Na tej stronie dostępne są informacje dotyczące następujących tematów


Pomoc natychmiastowa w warunkach pandemii koronawirusa


Podanie o wsparcie pomostowe mogą Państwo złożyć tutaj. Chętnie pomożemy Państwu w razie pytań dotyczących aplikacji. Wyślij nam e-mail lub zadzwoń do nas.

Nie można już składać wniosków o pomoc w nagłych wypadkach związanych z koronąnatychmiastowej Bawarii.

 

Szybki kredyt banku LfA: jest skierowany do mikroprzedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw zatrudniających maks. 10 pracowników, które mają siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w Bawarii. W uzupełnieniu do szybkiego kredytu KfW bank LfA przedstawi dodatkowy program kredytowy:

  • Prowadzisz mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające maks. 5 pracowników, wówczas możesz złożyć wniosek o pożyczkę w kwocie maks. 50 000 euro – przy czym Twój wniosek może obejmować maks. trzy obroty miesięczne z roku 2019.
  • Prowadzisz małe przedsiębiorstwo zatrudniające maks. 10 pracowników, wówczas możesz złożyć wniosek o pożyczkę w kwocie maks. 100 000 euro – przy czym Twój wniosek może obejmować maks. trzy obroty miesięczne z roku 2019.

W przypadku złożenia wniosku o pomoc natychmiastową i jej otrzymania zostanie Ci ona naliczona. Szybki kredyt jest zabezpieczany w 100 procentach ze strony państwa. Przy rezygnacji z badania ryzyka przez banki kredyty mogą być szybko przydzielane. Stopa procentowa ma wynosić 3% w przypadku okresu dziesięcioletniego.

Poręczenia banku LfA: są skierowane do średnich przedsiębiorstw oraz przedstawicieli wolnych zawodów.
Poręczenia (90% kwoty kredytu) są przyznawane do maks. 30 mln euro – w przypadku poręczeń do maks. 500 000 euro obowiązuje uproszczony wniosek plus procedura. Wniosek o poręczenie składasz w swoim banku i przedstawiasz swoje bieżące problemy z płynnością finansową.  

Kredyt uniwersalny: jest skierowany do wszystkich przedsiębiorstw komercyjnych generujących obroty roczne wynoszące maks. 500 mln euro oraz do przedstawicieli wolnych zawodów. Możesz wziąć pożyczkę w kwocie maks. 10 mln euro m.in. na inwestycje i ogólne zapotrzebowanie na środki robocze. Jeżeli nie jesteś w stanie zapewnić zabezpieczenia pożyczki w wysokości do 4 mln euro, możliwe jest zwolnienie od odpowiedzialności w 80%. Wniosek o kredyt składasz w banku prowadzącym rachunek firmy.  

Aby procedura składania wniosku w przypadku zwolnienia z odpowiedzialności oraz poręczeń banku LfA przebiegła sprawnie, wartość progowa dla uproszczonej procedury badania ryzyka zostaje zwiększona z 250 000 euro do 500 000 euro.

Pilny kredyt: jest skierowany do średnich przedsiębiorstw
Możesz wziąć pożyczkę w kwocie maks. 2 mln euro bez potrzeby przedkładania planu konsolidacji, jeżeli bank prowadzący rachunek firmy potwierdzi problem z płynnością finansową z powodu pandemii koronawirusa i podejmie współpracę przy planowanych działaniach.  

Wstrzymanie spłat i odroczenie: jest skierowane do osób, które mają już pożyczkę w Banku LfA.
Możesz w Banku LfA wstrzymać i odroczyć spłatę maks. czterech rat swojego kredytu. Wniosek o wstrzymanie/odroczenie spłaty składasz w banku prowadzącym rachunek firmy.

Jeżeli masz pytania dotyczące publicznej pomocy finansowej lub potrzebujesz materiałów informacyjnych, doradcy Banku LfA chętnie pomogą.

Informacje i formularze dotyczące ponownego otwarcia gastronomii dla ogródków piwnych, restauracji i hoteli znajdują się tutaj.
Wsparcie dla koncepcji higieny można znaleźć tutaj.
Instrukcje żywieniowe w różnych językach, które można znaleźć tutaj.

Informacje na temat pomocy znajdziesz także tu.

Ograniczenie wyjść: od 20 marca obowiązują ograniczenia/restrykcje dotyczące wychodzenia z domu, bliższe informacje są dostępne tu (niemiecki / angielski / turecki / arabski).Konsultanci

Anastasiia Gasanova (ukr., ros.),
IQ-MigraNet-TP XeneX
E-Mail:  anastasiia.gasanova@aauev.de
Tel.:0911-2398 66 98 

Iris Monge-Siegert (ang., hiszp.),
Projekt Rescuing Futures II
E-Mail.: iris.monge-siegert@aauev.de
Tel.: 0911-2398 66 80

Lama Araban (ang., arab.),
Projekt Rescuing Futures II
E-Mail.: lama.araban@aauev.de
Tel.: 0911-2398 66 90

Natallia Eikermann (ros., biał.),
Projekt Rescuing Futures II
E-Mail: natallia.eikermann@aauev.de  
Tel.: 0911-2398 66 80

Kathi Marie Ulrich
Agentur für Arbeit Augsburg
Regionale Fachkräfte/ Netzwerke Zuwanderung
E-Mail: Kathi.Ulrich@arbeitsagentur.de
Tel.: 0821 3151-254