Dostosowane informacje

Jesteś zainteresowany usamodzielnieniem się w Niemczech?
To jesteś tutaj we właściwym miejscu.
Ta Platforma internetowa wspiera zagranicznych studentów , absolwentów szkół wyższych w Niemczech, jak i profesjonalistów, którzy mieszkają za granicą przy rozruchu nowej egzystencji w Niemczech. Zebraliśmy informacje prowądzace cię krok po kroku przez proces tworzenia Twojej Firmy. Jeśli masz pytania lub czegoś nie rozumiesz, to są dostępne osoby kontaktowe ktore moga pomóc - telefonicznie lub drogą mailową.

Ale najpierw musisz nam pomóc, abyśmy mogli dostarczyć konkretnych informacji. Wszystkie niezbędne kwalifikacje, procedury administracyjne i zatwierdzenia Świadectw przed rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą się różnić w zależności od kraju i twojego stanu pobytowego. W związku z tym proszę wybrać w polach poniżej grupę do której należą Panstwo jak i w jakim języku chcecie uzyskać informacje.


Z krajów UE

Studenci zagraniczni / doktoranci z krajów UE

Chcesz studiować lub zdobyć doktorat na niemieckim uniwersytecie lub uczelni i jesteś obywatelem UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Absolwenci wyższych szkół z krajów UE

Jesteś obywatelem UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i pomyślnie ukończyleś studia w Niemczech.

Specjaliści zagraniczni z krajów UE

Żyjesz w kraju UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jesteś obywatelem w tym kraju. Zdobyłeś tutaj pomyślnie kwalifikacje zawodowe lub wykształcenie.

Wyświetlić informacje w

Spoza krajów UE

Zagraniczni studenci / doktoranci spoza krajów UE

Studiujesz lub zdobywasz doktorat na niemieckim uniwersytecie lub uczelni i nie jesteś obywatelem ani UE ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Absolwenci wyższych szkół zagranicznych spoza krajów UE

Jesteś obywatelem w państwie, które nie jest częścią ani UE ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego i pomyślnie ukończyłeś studia na niemieckim uniwersytecie lub uczelni.

Zagraniczni specjaliści spoza krajów UE

Mieszkasz w panstwie, które nie jest częścią ani UE ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jesteś obywatelem w tym kraju. Tam masz pomyślnie ukończone kwalifikacje zawodowe lub wykształcenie.

Wyświetl informacje na:

Uchodźcy

Uznani uchodźcy z jednym z następujących dokumentów pobytowych

Są Państwo uznani w Niemczech jako uchodźca i posiadają jeden z poniższych dokumentów pobytowych:

§ 22 zdanie 2 AufenthG;
§ 22 zdanie 3 AufenthG;
§ 23 ust. 2 AufenthG;
§ 25 ust. 1 AufenthG; 
§ 25 ust. 2 AufenthG;
§ 26 ust. 3 AufenthG lub § 26 ust. 4 AufenthG.

Wyświetl informacje na:

Uznani uchodźcy z jednym z następujących uprawnień do pobytu

Są Państwo uznani w Niemczech jako uchodźca i posiadają jeden z poniższych dokumentów pobytowych:

§ 18a AufenthG; § 22 zdanie 1 AufenthG; § 23 ust. 1 AufenthG; § 23a AufenthG; § 24 AufenthG; § 25 ust. 3 AufenthG; § 25 ust. 4, zdanie 1 AufenthG; § 25 ust. 4, zdanie 2 AufenthG; § 25 ust. 4a AufenthG; § 25 ust. 4b AufenthG; § 25 ust. 5 AufenthG; § 25a ust. 1 AufenthG; § 25a ust. 2, zdanie 1 AufenthG lub § 25 ust. 2, zdanie 2 AufenthG

Wyświetl informacje na:

Uchodźcy w procesie składania wniosków lub z dokumentem tolerowania

Są Państwo objęci procesem przyznawania azylu zgodnie z § 55 ustawy o przyznaniu azylu (AsylVfG) lub Państwa wniosek o azyl został odrzucony i posiadają Państwo dokument tolerowania zgodnie z § 60a ustawy o pobycie, pracy zarobkowej oraz integracji obcokrajowców (AufenthG), w takim przypadku zakazane jest podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Pod pewnymi warunkami można wykonywać pracę najemną, w żadnym przypadku jednak nie można podejmować własnej działalności gospodarczej.

Beratungsfachkräfte finden
außerdem Informationen unter
www.netzwerk-iq.de