Na tej stronie dostępne są informacje dotyczące następujących tematów

  • Pomoc natychmiastowa w warunkach pandemii koronawirusa oraz
  • Lockerungen der Beschränkungen.

Pomoc natychmiastowa w warunkach pandemii koronawirusa


Pożyczka: Możesz – dotyczy osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorstw i przedstawicieli wolnych zawodów z obrotami rocznymi wynoszącymi maks. 1 mln euro – uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę o wartości od 5000 do 50 000 euro na okres spłaty wynoszący 10 lat (w uzasadnionych przypadkach wyjątkowych można zwiększyć tę kwotę do 100 000 euro). Musisz wykazać, że do 31.12.2019 r. Twoja sytuacja ekonomiczna była stabilna i że Twoje obroty za rok 2020 spadną o co najmniej 20%. Wniosek należy złożyć online wraz z wymaganymi załącznikami. Jeżeli chcesz wysłać wniosek pocztą tradycyjną, zwróć się docentrum serwisowego.

Wymagane załączniki:

 

Zaliczka na poczet podatku obrotowego: Możesz obniżyć swoje zaliczki za rok 2020 w późniejszym terminie do 0 euro – możesz odzyskać zwrot składek odprowadzonych do tej pory lub rozliczyć je w ramach innych płatności. Tu dostępny jest wniosek.

Dalsze informacje znajdziesz tu.


Konsultant

Fachinformationszentrum Zuwanderung  
E-Mail: fizu-leipzig@exis.de
Tel.: 0800 / 772 30 00