Linkovi ka drugim Internet platformama

Anerkennung in Deutschland

Make it in Germany

BQ-Portal

Šta ja trebam?

Vi živite u jednoj od zemalja koja nije članica EU-e ili srednjeevropske ekonomske regije ili Švajcarske. U toj zemlji ste stekli kvalifikaciju kao stručni kadar, na primjer okončali ste studij ili stekli stručnu diplomu. Vi želite u Njemačkoj obavljati samostalnu djelatnost.

Ovdje ćete saznati kada i gdje možete podnijeti zahtjev za neophodne boravišne vize te kada i gdje potom možete prijaviti Vašu samostalnu djelatnost. Ovi koraci se razlikuju u zavisnosti od toga, da li želite otvoriti neki obrt ili želite vršiti samostalnu djelatnost kao slobodni djelatnik/ca.

Obrt ili slobodno zanimanje

Šta je to obrt? Šta je to slobodna djelatnost?


Podnošenje zahtjeva za boravišne vize


Podnošenje zahtjeva za boravišne vize kod otvaranja obrta

Ukoliko želite otvoriti neki obrt, onda morate u tu svrhu kod nadležnog Inostranog predstavništva Savezne Republike Njemačke u Vašoj zemlji podnijeti zahtjev za boravišnu vizu shodno § 21 stav 2 AufenthG (Zakon o boravištu). Inostrano predstavništvo pri tome treba Vašu sljedeću dokumentaciju:

 • Važeći pasoš Vaše zemlje, ponekad i potvrdu o prijavi mjesta boravka izdatog od strane ureda za prijavu mjesta prebivališta.
 • Potvrda da ispunjavate formalne zahtjeve i posjedujete kvalifikacije za Vašu samostalnu djelatnost.
 • Dokumentaciju iz koje proizilazi da ćete Vi Vašim obavljanjem samostalne djelatnosti u regiji, u kojoj želite obavljati samostalnu djelatnost,

(i) uzimati u obzir ekonomske interese,
(ii) postići pozitivne ekonomske efekte i
(iii) imati osigurano finansiranje Vaše samostalne djelatnosti i Vaših životnih troškova.
Procjena Vaše dokumentacije zavisi od ekonomske isplativosti Vaše poslovne ideje – tj. da li možete ostvariti novčanu dobit -, Vašeg poduzetničkog iskustva, visine investicije, mogućih efekata na situaciju vezano za zapošljavanje i obuku u regiji te od mogućeg doprinosa na polju inovacija i istraživanja.


Podnošenje zahtjeva za boravišnu vizu s ciljem obavljanja neke slobodne djelatnosti

Ukoliko želite zasnovati samostalnu djelatnost u vidu slobodnog zanimanja, onda morate podnijeti zahtjev za boravišnu vizu prema § 21 stav 5 Aufenthaltgesetz (Zakon o boravku). Neophodno je sljedeće:

 • Važeći pasoš Vaše zemlje, ponekad i potvrdu o prijavi mjesta boravka izdatog od strane ureda za prijavu mjesta prebivališta.
 • Potvrda da ispunjavate formalne zahtjeve i posjedujete kvalifikacije za Vašu samostalnu djelatnost.
 • Nije uvijek neophodna dokumentacija iz koje proizilazi da ćete Vi Vašim obavljanjem samostalne djelatnosti u regiji, u kojoj želite obavljati samostalnu djelatnost,
  (i) uzimati u obzir ekonomske interese,
  (ii) postići pozitivne ekonomske efekte i
  (iii) obezbjediti finansiranje Vaše samostalnosti.
 • Međutim neophodan je Biznis plan, kako biste njime opisali Vašu samostalnu djelatnost te kako biste naveli Vaše radno iskustvo ili iskustva kao vršilac samostalne djelatnosti.
 • Također mora biti jasno prikazano, da Vi možete obezbjediti Vaše životne troškove.

Ukoliko imate pitanja, nazovite nas ili nam pošaljite mail! Mi ćemo Vam pokazati kreativne puteve.

Biznis plan

Ured za strance zahtijeva podnošenje Biznis plana, kako bi odlučio o Vašem zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak. Biznis plan Vam ne pomaže samo da imate bolji pregled i refleksiju Vašh koraka koje je neophodno poduzeti prilikom zansivanja samostalne djelatnosti s jedne strane te pregled i refleksiju postojećih zahtjeva koji su postavljeni pred proces zasnivanje te djelatnosti, Biznis plan je u skoro svim slučajevima neophodan i onda, kada su Vam potrebna finansijska sredstva, na primjer u vidu kredita neke od banaka. U binzis planu prije svega stoji: Zašto je Vaša ideja dobra. Ko su Vaši klijenti i na koji način ćete doći do istih. Zašto ste Vi bolji nego Vaša konkurencija. Na koji način sa Vašim preduzećem možete ostvariti novčanu zaradu. Na koji način ćete finansirati Vaše preduzeće.

Ako od inostranog predstavništva dobijete pozitivno Rješenje, od istog ćete dobiti i vizu pomoću koje možete ući na teritoriju Njemačke s ciljem obavljanja samostalne djelatnosti. Tamo se kao prvo morate prijaviti kod nadležnog ureda za strance. Da biste pronašli nadležni ured za strance, na stranici www.behoerdenfinder.de ukucajte traženu riječ „Ausländerbehörde“ (Ured za strance) i mjesto u Njemačkoj u kojem želite zasnovati samostalnu djelatnost odnosno u kojem stanujete.

Šta, kada inostrano predstavništvo odbije moj zahtjev

Potražite u tom slučaju prije svega konsultantsku pomoć savjetnika; ukoliko nemate nikakvog savjetnika/ savjetnicu, onda se obratite našim kontakt osobama. Isti će Vas pratiti u okviru sljedećih koraka:

 • Zamolite inostrano predstavništvo da Vam u pisanoj formi saopći razloge za odbijanje Vašeg zahtjeva za vizu.
 • Možda su posrijedi bili samo formalni razlozi koji su doveli do odbijanja zahtjeva za vizu.
 • Ukoliko se radilo o nekim sadržajnim ili nekim drugim razlozima, mi ćemo pokušati da Vam dalje pomognemo.

Uputstva vezano za boravišnu dozvolu / dozvolu za rezidentni boravak

Boravišna dovola izdata u svrhu obavljanja samostalne djelatnosti shodno § 21 Aufenthaltsgesetz (Zakona o boravku) je u prvom periodu vremenski ograničena. Ukoliko je Vaša poslovna ideja bila uspješna te ukoliko su obezbjeđeni životni uslovi za Vas i Vašu porodicu, Vi nakon isteka tri godine (u slučaju obrtničke djelatnosti) odnosno nakon isteka pet godina (u slučaju nekog slobodnog zanimanja) možete podnijeti zahtjev za rezidentni boravak u Njemačkoj.

Uputstva za akademike / akademičarke

Akademici i akademičarke, koji posjeduju u Njemačkoj priznatu visoku stručnu spremu ili posjeduju visoku stručnu spremu, koja je ekvivalentna nekoj njemačkoj visokoškolskoj stručnoj spremi, imaju još jednu dodatnu mogućnost. Vi kod nadležnog Inostranog predstavništva Savezne Republike Njemačke u Vašoj zemlji  možete podnijeti zahtjev prema § 18c AufenthG (Zakona o boravku) za izdavanje vize u trajanju od šest mjeseci u svrhu planiranja i implementiranja vezano za obavljanje samostalne djelatnosti u Njemačkoj. Inostrano predstavništvo pri tome zahtijeva sljedeću dokumentaciju od Vas:

 • važeći pasoš Vaše zemlje, ponekad i potvrdu o prijavi mjesta boravka izdatog od strane ureda za prijavu mjesta prebivališta,
 • potvrdu da posjedujete priznatu visoku stručnu spremu ili da posjedujete visoku stručnu spremu koja je ekvivalentna nekoj njemačkoj visokoškolskoj stručnoj spremi,
 • potvrdu da za vrijeme šest mjeseci boravka za koje ste podnijeli zahtjev možete pokriti životne troškove, jer za vrijeme Vašeg boravka u Njemačkoj ne smijete imati neko zaposlenje niti obavljati neku samostalnu djelatnost.

Ako ste dobili boravišnu vizu, Vi onda možete ući na teritoriju Njemačke. Nakon što se prijavite kod Vašeg nadležnog ureda za strance, Vi za vrijeme šestomjesečnog boravka možete predati zahtjev za obavljanje samostalne djelatnosti shodno odredbama § 21 stav 1 AufenthG (Zakona o obrtima), ako je u pitanju obrtnička djelatnost, te shodno odredbama § 21 stav 5 AufenthG (Zakona o obrtima), ukoliko se radi o slobodnoj djelatnosti. U toku tog perioda Vi možete sprovesti u djelo pripremne radnje za vršenje Vaše samostalne djelatnosti, ali Vi ne smijete obavljati nikakvu djelatnost u okviru koje ostvarujete zaradu. Koji su to postojeći zahtjevi i neophodni dokumenti, koje morate podnijeti kod ureda za strance, možete naći ovdje.


Prijava samostalne djelatnosti

Nakon što ste se u Njemačkoj prijavili kod ureda za strance, onda je sljedeći korak koji morate poduzeti u svrhu starta u Vašu samostalnost u Njemačkoj prijava obrtničke djelatnosti ili registracija kod poreznog ureda. Ovo zadnje važi za slobodna zanimanja.


Za prijavu obrtničke djelatnosti Vi trebate otići do obrtničkog ureda grada, općine ili okruga, u kojem/kojoj živite odnosno u kojem/kojoj želite zasnovati samostalnu djelatnost. Kontaktne podatke obrtničkog ureda možete dobiti u lokalnom servisnom uredu za građane ili pogledajte na Internetu na: http://www.bmwi-wegweiser.de/suche/behoerden/. Tamo odaberite „Gewerbeamt“ (obrtnički ured) i nakon toga ukucajte poštanski broj ili mjesto, u kojem želite osnovati Vaše preduzeće. Vi ćete dobiti sve kontaktne podatke i podatke o radnom vremenu nadležnog obrtničkog ureda. Često su na internetskim stranicama obrtničkih ureda ponuđeni i formulari za prijavu obrtničke djelatnosti; neki uredi očekuju da takve formulare već prethodno ispunjene ponesete sa sobom na osobni termin koji imate kod tog ureda. Za prijavu obrtničke djelatnosti Vam je potrebno sljedeće:

 • Važeći pasoš Vaše zemlje, ponekad i potvrdu o prijavi mjesta boravka izdatog od strane ureda za prijavu mjesta prebivališta.
 • Potvrdu da ispunjavate zahtjeve za profesiju.
 • Boravišnu dozvolu sa integrisanom dozvolom za obavljanje samostalne obrtničke djelatnosti.
 • Deset do 50 Eura takse za prijavu.
 • Za obrte koji podliježu obavezi pribavljanja dozvole Vam je potrebno također uvjerenje o nekažnjavanju ili Obavještenje iz Centralnog obrtničkog registra.
 • Za putujuće obrte Vam je potrebna kartica za vršenje putujuće obrtničke djelatnosti. Dodatno morate još predočiti i Uvjerenje o nekažnjavanju te platiti taksu u visini od 40 do 770 Eura. Karticu za vršenje putujuće obrtničke djelatnosti morate uvijek nositi sa sobom za vrijeme vršenja te djelatnosti.

Prijava slobodne djelatnosti
Ukoliko želite zasnovati samostalnu djelatnost u okviru neke slobodne djelatnosti, Vi se morate prijaviti kod poreskog ureda. Prijava se vrši neformalno, što znači da nema nikakvog formulara već Vi lično trebate formulisati jedan dopis sa kraćim opisom Vašeg plana za zasnivanje samostalne djelatnosti. Poreski ured Vam potom dostavlja „Upitnik za poresku registraciju“ te Vam dodjeljuje poreski broj. Osim prijave kod poreskog ureda je kod većine slobodnih djelatnosti potrebno da posjedujete određene kvalifikacije te da ispunjavate finansijske preduvjete i / ili druge zahtjeve. Koji su to zahtjevi možete saznati ovdje.

Imate pitanja vezano za postojeće zahtjeve za samostalnu djelatnost? Vi želite da imate podršku pri dobijanju sve neophodne dokumentacije? Obratite se jednoj od naših kontakt osoba – mi ćemo Vam dalje pomoći!

Kontakt osobe

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail

Julia Siebert

Julia Siebert
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail