Na tej stronie dostępne są informacje dotyczące następujących tematów

 • Pomoc natychmiastowa w warunkach pandemii koronawirusa oraz
 • Lockerungen der Beschränkungen.

Pomoc natychmiastowa w warunkach pandemii koronawirusa


Nie można już składać wniosków o pomoc w nagłych wypadkach związanych z koroną.

Artyści: Możesz otrzymać jednorazową pomoc natychmiastową (bezzwrotną) do 2000 euro, jeżeli masz trudności wskutek utraty zamówienia. Wniosek o pomoc natychmiastową składasz przy użyciu formularza we właściwej administracji lokalnej. Musisz złożyć wniosek do 31 maja 2020 r.

Wymagane są:

  • zaświadczenie o członkostwie w Kasie Społecznej Artystów (termin 15.03.2020 r.),
  • ustalenie wysokości honorarium umownego lub wiążące oświadczenie oraz
  • poświadczenie zamieszkania w Nadrenii Północnej – Westfalii w postaci kopii dowodu osobistego.

Został już złożony przez Ciebie wniosek zgodnie z regularną procedurą wsparcia: przyznane już względnie rozpatrywane jeszcze wsparcia (termin: 15.03.2020 r.) zostaną wypłacone – także gdy Twoja impreza zostanie odwołana a projekty zostaną odrzucone lub zajdzie konieczność ich przesunięcia.  

Kredyty Banku Poręczeń NRW: Możesz uzyskać z Banku Poręczeń NRW maksymalne poręczenie o wartości 2,5 mln euro dla kredytu o maks. wysokości 3,125 mln euro.
Możesz uzyskać w przypadku poręczenia EXPRESS (w ciągu 72h) poręczenie o maksymalnej wysokości 200 000 euro dla kredytu do wysokości maks. 500 000 euro, przy czym wartość poręczenia zostaje zwiększona do 80%. Bank prowadzony rachunek firmy musi potwierdzić, „że po zakończeniu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa należy liczyć się ze zgodną z przepisami spłatą kredytu”.
Dalsze informacje są dostępne tu.  

Fundusz mikromezzanine: Możesz w Towarzystwie Udziałów Kapitałowych NRW złożyć wniosek o fundusz mikromezzanine do wysokości 300 000 euro na inwestycje i środki operacyjne. Okres spłaty wynosi 10 lat, a od 8 roku musi rozpocząć się spłata.
Dalsze informacje są dostępne tu.  

Ulgi podatkowe: Poprzez uproszczony formularz możesz odroczyć swoje podatki (podatek od dochodu osób fizycznych, podatek od dochodu osób prawnych i podatek od działalności gospodarczej) bez konieczności spłacania odsetek, możesz obniżyć także zaliczki na poczet swoich podatków. Poza tym możesz złożyć wniosek o prolongatę terminu

  • złożenia zeznania podatkowego,
  • wymagane dokumenty i zaświadczenia oraz
  • zwolnienie z dodatków za zwłokę.

 

Możesz w swoim urzędzie skarbowym złożyć wniosek, aby zredukować do zera zaliczki na poczet podatku obrotowego. Tu dostępna jest instrukcja. Porada: Wygeneruj i przekaż wniosek za pośrednictwem portalu ELSTER. Wskazówki dotyczące postępowania są dostępne tu.


Konsultant

Martin Kaufmann,
E-Mail: kaufmann@migrafrica.org
Tel.: 0221 - 99390435
Mobil: 0178 - 3293021