Dolna Saksonia

Na tej stronie dostępne są informacje dotyczące następujących tematów

  • Pomoc w warunkach pandemii koronawirusa oraz
  • Wymagania dotyczące koronawirusa

Pomoc w warunkach pandemii koronawirusa


Nie można już składać wniosków o pomoc w nagłych wypadkach związanych z koronąnatychmiastowej Bawarii. 

Kredyt na zapewnienie płynności finansowej: jest skierowany do przedstawicieli wolnych zawodów oraz do małych i średnich przedsiębiorstw komercyjnych zatrudniających mniej niż 250 pracowników z obrotami rocznymi wynoszącymi maks. 50 mln euro lub sumą bilansu rocznego wynoszącą maks. 43 mln euro, z miejscem prowadzenia działalności w Dolnej Saksonii. W celu utrzymania swojej wypłacalności lub zakupu środków operacyjnych możesz złożyć wniosek o podwyżkę w wysokości od 5000 euro do maks. 50 000 euro. Okres spłaty wynosi 10 lat. Pożyczka jest nieoprocentowana w pierwszych dwóch latach. Zabezpieczenia nie są wymagane. Musisz złożyć wniosek online za pośrednictwem portalu dla klientów NBanku, zalogować się tam i wypełnić wniosek online. Do wniosku trzeba dołączyć pewną liczbę dokumentów dostępnych w obszarze materiałów do pobrania. Dalsze informacje są dostępne tur.


Wymagania dotyczące koronawirusa

  •  

Konsultant

Lars Mund, 
RKW Nord GmbH
E-Mail: mund@rkw-nord.de
Tel.: 0511-33803-33