Na tej stronie dostępne są informacje dotyczące następujących tematów

  • Pomoc natychmiastowa w warunkach pandemii koronawirusa oraz

Pomoc natychmiastowa w warunkach pandemii koronawirusa


Nie można już składać wniosków o pomoc w nagłych wypadkach związanych z koroną.  

Heska pomoc na zachowanie płynności finansowej: jest skierowana do osób prowadzących (indywidualną) działalność gospodarczą oraz małych przedsiębiorstw zatrudniających maks. 50 pracowników*, które mają trudności finansowe wywołane pandemią koronawirusa.
Możesz złożyć wniosek o pożyczkę w kwocie od 3000 euro do maks. 35 000 euro. Okres spłaty pożyczki wynosi 7 lat, pierwsze 2 lata są okresem karencji. W przypadku wykazania spadku obrotów wywołanego pandemią koronawirusa WiBank może zrezygnować ze spłacania kwot częściowych o wartości maks. 50% kwoty pożyczki.
Wniosek jest składany online. Wcześniej jednak trzeba zapoznać się z poradami dotyczącymi wypełniania i przygotować następujące załączniki:

  • kopia dowodu osobistego,
  • zaświadczenie zgłoszenia działalności gospodarczej / zgłoszenie do Urzędu Skarbowego / wyciąg z Rejestru Handlowego,
  • w razie potrzeby kopia zezwolenia na pobyt – dotyczy obywateli państw spoza UE,
  • aktualna decyzja podatkowa dotycząca Twojego przedsiębiorstwa (przynajmniej za 2017 r., w razie możliwości za lata 2018/2019),

* liczba ekwiwalentów pełnego wymiaru godzinowego: np. większa liczba pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzinowym stanowi ekwiwalent pełnego wymiaru godzinowego.

Szybka pomoc w utrzymaniu płynności: jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw (maks. 250 zatrudnionych i maks. 50 mln rocznych obrotów), przedstawicieli wolnych zawodów (artystów ubezpieczonych zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym artystów) oraz przedsiębiorstw społecznych w formie prawnej niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pożytku publicznego z siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności w Hesji.
Możesz otrzymać od banku prowadzącego rachunek firmy pożyczkę o wartości od 5000 euro do 200 000 euro. Pierwsze dwa lata są okresem karencji. Możesz wybrać jeden z dwóch wariantów spłaty: dwa lata z ostatecznie wymagalną spłatą lub pięć lat z dwoma latami karencji a następnie stałą cokwartalną spłatą (obecna stopa procentowa: nominalnie 1,25%). Składasz wniosek  w banku prowadzącym rachunek firmy (karta informacyjna dotycząca pomocy w utrzymaniu płynności).Konsultanci

Anja Kallabis-von Salzen,
„MigrantenUnternehmenund Vielfalt (MUV)“ Verein für Kultur und Bildung e.V. (KUBI)E-Mail: iq-hessen@kubi.info  
Tel.: 069-87 00 258-31 / 32 (montags bis freitags von 9:00 – 14:00 Uhr)

Ramona Lange,
Frauenbetriebe e.V.,
E-Mail: ramona.lange@jumpp.de
Tel.: 069-715 89 55-0

Steffen Rink,
Teilprojekt „KoVin – Kompetent Vielfalt nutzen“ (Arbeit und Bildung e. V.)
E-Mail: rink@arbeit-und-bildung.de
Tel.: +49 (06421) 96 36-34
Mobil: +49 (0151) 560 60 851

Ute Diemer,
FRESKO e.V.
E-Mail: u.diemer@fresko.org 
Mobil: 0163/3952929

Andrea Voigt,
FRESKO e.V.
E-Mail: a.voigt@fresko.org
Mobil: 0176 / 747 123 22