Słowniczek


Formalności przy rejestracji działalności (Anmeldeformalitäten)

Gdy zakładasz przedsiębiorstwo lub chcesz pracować w wolnym zawodzie, musisz się w tym celu zarejestrować:
We właściwej instytucji, u właściwych organów, w urzędzie lub w odpowiedniej izbie. Która jednostka jest właściwa, o tym decyduje rodzaj działalności, którą chcesz wykonywać. Przy rejestracji działalności obowiązują różne przepisy i zasady. Od Twojego zawodu i Twojego przedsiębiorstwa zależy, jakie zasady są ważne w Twoim przypadku. Lekarze i lekarki muszą na przykład zarejestrować swoją działalność w izbie lekarskiej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą zarejestrować swoje przedsiębiorstwo w Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej. Wszystkie te przepisy i reguły obowiązujące przy rejestracji nazywa się formalnościami przy rejestracji działalności. Jeśli oferujesz usługi rzemieślnicze, to właściwą izbą jest w Twoim przypadku izba rzemieślnicza. W celu rejestracji przedsiębiorstwa potrzebne są czasami specjalne kwalifikacje, dopuszczenia lub zezwolenia. Niektóre osoby pracujące w wolnym zawodzie muszą się na przykład zarejestrować jedynie w urzędzie finansowym. Czasami jest tak, że musisz zarejestrować swoje przedsiębiorstwo w kilku instytucjach.


Tytuł uprawniający do pobytu / Status pobytu (Aufenthaltstitel / Aufenthaltsstatus)

Tytuł uprawniający do pobytu jest pozwoleniem na przebywanie na terenie Niemiec. Istnieje wiele tytułów uprawniających do pobytu, np. wiza, zezwolenie na pobyt, pozwolenie na osiedlenie itd. Wniosek o nadanie tytułu uprawniającego do pobytu możesz złożyć w lokalnym urzędzie do spraw cudzoziemców. Jeśli nie przebywasz w Niemczech, to jednostkami właściwymi są oddziały zagraniczne tych urzędów. Jeżeli nie pochodzisz z kraju członkowskiego UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub ze Szwajcarii, to potrzebujesz specjalne zezwolenie w oparciu o prawo o cudzoziemcach, aby móc prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.


Księgowość (Buchführung)

Księgowość to dokumentacja finansowej sytuacji Twojego przedsiębiorstwa. Dokumentujesz tutaj, ile pieniędzy zarabiasz oraz ile wydajesz. Każdy przychód i rozchód musi być udokumentowany dowodem: jest to faktura, paragon lub pokwitowanie. Dokumentację prowadzisz każdego miesiąca. Jest wiele programów komputerowych, które pomogą Ci w prowadzeniu księgowości.


Biznesplan (Businessplan)

Biznesplan składa się z tabeli i z tekstu. Opisujesz w nim swój pomysł biznesowy. Biznesplan musi zawierać następujące treści:

 • Kim jesteś i dlaczego chcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą.
 • Na czym polega Twój pomysł biznesowy i gdzie jest jego lokalizacja.
 • Dlaczego Twój pomysł jest dobry.
 • W jaki sposób możesz zarabiać prowadząc swoje przedsiębiorstwo.
 • W jaki sposób sfinansujesz swoje przedsięwzięcie. W tym celu musisz przedstawić wyliczenia.
 • Kim są Twoi klienci.
 • Jak będziesz realizował działania marketingowe i reklamowe.
 • Dlaczego jesteś lepszy od konkurencji.
 • Potrzebujesz dokładne obliczenia: kapitał obrotowy, finansowanie, potrzeby własne, planowanie kosztów, prognoza rentowności, plan wypłacalności.

Plan musi być bardzo dokładny. Instytut bankowy lub inne podmioty finansujące czytają Twój biznesplan. Potem podmioty finansujące podejmują decyzję o tym, czy udzielą Ci wsparcia. Zasięgnij porady! Innym słowem używanym zamiast biznesplanu jest koncepcja (biznesowa).


Kraje członkowskie UE (EU-Länder)

Poniżej wymienione są kraje, które są członkami Unii Europejskiej. Do UE należy obecnie (czerwiec 2021 r.) 27 krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.


Europejski Obszar Gospodarczy (Europäischer Wirtschaftsraum)

Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) jest wspólną strefą wolnego handlu krajów należących do UE oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii.


Specjaliści (Fachkräfte)

Specjalista, to osoba, która zdobyła wykształcenie zawodowe, na przykład wykształcenie handlowe, rzemieślnicze lub techniczne. Lub też jest to osoba, która z powodzeniem zdobyła wykształcenie akademickie.


Osoby pracujące w wolnym zawodzie/wolne zawody/działalność gospodarcza na własny rachunek w wolnym zawodzie (Freiberuflerinnen/Freiberufler/Freie Berufe/ freiberufliche Tätigkeit)

 Są dwa rodzaje osób prowadzących własną działalność gospodarczą: Osoby wykonujące wolne zawody lub osoby prowadzące działalność gospodarczą. Osoby wykonujące wolne zawody:

 • pracują w dziedzinach naukowych,
 • tworzą sztukę,
 • są pisarkami lub pisarzami,
 • pracują jako terapeuci lub lekarze.

Osoby wykonujące wolne zawody zazwyczaj ukończyły studia wyższe. Istnieje lista wszystkich wolnych zawodów. Znajdziesz ją na przykład w Internecie: www.freie-berufe.de. Jeśli Twój zawód lub wykonywana praca nie znajdują się na tej liście, zapytaj w urzędzie finansowym. Urząd finansowy sprawdzi wtedy, czy zaliczasz się do osób wykonujących wolny zawód, czy do osób prowadzących działalność gospodarczą. Czasami różnica nie jest jasna. Wtedy decyzję orzeka sąd. Osoby wykonujące wolne zawody nie muszą rejestrować swojego przedsiębiorstwa jako działalności gospodarczej. Osoby wykonujące wolne zawody nie płacą podatku od przedsiębiorstw.


Zezwolenie (Genehmigung)

Inne słowa używane równoznacznie z zezwoleniem to pozwolenie lub prawo wykonywania zawodu. Do założenia firmy potrzebujesz specjalne zezwolenia różnych instytucji i urzędów.


Pomysł biznesowy/Pomysł na działalność gospodarczą (Geschäftsidee/Gründungsidee)

Pomysł biznesowy jest pomysłem na nowe przedsiębiorstwo.
Przykład: W Twoim mieście nie ma warsztatu naprawy rowerów. Naprawa rowerów od zawsze sprawiała Ci przyjemność. Teraz wpadłeś na pomysł otworzenia warsztatu naprawy rowerów. Wierzysz, że mieszkańcy Twojego miasta z chęcią skorzystaliby z usług warsztatu naprawy rowerów. Wierzysz, że mógłbyś w ten sposób zarabiać pieniądze. Warsztat naprawy rowerów jest więc Twoim pomysłem biznesowym. Innym wyrażeniem używanym zamiast pomysłu biznesowego jest: pomysł na działalność gospodarczą.


Działalność gospodarcza (Gewerbe)

Prowadzisz działalność gospodarczą. Na przykład sklep spożywczy jest działalnością gospodarczą. Lub bar szybkiej obsługi. Lub handel samochodowy. Również zakład usług rzemieślniczych jest działalnością gospodarczą. NaMusisz zarejestrować działalność gospodarczą w Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej. Otrzymasz zaświadczenie o zarejestrowaniu działalności gospodarczej. Takie zaświadczenie nazywa się: zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej (Gewerbeschein). Niektóra działalność gospodarcza wymaga uzyskania zezwolenia, to znaczy, że musisz udokumentować posiadanie specjalnych kwalifikacji przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Musisz również płacić podatki za swoją działalność gospodarczą: podatki od przedsiębiorstw. przykład zakład stolarski. Lub też zakład krawiecki. Albo oferujesz jakąś usługę. Na przykład fryzjer, kierowca w transporcie lub przedstawiciel ubezpieczeniowy. 


Zawody wykonywane w ramach działalności gospodarczej (Gewerbliche Berufe)

Zawody wykonywane w ramach działalności gospodarczej to zawody, w których pracujesz samodzielnie na własny rachunek. Z reguły zgłasza się w tym celu własną działalność gospodarczą. Jest lista zawodów wykonywych w ramach działalności gospodarczej. Są to na przykład zawody rzemieślnicze, przemysłowe, handlowe lub zwykłe usługi. W odróżnieniu do tych zawodów są jeszcze wolne zawody.


Założenie firmy / założenie przedsiębiorstwa / rozpoczęcie działalności gospodarczej (Gründung / Unternehmensgründung / Existenzgründung)

Założenie firmy / założenie przedsiębiorstwa / rozpoczęcie działalności gospodarczej oznacza, że zakładasz własne przedsiębiorstwo lub powołujesz do życia własną firmę. Potem pracujesz samodzielnie na własny rachunek.


Zawody medyczne (Heilberufe)

Zawody medyczne to zawody, które mają do czynienia z terapią i leczeniem chorób oraz upośldzeń. Są zawody medyczne wymagające wykształcenia zawodowego, na przykład pielęgniarz / pielęgniarka. Ale są również zawody medyczne wymagające wykształcenia akademickiego, na przykład lekarz/lekarka, psychoterapeuta/psychoterapeutka lub też aptekarz/aptekarka.


Absolwenci szkół wyższych (Hochschulabsolventen)

Absolwent / absolwentka wyższej szkoły uzyskał/a dyplom ukończenia uniwersytetu lub szkoły wyższej.


Kraje spoza UE (Nicht-EU-Länder)

Poniżej wymienione są kraje, które nie są członkami Uni Europejskiej .


Zawody reglamentowane / zawody niereglamentowane (reglementierte Berufe / nicht-reglementierte Berufe)

Zawody reglamentowane to takie, w których określone przepisy ustalają, jakie kwalifikacje są potrzebne do wykonywania tego zawodu. Daną kwalifikację trzeba udokumentować, na przykład zdając egzamin. Przykładem zawodów reglamentowanych jest wiele zawodów medycznych lub też zawód nauczyciela / nauczycielki w szkole państwowej.


Samodzielna działalność gospodarcza (Selbständigkeit)

Samodzielna działalność gospodarcza oznacza, że nie jesteś zatrudniony u pracodawcy. Osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą pracują niezależnie, na własne ryzyko i dla różnych pracodawców. Są dwa rodzaje osób pracujących samodzielnie na własny rachunek: Osoby wykonujące wolne zawody lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.


Pozorna samodzielna działalność gospodarcza (Scheinselbständigkeit)

Pozorna samodzielna działalność gospodarcza oznacza, że prowadzi się działalność gospodarczą tylko na pozór, czyli tak na prawdę osoba ta nie pracuje samodzielnie. Nie są wtedy spełnione wszystkie kryteria samodzielnej działalności gospodarczej. Prowadzący pozorną samodzielną działalność gospodarczą pracują na przykład tylko dla jednego pracodawcy. Pozorna samodzielna działalność gospodarcza jest w Niemczech zabroniona i podlega karze.


Obowiązek odprowadzania podatków (Steuerabgabepflicht)

Obowiązek odprowadzania podatków oznacza, że musisz płacić podatki na korzyść państwa. Podatki to pewna część pieniędzy, którą musisz zapłacić państwu.


Ubezpieczenia (Versicherungen)

Ubezpieczenia chronią przed ryzykiem. Ubezpieczenie zdrowotne przyda się na przykład, gdy zachorujesz. Co miesiąc płaci się pieniądze na ubezpieczenie zdrowotne. Gdy zachorujesz i musisz pójść do lekarza, ubezpieczenie zapłaci za wizytę u lekarza. Jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczą musisz się sam zatroszczyć o swoje ubezpieczenia. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe, musisz je zawrzeć. Są też różne ubezpieczenia, które mogą być niezbędne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Na przykład ubezpieczenie przedsiębiorstwa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i ubezpieczenie na wypadek niezdolności wykonywania zawodu. Jakie ubezpieczenia są dla Ciebie ważne, to zależy od rodzaju wykonywanej przez Ciebie pracy i od Twojego zawodu. Najlepiej udaj się do doradcy. Ubezpieczenia są prywatne lub państwowe. Są na przykład prywatne lub państwowe kasy chorych. Jedne i drugie mają swoje wady i zalety. Zasięgnij porady. Jeśli pracujesz artystycznie, intelektualnie lub w branży kulturalnej, możesz się ubezpieczyć w Socjalnej Kasie Artystów. Skrót nazwy Socjalnej Kasy Artystów, w języku niemieckim „Künstlersozialkasse”, brzmi: KSK.


Prawo kontraktowe (Vertragsrecht)

Prawo kontraktowe stanowi zbiór wszystkich zasad i ustaw, które należy uwzględnić przy zawieraniu umów.


Dopuszczenia/pozwolenia (Zulassungen/Erlaubnisse)

Przy zakładaniu przedsiębiorstwa potrzebne są czasami specjalne dopuszczenia lub zezwolenia różnych organów i urzędów. Jeśli chcesz otworzyć restaurację, potrzebne Ci będzie na przykład świadectwo zdrowia oraz zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli chcesz założyć zakład usług rzemieślniczych, potrzebne są czasami egzamin mistrzowski i zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli chcesz otworzyć gabinet lekarski, potrzebne Ci będzie pozwolenie od izby lekarskiej. W Internecie, na stronach poszczególnych krajów związkowych, znajdziesz informacje o tym, jakie zezwolenia potrzebujesz dla swojego przedsiębiorstwa. Niezbędne informacje uzyskasz również w:

 • izbach przemysłowo-handlowych,
 • izbach rzemieślniczych,
 • u radców prawnych i adwokatów

zasięgnij porady.


Pomoc w warunkach pandemii koronawirusa

Aktualne informacje dla małych przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw, osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz wykonujących wolny zawód