Wypłata wynagrodzeń dla Twoich pracowników w przypadku zarządzonej kwarantanny

Jeżeli kwarantanna jest oficjalnie zarządzona przez Urząd ds. Zdrowia, z reguły płacisz (jako pracodawca) wynagrodzenie z reguły przez okres maksymalnie sześciu tygodni. Jednakże możesz później uzyskać rekompensatę od stosownych instytucji (Ustawa o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) § 56, ust. 5).


Subwencja z tytułu skróconego czasu pracy

Możesz dla swoich pracowników złożyć wniosek o subwencję z tytułu skróconego czasu pracy na okres do 12 miesięcy. Subwencja z tytułu skróconego czasu pracy wynosi 67% (co najmniej jedno dziecko w gospodarstwie domowym) względnie 60% wynagrodzenia netto.

Pracownicy podczas pobierania subwencji z tytułu skróconego czasu pracy w branżach i zawodach istotnych dla działania państwa mogą podejmować pracę w niepełnym wymiarze godzin lub pracę sezonową bez obniżania subwencji z tytułu skróconego czasu pracy. Jednakże subwencja z tytułu skróconego czasu pracy i wynagrodzenie za pracę w niepełnym wymiarze godzin / pracę sezonową nie może przekraczać dotychczasowego wynagrodzenia netto.

Dalsze informacje w jedenastu językach

Uwaga: Proszę natychmiast usunąć! Jeżeli spod adresu: kurzarbeitergeld@arbeitsagentur-service.de wysłano Ci wezwanie do złożenia wniosku o subwencję z tytułu skróconego czasu pracy, oznacza to próbę oszustwa. Natychmiast usunąć!


Home office

Ustawowe prawo nie przysługuje. Jako pracobiorca możesz to jednak omówić i uzgodnić ze swoimi pracownikami. Option pracy w trybie home office może ponadto wynikać z porozumienia zakładowego lub zbiorowej umowy pracy.

Bliższe informacje zobacz tu.


Ochrona pracownika

Zgodnie z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy musisz ocenić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia swoich pracowników i na tej podstawie określić stosowne działania. W ramach sporządzania planu pracy na czas pandemii masz obowiązek, jeżeli zachodzi taka potrzeba, zrealizować kolejne działania, konkretne wskazówki są dostępne na stronie Instytutu Roberta Kocha.


Opieka nad dziećmi: Wypłata wynagrodzenia w okresie choroby / odbieranie nadgodzin

Twoi pracownicy mogą w celu opieki nad dziećmi pozostać przez krótki czas w domu bez zmniejszenia wynagrodzenia. Jednakże tylko wtedy, gdy dziećmi nie mogą zaopiekować się inne osoby (np. mąż lub żona, sąsiedzi) i ogranicza się to z reguły do dwóch, trzech dni. Alternatywnie można sprawować opiekę nad dziećmi w ramach kompensacji czasu pracy (np. wykorzystanie nadgodzin) lub urlopu.

Dalsze informacje


Dodatek rodzinny: Losowy dodatek rodzinny

Otrzymujesz subwencję z tytułu skróconego czasu pracy, prowadzisz własną działalność gospodarczą i nie masz obecnie żadnych przychodów lub są one nieznaczne, masz mniejsze wynagrodzenie z powodu braku nadgodzin lub pobierasz zasiłek dla bezrobotnych wzgl. zasiłek chorobowy, wówczas możesz otrzymać wsparcie finansowe w ramach losowego dodatku rodzinnego („Notfall-KiZ”). Dodatek rodzinny wynosi maksymalnie 185 euro miesięcznie. Zanim złożysz wniosek online, sprawdź, korzystając z aplikacji interaktywnej KiZ-Lotse, czy spełniasz warunki. Możesz wysłać wniosek do swojej kasy rodzinnej wraz z niezbędnymi dokumentami również w formie papierowej wraz z niezbędnymi załącznikami.


Płatności specjalne: bez opodatkowania

Możesz teraz dokonać nieopodatkowanych płatności specjalnych na rzecz swoich pracowników (np. zapomogi i zasiłki) do kwoty maks. 1500 euro lub przyznać im świadczenia rzeczowe, jeżeli te płatności specjalne są dokonywane w okresie 01.03. – 31.12.2020 r. dodatkowo do wynagrodzenia za pracę. Ma to stanowić dla pracowników, którzy wykonują szczególną i nieodzowną pracę, gratyfikację finansową (dotyczy to np. branży pielęgniarskiej, branży żywieniowej).

Konsultanci

Baden-Württemberg:
Alexandra Yildirim, 
Interkulturelles Bildungszentrum Mannheim gGmbH 
E-Mail: alexandra.yildirim@ikubiz.de 
Tel.: 0621 43712212 

Giampaolo Silvestri,
Pro Social Business e.V.,
E-Mail: coronaservice@prosocialbusiness.de
Tel.: 0621-70291555 

Bayern:
Rainer Aliochin,
AAU e.V. Nürnberg,
E-Mail: ali@aauev.de
Tel.: 0911- 23986689

Berlin:
Begoña de la Marta,
frauenalia e.V.
E-Mail: info@frauenalia.com
Tel.: 030-28 65 63 04

Brandenburg:
Julia Plotz,
Social Impact gGmbH, 
E-Mail: plotz@socialimpact.eu
Mobil: +49(0)176 16 11 34 94

Anne Flath,
IQ Projekt Qualifizierung von Migrantenunternehmen 
E-Mail: flath@socialimpact.eu
Mobil: +49(0) 0176 16 11 35 10

Bremen:
Agnes Knelangen,
WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH,
E-Mail: agnes.knelangen@wfb-bremen.de
Tel.: 0421-163 399 473

Hamburg:
Katarzyna Rogacka-Michels,
asm e.V.,
E-Mail: katarzyna.rogacka@asm-hh.de
Tel.: 040-36138-768

Asja Meretzki,
IQ Projekt Brücke ins Handwerk –  Servicestelle für Handwerksbetriebe und Innungen  
Handwerkskammer Hamburg
E-Mail: asja.meretzki@elbcampus.de
Tel.: +49 40 35905-696

Hessen
Anja Kallabis-von Salzen, 
„MigrantenUnternehmen und Vielfalt (MUV )“ (KUBI) 
E-Mail: iq-hessen@kubi.info
Tel.: 069-87 00 258-31 / 32

Ramona Lange,
Frauenbetriebe e.V.,
E-Mail: ramona.lange@jumpp.de
Tel.: 069-715 89 55-0

Mecklenburg-Vorpommern:
Eloheh Faccio und Carmen Ziegler,
Flüchtlingsrat M-V e.V.,
E-Mail: iq@fluechtlingsrat-mv.de
Tel.: 0152-08651380

Niedersachsen:
Falk Spörlein,
RKW Nord GmbH
E-Mail: Spoerlein@rkw-nord.de
Tel.: 0541-600 815-23

Nordrhein-Westfalen:
Martin Kaufmann,
VJAAD Migrafrica e.V. Köln,
E-Mail: kaufmann@migrafrica.org
Tel.: 0178 - 3293021 / 0221 - 99390435

Rheinland-Pfalz:
Karin Silvestri,
Pro Social Business UG,
E-Mail: iq-service-rlp@prosocialbusiness.de
Tel.: 06321-9653100  

Nadine Schubert,
Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz
E-Mail: nadine.schubert@kvmyk.de 
Tel.:02632-9254-90

Saarland:
Stefanie Valcic-Manstein,
FITT gGmbH,
E-Mail: valcic-manstein@gim-htw.de  
Tel.: 0681-5867-708

Sera Babakus,
FITT gGmbH, 
E-Mail: babakus@gim-htw.de
Tel.: 0681-5867-99013

Sachsen:
Fachinformationszentrum Zuwanderung
E-Mail: fizu-leipzig@exis.de
Tel.: 0800 / 772 30 00

Sachsen-Anhalt:
Elke Orlowski,
Institut für Berusfpädagogik
E-Mail: orlowski@ibp-bildung.de

Schleswig-Holstein:
Stefanie Kohlmorgen,
Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V.
E-Mail: stefanie.kohlmorgen@frauennetzwerk-sh.de
Tel.: 0431 - 300 347 16

Ludmilla Babayan,
Integration durch Qualifizierung Schleswig-Holstein
E-Mail: souveraen@frsh.de
Tel.: 0431 556-853-67

Thüringen:
Johannes Cämmerer,
Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e. V.
E-Mail: Caemmerer@bwtw.de
Tel.:  0361 60155-343
Mobil: 0171 4957080