Dolna Saksonia

Na tej stronie dostępne są informacje dotyczące następujących tematów

  • Koronawirus - łagodzenie obostrzeń,
  • Pomoc w warunkach pandemii koronawirusa oraz
  • Wymagania dotyczące koronawirusa

Koronawirus - łagodzenie obostrzeń

Tutaj możesz znaleźć pierwsze kroki w celu złagodzenia obostrzeń w swoim landzie.


Pomoc w warunkach pandemii koronawirusa

Promocja projektów turystycznych: Promocja projektów turystycznych skierowana jest do organizacji turystycznych, członków sieci turystyki miejskiej Dolnej Saksonii „abot cities” lub do kooperacji marketingowej „9 Städte” w Dolnej Saksonii oraz do klubów i stowarzyszeń turystycznych. Kwota dotacji wynosi maksymalnie 200 000 EUR na projekt, a termin składania wniosków upływa 30 kwietnia każdego roku.

Premia digitalna.Dolna Saksonia: Digitalbonus.Niedersachsen jest skierowany do małych i średnich firm przemysłowych, firm z sektora Life Sciences, eHealth lub firm rzemieślniczych, a także do małych samozatrudniających biur projektowych. Wspiera firmy, które chcą inwestować w swoje IT bezpieczeństwo, a także we wprowadzenie lub ulepszenie sprzętu i oprogramowania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Kwalifikują się również inwestycje w systemy i technologię wideokonferencji, technikę Homeoffice i technologię telemedyczną. Kwota finansowania musi wynosić co najmniej 2.500 EUR, a maksymalnie 10.000 EUR.

Dolna Saksonia – szybki kredyt: Do dofinansowania kwalifikują się osoby samozatrudnione oraz firmy zatrudniające do 10 pracowników, które są aktywne co najmniej od 1 października 2019 r. i posiadają zakład w Dolnej Saksonii. Finansowane jest całe zapotrzebowanie na płynność krótkoterminową, np. koszty bieżące przedsiębiorstwa, wynagrodzenia, planowana obsługa zadłużenia i inwestycje. Dla organizacji non-profit w Dolnej Saksonii istnieje również możliwość skorzystania z szybkiej pożyczki.

Nie można już składać wniosków o pomoc w nagłych wypadkach związanych z koronąnatychmiastowej Bawarii. 

Kredyt na zapewnienie płynności finansowej: jest skierowany do przedstawicieli wolnych zawodów oraz do małych i średnich przedsiębiorstw komercyjnych zatrudniających mniej niż 250 pracowników z obrotami rocznymi wynoszącymi maks. 50 mln euro lub sumą bilansu rocznego wynoszącą maks. 43 mln euro, z miejscem prowadzenia działalności w Dolnej Saksonii. W celu utrzymania swojej wypłacalności lub zakupu środków operacyjnych możesz złożyć wniosek o podwyżkę w wysokości od 5000 euro do maks. 50 000 euro. Okres spłaty wynosi 10 lat. Pożyczka jest nieoprocentowana w pierwszych dwóch latach. Zabezpieczenia nie są wymagane. Musisz złożyć wniosek online za pośrednictwem portalu dla klientów NBanku, zalogować się tam i wypełnić wniosek online. Do wniosku trzeba dołączyć pewną liczbę dokumentów dostępnych w obszarze materiałów do pobrania. Dalsze informacje są dostępne tur.


Wymagania dotyczące koronawirusa

  • Tutaj można znaleźć FAQ dotyczące koronawirusa

Konsultant

Lars Mund, 
RKW Nord GmbH
E-Mail: mund@rkw-nord.de
Tel.: 0511-33803-33