Na tej stronie dostępne są informacje dotyczące następujących tematów

  • Pomoc natychmiastowa w warunkach pandemii koronawirusa oraz
  • Lockerungen der Beschränkungen.

Pomoc natychmiastowa w warunkach pandemii koronawirusa


Pomoc natychmiastowa w warunkach pandemii koronawirusa: jest skierowana do małych przedsiębiorstw komercyjnych zatrudniających maks. 49 pracowników*), osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą lub przedstawicieli wolnych zawodów

  • Prowadzisz (indywidualną) działalność gospodarczą lub mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające maks. 5 osób, wówczas możesz złożyć wniosek o dopłatę maks. 3 000 euro.
  • Jeżeli prowadzisz małe przedsiębiorstwo zatrudniające maks. 10 osób, wówczas możesz złożyć wniosek o dopłatę maks. 5 000 euro.
  • Jeżeli prowadzisz małe przedsiębiorstwo zatrudniające maks. 30 osób, wówczas możesz złożyć wniosek o dopłatę maks. 10 000 euro.
  • Jeżeli prowadzisz małe przedsiębiorstwo zatrudniające maks. 49 osób, wówczas możesz złożyć wniosek o dopłatę maks. 20 000 euro.

* Liczba pracowników odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR), tzn. liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w okresie rocznym. Uwzględnia się właścicieli pracujących.

Pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz pracowników sezonowych uwzględnia się odpowiednio do ich udziału w RJR. Praktykantów nie uwzględnia się.  

Musisz złożyć wniosek online za pośrednictwem portalu dla klientów NBanku, zalogować się tam i wypełnić wniosek online. Poza tym musisz dołączyć wypełnione „oświadczenie de minimis“ oraz dowód przedsięwzięcia. Przedsiębiorstwa komercyjne dostarczają wyciąg z Rejestru Handlowego lub poświadczenie zgłoszenia działalności gospodarczej bądź kopię rejestru spółdzielni, natomiast przedstawiciele wolnych zawodów dostarczają poświadczenie zgłoszenia działalności w urzędzie skarbowym – zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej VAT lub inne zaświadczenie (np. członkostwa w izbie itp.). Dalsze informacje tu.  

Kredyt na zapewnienie płynności finansowej: jest skierowany do przedstawicieli wolnych zawodów oraz do małych i średnich przedsiębiorstw komercyjnych zatrudniających mniej niż 250 pracowników z obrotami rocznymi wynoszącymi maks. 50 mln euro lub sumą bilansu rocznego wynoszącą maks. 43 mln euro, z miejscem prowadzenia działalności w Dolnej Saksonii. W celu utrzymania swojej wypłacalności lub zakupu środków operacyjnych możesz złożyć wniosek o podwyżkę w wysokości od 5000 euro do maks. 50 000 euro. Okres spłaty wynosi 10 lat. Pożyczka jest nieoprocentowana w pierwszych dwóch latach. Zabezpieczenia nie są wymagane. Musisz złożyć wniosek online za pośrednictwem portalu dla klientów NBanku, zalogować się tam i wypełnić wniosek online. Do wniosku trzeba dołączyć pewną liczbę dokumentów dostępnych w obszarze materiałów do pobrania. Dalsze informacje są dostępne tur.


Konsultant

Lars Mund, 
RKW Nord GmbH
E-Mail: mund@rkw-nord.de
Tel.: 0511-33803-33