku, a ten pobiera środki.

Poradę uzyskasz w Banku Inwestycji i Wsparcia w Hamburgu oraz z banku prowadzącym rachunek firmy.

Opłaty z tytułu najmu: W przypadku wynajęcia nieruchomości należącej do miasta możesz zawiesić uiszczanie opłat z tytułu najmu nawet na trzy miesiące bez naliczania odsetek. Skontaktuj się z podmiotem, od którego wynajmujesz pomieszczenia, a następnie złóż tam zwyczajny wniosek.


Wymagania dotyczące koronawirusa

  • Tutaj znajdziecie Państwo listę przedsiębiorstw, instytucji, sklepów i uslug oraz warunki konieczne do ich ponownego otwarcia.
  • Tutaj można znaleźć FAQ dotyczące koronawirusa. 

Konsultanci

Katarzyna Rogacka-Michels,
E-Mail: katarzyna.rogacka@asm-hh.de
Tel.: 040-36138-768

Asja Meretzki,
IQ Projekt Brücke ins Handwerk –  Servicestelle für Handwerksbetriebe und Innungen  
Handwerkskammer Hamburg
E-Mail: asja.meretzki@elbcampus.de
Tel.: +49 40 35905-696