Pomoc dla osób prowadzących (indywidualną) działalność gospodarczą, małych przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw oraz osób wykonujących wolny zawód

 • Ulgi podatkowe: Chcesz ograniczyć swoje wydatki przez odroczenie / przesunięcie w czasie swoich zaliczek na poczet podatku. 

Pomoc w listopadzie i grudniu: bezpośredni wniosek

Osoby samozatrudnione, które nie złożyły jeszcze wniosku o pomoc pomostową, mogą we własnym imieniu poprzez bezpośredni wniosek ubiegać się o maksymalnie 5000 EUR. Wymagany jest certyfikat Elster. Informacje i dostęp online do aplikacji można znaleźć tutaj lub skontaktować się z osobą kontaktową w swoim landzie.


Można ubiegać się o pomoc dotyczącą ponownego uruchomienia działalności gospodarczej

Wszystkie osoby samozatrudnione, które rozpoczęły własną działalność gospodarczą przed 1 maja 2020 r. i odnotowały wysoki spadek obrotów w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. z powodu koronowirusa, mogą ubiegać się o pomoc na ponowne uruchomienie działalności w maksymalnej wysokości 7500 EUR. Informacje i dostęp online do aplikacji można znaleźć tutaj lub skontaktować się z osobą kontaktową w swoim landzie.


Można ubiegać się o pomoc pomostową III

Osoby samozatrudnione, freelancerzy, firmy i organizacje non-profit, a także firmy o rocznych obrotach maksymalnie 750 mln euro, które straciły w okresie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r.obroty w wysokości co najmniej 30%, mogą otrzymać dotacje w wysokości do maksymalnie 1,5 mln euro, w zależności od wysokości poniesionych strat. Wniosek można znaleźć tutaj lub skontaktować się z osobą kontaktową w swoim landzie.


Przedłużenie listopadowej pomocy: pomoc w grudniu

Firmy, które musiały zamknąć działalność z powodu uchwały z 28 października lub które w jej wyniku zostały pośrednio dotknięte poważnymi konsekwencjami, mogą ubiegać się o pomoc. Osoby pracujące na własny rachunek jako jednoosobowe firmy mogą składać wnioski bezpośrednio.

Pomoc została przedłużona do grudnia.

W razie wątpliwości prosze skierować sie do osoby kontaktowej w danym landzie.


Pomoc pomostowa dla małych i śrdnich przedsiębiorstw

 Pomoc pomostowa dla małych i śrdnich przedsiębiorstw będzie kontynuowana do grudnia. Aktualizacja: jednoosobowe przedsiębiorstwa i osoby wykonujące wolne zawody mogą również otrzymać pomoc i dotację finansową. Wymagania zostały obniżone a wysokość dotacji podwyższona do maksymalnie 50.000 euro na miesiąc. Tak więc przedsiębiorstwa mogą w ciągu czterech miesięcy do 200.000 euro otrzymać.

W razie wątpliwości prosze skierować sie do osoby kontaktowej w danym landzie.


Pomoc natychmiastowa ze strony Związku

Szybki kredyt z KfW (niemiecki bank rozwoju): Środki uzyskane z kredytu możesz wykorzystać na sfinansowanie zakupów i bieżących kosztów. Kredyt jest w 100% zabezpieczony gwarancją Związku.

 • Jeśli zatrudniacie Państwo mniej niż 10 osób, możecie Państwo aplikować o przyznanie kwoty do 300 000 EUR.
 • Zatrudniasz maks. 50 pracowników, wówczas możesz złożyć wniosek o kredyt w kwocie maks. 500 000 euro – ale nie wyższej niż 25% obrotów za rok 2019.
 • Zatrudniasz maks. 249 pracowników, wówczas możesz złożyć wniosek o kredyt w kwocie maks. 800 000 euro – ale nie wyższej niż 25% obrotów za rok 2019.

Stopa procentowa wynosi 3,00% w skali roku przez okres 10 lat, pierwsze 2 lata są okresem karencji. Twój bank nie przeprowadza badania ryzyka. KfW bierze na siebie ryzyko w 100%. Warunkiem jest wypracowanie zysku w roku 2019 lub w uśrednieniu w latach od 2017 do 2019. Ważne: dodatkowo oprócz szybkiego kredytu KfW możesz skorzystać również z natychmiastowej pomocy Związku lub swojego kraju związkowego.
Tu możesz przygotować swój wniosek. Tu dostępny jest film ukazujący sposób składania wniosku.

W razie wątpliwości prosze skierować sie do osoby kontaktowej w danym landzie.

Kredyt KfW (niemiecki bank rozwoju) dla przedsiębiorców: dla przedsiębiorstw działających dłużej niż 5 lat. KfW ponosi w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw aż 90% ryzyka, pozostałą część ryzyka ponoszą banki. Maksymalna kwota jest ograniczona do 25% obrotów za rok 2019 lub podwójnej wartości kosztów wynagrodzenia za rok 2019 lub zapotrzebowania finansowego na kolejne 18 miesięcy lub 50% łącznego zadłużenia w przypadku kredytów przekraczających 25 mln euro. Wnioski mogą składać przedsiębiorstwa z obrotami rocznymi wynoszącymi maks. 50 mln euro.

Tu dostępne są kolejne wymagane załączniki:

 

Kredyt uniwersalny ERP dla przedsiębiorstw o krótkim stażu: dla przedsiębiorstw działających krócej niż 5 lat. KfW ponosi na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, osób wykonujących wolny zawód, osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przejmujących przedsiębiorstwo aż 90% ryzyka. Maksymalna kwota jest ograniczona do 25% obrotów za rok 2019 lub podwójnej wartości kosztów wynagrodzenia za rok 2019 lub zapotrzebowania finansowego na kolejne 18 miesięcy lub 50% łącznego zadłużenia w przypadku kredytów przekraczających 25 mln euro. W przypadku kredytów do 3 mln euro KfW rezygnuje z własnego badania ryzyka, a w przypadku wniosków opiewających maksymalnie na 10 mln euro przeprowadzone zostaje uproszczone badanie ryzyka. Wnioski mogą składać przedsiębiorstwa z obrotami rocznymi wynoszącymi maks. 50 mln euro.

W taki sposób składa się wnioski o kredyty:

1. Skontaktuj się z bankiem prowadzącym rachunek Twojej firmy.

2. Bank prowadzący rachunek Twojej firmy składa wniosek do KfW.

3. KfW sprawdza wszystkie załączone dokumenty i podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia.

4. W banku prowadzącym rachunek Twojej firmy zawierasz umowę kredytową, po czym bank przekazuje środki.  

Tu dostępne są kolejne wymagane załączniki:

 

Lista stóp procentowych KfW.


Subwencja z tytułu skróconego czasu pracy

Potrzebujesz wsparcia finansowego, aby móc w dalszym ciągu opłacać i zatrudniać swoich pracowników/praktykantów.

Wniosek o subwencję z tytułu skróconego czasu pracy mogą składać wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Przy tym w przypadku co najmniej 10% pracowników należy zmniejszyć wynagrodzenie brutto o więcej niż 10%. Federalna Agencja Pracy przejmuje 67% wynagrodzenia netto w przypadku pracowników, którzy mają przynajmniej jedno dziecko, i 60% wynagrodzenia netto w przypadku pracowników bez dzieci. W pełni pokrywane są również ich składki na ubezpieczenia społeczne za wyłączone godziny pracy. Pobieranie subwencji z tytułu skróconego czasu pracy jest możliwe przez okres maksymalnie 12 miesięcy. Także pracownikom tymczasowym przysługuje subwencja z tytułu skróconego czasu pracy oraz prawo do skróconego czasu pracy. Dotyczy to także praktykantów, jeżeli wiąże się to z nieuniknionym przerwaniem kształcenia, np. w przypadku zamknięcia przedsiębiorstwa. Jednakże wynagrodzenie z tytułu pracy w ramach praktyk musi być wypłacane w pełnej wysokości przez okres co najmniej 6 tygodni. 

W taki sposób składa się wniosek o subwencję z tytułu skróconego czasu pracy:

1. Najpierw musisz zgłosić skrócony czas pracy dla swojego przedsiębiorstwa w Agencji Pracy. W tym celu utwórz konto w obszarze „eServices” na stronie Agencji Pracy. Znajdziesz tam formularz zgłoszenia. Do zgłoszenia trzeba dołączyć zawarte z pracownikami porozumienie o skróconym czasie pracy.

2. Składasz wniosek o subwencję z tytułu skróconego czasu pracy. Subwencja z tytułu skróconego czasu pracy może być przyznana najwcześniej od miesiąca, w którym zgłoszono w Agencji Pracy przestój.

Jeżeli zachodzi konieczność rozwiązania stosunku pracy, proszę wcześniej skonsultować się z doradcą prawnym.

 • Infolinia Federalnej Agencji Pracy: Tel.: 0800 45555 20

 

Uwaga: Proszę natychmiast usunąć! Jeżeli spod adresu: kurzarbeitergeld@arbeitsagentur-service.de wysłano Ci wezwanie do złożenia wniosku o subwencję z tytułu skróconego czasu pracy, oznacza to próbę oszustwa. Natychmiast usunąć!


Świadczenia uzupełniające agencji pośrednictwa pracy

Wskutek pandemii koronawirusa generujesz mniejsze obroty/dochody i potrzebujesz wsparcia / świadczeń uzupełniających w celu utrzymania siebie i swojej rodziny.

Masz mniejsze obroty/dochody i nie uzyskujesz dochodu minimalnego, który pozwala na utrzymanie, wówczas możesz otrzymać od agencji pośrednictwa pracy świadczenia uzupełniające.

W taki sposób składa się wniosek o świadczenia uzupełniające:

 1. Przekaż swojej agencji pośrednictwa pracy informacje o zmianach, jakie zaszły w Twoich dochodach.

 2. Wypełnij wstępny formularz oświadczenia o dochodach z działalności gospodarczej na okres od marca do sierpnia.

 3. Napisz krótkie uzasadnienie, w jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na uzyskanie przez Ciebie mniejszych obrotów i dlaczego potrzebujesz świadczeń uzupełniających. Wyślij formularz pocztą na adres swojej agencji pośrednictwa pracy.

Wyliczenie swojego dochodu minimalnego znajdziesz tu.

W razie wątpliwości prosze skierować sie do osoby kontaktowej w danym landzie.


Zabezpieczenie podstawowe / zasiłek Hartz IV

Zaszła konieczność zamknięcia przedsiębiorstwa / punktu obsługi i nie masz możliwości zarabiania pieniędzy pozwalających zapewnić utrzymanie siebie i swojej rodziny.

Jeżeli nie masz ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i nie jesteś w stanie zapewnić utrzymania siebie (i swojej rodziny), wówczas możesz złożyć wniosek o zabezpieczenie podstawowe (zasiłek Hartz IV). Wypełniasz formularz „Wniosek główny o świadczenia na potrzeby zapewnienia utrzymania zgodnie z Księgą Drugą niemieckiego Kodeksu prawa socjalnego (SGB II)“ i składasz wniosek w agencji pośrednictwa pracy. 

W razie wątpliwości prosze skierować sie do osoby kontaktowej w danym landzie.


Osoby wykonujące wolny zawód, osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, małe przedsiębiorstwa (m.in. osoby prowadzące działalność kulturalną)

Potrzebujesz natychmiastowej pomocy z powodu utraty miejsca pracy i źródła dochodów.

Zaciągnięcie kredytu: zobacz punkt Pomoc natychmiastowa ze strony Związku 

Osoby wykonujące zawód związany z działalnością kreatywną: Możesz otrzymać jednorazową pomoc w wysokości 250 euro w ramach zapomóg socjalnych Stowarzyszenia na rzecz wykorzystania pokrewnych praw autorskich (GVL). Wniosek znajdziesz tu. Wyślij wniosek wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na adres: coronahilfe@gvl.de

Subwencja z tytułu skróconego czasu pracy: jeżeli jesteś przedsiębiorcą indywidualnym, nie możesz otrzymać subwencji z tytułu skróconego czasu pracy. Tylko osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zatrudniające co najmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu mogą złożyć wniosek o subwencję z tytułu skróconego czasu pracy (patrz wyżej).  

Zasiłek dla bezrobotnych (ALG I): Otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych, jeżeli posiadasz ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Nie musisz całkowicie zaniechać prowadzenia działalności gospodarczej, lecz możesz nadal pracować do 15 godzin w tygodniu.

Świadczenia uzupełniające / zabezpieczenie podstawowe (zasiłek Hartz IV / zasiłek dla bezrobotnych II) : [1]: Zarabiasz mniej lub nie generujesz żadnych dochodów, wówczas masz prostszą drogę do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych II w ramach świadczeń zapewniających minimum egzystencjalne oraz pokrycie ubezpieczenia społecznego: w przypadku okresu sześciomiesięcznego sprawdzany jest stan majątkowy zgodnie z uproszczoną procedurą, a koszty zamieszkania i ogrzewania są od momentu złożenia wniosku uznawane w rzeczywistej wysokości. Świadczenia są przyznawane początkowo na okres sześciu miesięcy i nie trzeba rezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli wniosek dotyczy dodatku do zasiłku rodzinnego, należy wykazać bieżący dochód z poprzedniego miesiąca. Świadczenia w ramach zasiłku dla bezrobotnych II otrzymasz maksymalnie ze skutkiem wstecznym za początek miesiąca, zatem złóż jak najszybciej prowizoryczny wniosek, a następnie dostarcz komplet załączników [1] Verlinken mit dem Text oben: Grundsicherung / Hartz IV .

Kwalifikujesz się jedynie do zabezpieczenia podstawowego, ponieważ nie możesz ponieść kosztów ubezpieczenia zdrowotnego. Wówczas możesz otrzymać dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego bez kwalifikowania się do zasiłku dla bezrobotnych II.  

Pożyczki konsumenckie: Możesz odroczyć (wstrzymać) o trzy miesiące swoje płatności z tytułu pożyczek konsumenckich, które należy uregulować do 30 czerwca 2020 r. Jeżeli po 30 czerwca 2020 r. nie zostanie wypracowane wspólne rozwiązanie, trzeba będzie wznowić spłatę. W każdym razie umowa zostanie prolongowana o trzy miesiące, aby uniknąć konieczności dokonywania podwójnych płatności. Regulacja obowiązuje do 30 czerwca 2020 r.

Umowy: w przypadku zawartych bieżących umów masz obowiązek – podobnie jak zleceniodawca – przestrzegania ustaleń. Jeżeli nie przyjęto żadnych regulacji specjalnych, można zasadniczo wyjść z założenia, że zleceniodawca w przypadku wypowiedzenia umowy musi ponieść konsekwencje finansowe. Obowiązuje to jednak tylko wówczas, gdy umowa nie zawiera żadnej regulacji specjalnej.  

Rekompensata z tytułu kwarantanny: tylko w przypadku własnego ubezpieczenia zdrowotnego i pod dwoma warunkami:  1. masz odpowiednią taryfę opcjonalną lub ubezpieczenie dziennego zasiłku chorobowego i 2. masz zaświadczenie lekarskie.

Wyjątek: rekompensata z kasy państwa obowiązuje w odniesieniu do osób prowadzących (indywidualną) działalność gospodarczą w przypadku kwarantanny zarządzonej urzędowo. Wysokość rekompensaty jest obliczana na podstawie uśrednionego zysku za rok 2019. Ponadto możesz złożyć wniosek o środki na dalsze niezabezpieczone wydatki związane z prowadzeniem działalności (wniosek). Wniosek o rekompensatę należy złożyć w ciągu 3 miesięcy.

Ubezpieczenia społeczne: składki na różne rodzaje ubezpieczeń społecznych (np. ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, emerytalne i pielęgnacyjne) mogą zostać odroczone lub zmniejszone.

Kasa Społeczna Artystów: Tutaj można obecnie dokonać zgłoszenia. Informacje są dostępne w obszarze aktualności Kasy Społecznej Artystów. Jest tam także dostępny formularz wniosku o zmianę składki.

Ustawowe kasy chorych: Jeżeli posiadasz dobrowolne ubezpieczenie i jeżeli zarabiasz o ponad jedną czwartą mniej niż w poprzednim roku, możesz złożyć wniosek w swojej kasie chorych. Jako poświadczenie wymagana jest najczęściej decyzja Urzędu Skarbowego o zaliczkach na poczet podatku, o wydanie której należy wcześniej złożyć wniosek. Niektóre kasy dopuszczają trzymiesięczny okres karencji, w którym można zmniejszyć składkę. Jednakże należy zapłacić przynajmniej miesięczną składkę minimalną z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego wynoszącą ok. 200 €.

Ustawowe ubezpieczenie rentowe: Możesz obniżyć składkę, ale może to potrwać. Musisz wykazać, że zarabiasz o 30% mniej, niż wynika to z Twojej ostatniej decyzji podatkowej. Składka zostanie zmniejszona po przedłożeniu tych dokumentów.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne i rentowe: Musisz zwrócić się do swojego podmiotu ubezpieczeniowego z pytaniem, czy ubezpieczenie jest możliwe. Podmiot ubezpieczeniowy podejmuje decyzję w oparciu o własne regulacje, nie zaś ustawowe.  

Obniżenie podatków: patrz punkt Ulgi podatkowe.


Kredyty / pożyczki z instytucji finansowych/kredytowych / fundacji / pozostałych instytucji

Kredyt: Volksbank w Ortenau oferuje przedsiębiorcom, osobom samozatrudnionym i prowadzącym działalność gospodarczą kredyt natychmiastowy w wysokości maks. 100 000 euro. Spłata rat kredytu jest odroczona w pierwszym roku. Do wysłania zapytania potrzebny jest rachunek zysków i strat lub rachunek nadwyżki dochodów nad kosztami za lata 2017/18 oraz informacje dotyczące obrotów finansowych za rok 2019. Wniosek możesz złożyć online. Wcześniej trzeba jednak wysłać niezobowiązujące zapytanie i zasięgnąć porady.  

Dopłata/pożyczka: Facebook udostępnia w skali globalnej łącznie 100 mln dolarów dla ok. 30 000 przedsiębiorstw, które zostały dotknięte kryzysem z powodu pandemii koronawirusa. Warunki podstawowe: przedsiębiorstwo zatrudnia od 2 do 50 pracowników, istnieje od ponad roku i znajduje się w pobliżu instytucji Facebook. Bliższe informacje znajdziesz tu.


Koszty prowadzenia działalności oraz koszty najmu

Koszty prowadzenia działalności: Chcesz zmniejszyć swoje wydatki przez redukcję kosztów prowadzenia działalności.
Możesz tymczasowo zawiesić „istotne zobowiązania ciągłe”, np. opłaty za energię elektryczną lub usługi telekomunikacyjne, jeżeli nie jesteś w stanie podołać tym zobowiązaniom.

Koszty najmu / ochrona przed wypowiedzeniem: Chcesz zmniejszyć swoje wydatki przez odroczenie płatności z tytułu najmu.
Ze względu na utratę dochodu możesz wstrzymać płatność z tytułu najmu od 1 kwietnia do 30 czerwca. Nie stanowi to dla wynajmującego podstawy do wypowiedzenia umowy najmu! Nie musisz przedkładać żadnego skomplikowanego poświadczenia. Jeżeli wynajmujesz pomieszczenie od osoby prywatnej, skontaktuj się z nią i ustal kwestię odroczenia płatności z tytułu najmu.


Ulgi podatkowe

Chcesz zmniejszyć swoje wydatki poprzez ulgi podatkowe.

Urzędy skarbowe mogą udzielić Ci wsparcia w bieżącej sytuacji:

Dostosowanie bieżących zaliczek na poczet podatku

 • Twoje bieżące zaliczki na poczet podatku od dochodu osób fizycznych względnie podatku od osób prawnych zostaną dostosowane. To samo dotyczy stawki do celów obliczenia podatku od działalności gospodarczej. Złóż wniosek w swoim urzędzie skarbowym. Musisz wykazać, że Twój dochód już uległ lub ulegnie zmniejszeniu. Rozpatrywanie wniosku może potrwać, dlatego zaleca się równoczesne złożenie „Wniosku o odroczenie techniczne bez naliczania odsetek” – w przeciwnym razie trzeba będzie płacić pierwotną kwotę podatku, dopóki wniosek nie zostanie rozpatrzony.
 • W przypadku podatku od dochodu osób fizycznych oraz podatku od dochodu osób prawnych, a także podatku obrotowego rezygnuje się z dokonywania egzekucji zaległych należności podatkowych do 31.12.2020 r. i zwalnia się z należnych dodatków za zwłokę.
 • W odniesieniu do podatku energetycznego oraz podatku z tytułu uczestnictwa w transporcie lotniczym (w kompetencji administracji celnej), a także podatku od ubezpieczeń oraz podatku obrotowego – jeżeli administruje nimi Centralny Urząd Federalny ds. Podatków – stosuje się podobne działania.

Wstrzymanie zobowiązań podatkowych

 • Twoje należne zobowiązania podatkowe zostają wstrzymane (odroczone). Odroczenie zobowiązania podatkowego zasadniczo nie wiążę się z naliczaniem odsetek, a wniosek można złożyć do 31 grudnia 2020 r. w stosownym urzędzie skarbowym. Musisz uzasadnić, dlaczego pandemia koronawirusa wpłynęła niekorzystnie na Twoją sytuację. Ma to wpływ na Twój podatek od dochodu osób fizycznych oraz podatek od dochodu osób prawnych, a także podatek obrotowy.

 

Skontaktuj się niezwłocznie ze swoim urzędem skarbowym.

Wskazówki Federalnego Ministerstwa Finansów: Załączni


Składki na ubezpieczenie społeczne

Chcesz ograniczyć swoje wydatki przez odroczenie / przesunięcie w czasie lub zmniejszenie swoich składek.

Możesz odroczyć (wstrzymać) odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Wymagania:

  • mimo tej pomocy Twoi pracownicy utracili znaczną część wynagrodzenia.

Na dowód wystarczy oświadczenie, że pandemia koronawirusa spowodowała znaczne zmniejszenie Twoich obrotów. Konkretnie oznacza to: Należne składki za marzec i kwiecień 2020 r. mogą zostać odroczone, nie nalicza się opłat za monity ani dodatków za zwłokę. W szczególnych przypadkach można odstąpić także od środków wykonawczych w przypadku zaległych lub należnych składek. Jeżeli Twój wniosek rozpatrzono pozytywnie, wówczas odroczone zostają także Twoje składki na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne dla pracowników objętych dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym(Centralny Związek Kas Chorych).

Prowadzisz (indywidualną) działalność gospodarczą. Przed odroczeniem musisz sprawdzić, czy także zmniejszenie Twojej składki będzie dla Ciebie pomocne. W tym zakresie dana kasa chorych może także zaakceptować i uznać Twoje wiarygodne oświadczenia o znaczącym zmniejszeniu obrotów.

Zasięgnij informacji w swojej kasie chorych, przykładowo zalecenie to przejmie Powszechna Lokalna Kasa Chorych.

Zatrudniasz pracowników sezonowych. Są oni teraz zwolnieni od obowiązku ubezpieczenia społecznego przez 115 zamiast 70 dni roboczych. Poza tym wysokość dodatkowych dochodów dla osób w okresie przedemerytalnym do końca 2020 r. podniesiono do 44 590 euro, zwiększone zostają również dopuszczalne limity dla zatrudnionych, którzy pobierają subwencję z tytułu skróconego czasu pracy: Przychody dodatkowe do wysokości właściwego wynagrodzenia netto nie są naliczane (do października 2020 r.).


Składki na ubezpieczenia prywatne

Możesz zmniejszyć swoje koszty przez rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Niektórzy ubezpieczyciele rozszerzają zakres swoich polis, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta.  Dla przykładu, dzieci są ubezpieczane od następstw nieszczęśliwych wypadków w domu bez konieczności ponoszenia kosztów dodatkowych, a w przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego zostaje ono rozszerzone na inne osoby jadące pojazdem. Jeżeli masz problemy z regulowaniem płatności, niektórzy ubezpieczyciele oferują odroczenie uiszczania składek. Do takich ubezpieczycieli należą m.in Münchener Allianz lub Generali. Zasięgnij informacji u swojego ubezpieczyciela, jakie oferuje Ci możliwości.


Konsultanci

A list of contact persons can be found on the respective pages of your Bundesland.