Linkovi ka drugim Internet platformama

Anerkennung in Deutschland

Make it in Germany

BQ-Portal

Zahtjevi koje moraju ispunjavati slobodni/e djelatnici/e

Vršenje samostalne djelatnosti u okviru nekog zanimanja najčešće zahtijeva završetak nekog visokoškolskog studija. Međutim, također je moguće da se neophodne kompetencije za obavljanje slobodne djelatnosti steknu putem samoedukacije ili putem profesionalne djelatnosti. Doduše te stečene kompetencije moraju odgovarati nivou visokoškolskog studija. Na ovoj stranici Vam predstavljamo različite branše u kojima možete zasnovati samostalnu djelatnost kao slobodni poduzetnik ili slobodna poduzetnica. Mi smo Vam također imenovali i zahtjeve koji u svakoj od tih branši moraju biti ispunjeni prilikom zasnivanja egzistencije.

Slobodna zanimanja se u Njemačkoj dijele na tri kategorije –postoje Kataloška zanimanja, slična zanimanja  i djelatnička zanimanja. U sljedećem pregledniku možete saznati, koje zanimanje pripada kojoj kategoriji.

Nazovite nas ili nam pošaljite mail ukoliko imate pitanja!


Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni kod kataloških zanimanja među slobodnim profesijama

Naziv kataloška zanimanja označava „klasične “ slobodne profesije. Koja su to zanimanja je navedeno u § 18 Einkommenssteuergesetz (EstG) (Zakona o porezu na prihode). Za većinu kataloških zanimanja su neophodne određene stručne kvalifikacije. Ukoliko ste stekli neophodnu kvalifikaciju u inostranstvu, Vaša inostrana kvalifikacija mora biti ekvivalentna odgovarajućem njemačkom zanimanju. U tu svrhu morate proći kroz postupak priznavanja. Kao potrebne se mogu javiti i daljnje obaveze vezano za Vašu profesiju. Ovi zahtjevi vrijede za sljedeće grupe zanimanja:

 • medicinska zanimanja kao što su ljekari, alternativni liječnici, fizioterapeuti,
 • pravna, porezna i ekonomska konsultantska zanimanja kao što su advokati, notari, privredni inspektori, poreski savjetnici,
 • prirodnonaučna i tehnička zanimanja, ovdje se prije svega trebaju navesti inžinjeri i trgovački hemičari.

Pored navedenih, u kataloška zanimanja spadaju i zanimanja za prenošenje informacija i jezičkih sadržaja, na primjer novinari, dopisnici u fotoreportažama i tumači. Zahtjevi koji postoje vezano za Vaše slobodno zanimanje su nešto drugačiji kada je kvalifikacija stečena u inostranstvu i to stoga, što visoka stručna sprema stečena u zemlji porijekla mora biti ekvivalentna željenoj profesionalnoj djelatnosti u Njemačkoj. I ovdje shodno tome mora biti podnijet zahtjev za postupak priznavanja te se mora proći kroz isti. Za tumače koji obrađuju naloge izdate od strane sudova i drugih organa vlasti vrijede dodatne profesionalne obaveze.

Priznavanje inostranih kvalifikacija

Pri postupku priznavanja se na osnovu podnesene dokumentacije za inostranu kvalifikaciju i radno iskustvo u inostranstvu vrši provjera da li su isti ekvivalentni odgovarajućem njemačkom zanimanju, takozvanom referentnom zanimanju. U obzir može doći više referentnih zanimanja. U tom slučaju potražite savjet, gdje postoje najbolje poslovne mogućnosti. U najboljem slučaju proces priznavanja se okon ava sa rezultatom potpune ekvivalentnosti. Ponekad se izdaje samo „djelimična potvrda ekvivalencije“. U tom slučaju možete nakon odgovarajuće kvalifikacije, takozvane usklađujuće kvalifikacije, i/ili polaganja ispita dobiti potpuno priznavanje Vaše kavalifikacije. U slučaju kada inostrana kvalifikacija nema skoro ništa zajedničko sa referentnim zanimanjem Vaša kvalifikacija neće biti priznata. Dalje informacije kao i kontakt osobe možete pronaći na www.anerkennung-in-deutschland.de.

Savjet za inostrano stručno osoblje

Ona lica, koja zbog neposjedovanja kvalifikacije ili zbog nepostojanja potvrde o priznavanju kvalifikacije stečene u inostranstvu ne smiju vršiti neku profesionalnu djelatnost, se uprkos tome mogu baviti profesionalno srodnim zanimanjem u okviru svog obrta. Jedan primjer za to: Vaša inostrana kvalifikacija kao poreski savjetnik nije priznata te stoga ne smijete vršiti samostalnu djelatnost u okviru tog zanimanja. Vi međutim smijete voditi knjigovodstvenu agenciju, što spada u obrtničke djelatnosti.


Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni kod sličnih slobodnih zanimanja

To su zanimanja koja nisu izričito navedena u katalogu slobodnih zanimanja, ali koja su u odnosu na potrebnu edukaciju ili u odnosu na konkretnu djelatnost slična kataloškim slobodnim zanimanjima. Ova zanimanja se još zovu i analogna zanimanja. Iz tog razloga su slična zanimanja uvrštena u krug slobodnih zanimanja. Zahtjevi koji su postavljeni pred ova zanimanja su međutim visoki. Po pravilu poreski ured provjerava u svakom pojedinačnom slučaju, da li se neko zanimanje ubraja u slična zanimanja, a time i u slobodna zanimanja.

U svrhu obavljanja slobodne djelatnosti u okviru sličnih zanimanja Vam je neophodna edukacija ili studij. Dodatno se često traže i doedukacije koje vode ka vršenju profesionalne djelatnosti koja je uporediva sa nekim kataloškim zanimanjem. To je prisutno na primjer kod osoba, koje posjeduju kvalifikaciju kao elektrotehničar, a koja se poslije toga doedukovala, tako da sada preuzima poslove koji spadaju u polje zadataka inžinjera. Ili: Pedagog-sociolog koji se doedukovao i sada radi kao porodični terapeut – što u Njemačkoj inače smiju raditi samo diplomirani psiholozi. Ukoliko ste Vašu kvalifikaciju stekli u inostranstvu, onda ista ovdje mora biti priznata kao ekvivalentna njemačkom zanimanju. U tu svrhu morate proći kroz proces priznavanja kvalifikacije.


Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni kod slobodnih djelatničkih zanimanja

Kategorijom djelatničkih zanimanja bi se trebalo omogućiti obavljanje slobodnih djelatnosti na novim radnim poljima ili u okviru novih profila zanimanja. To može biti slučaj u sljedećim područjima:

 • naučne djelatnosti
 • umjetničke djelatnosti
 • književničke djelatnosti
 • djelatnosti u okviru nastavnog procesa
 • odgojne djelatnosti

Pitanje, da li dotična djelatnost pripada slobodnim zanimanjima – dakle da li pokazuje tipične karakteristike slobodnog zanimanja – najčešće rješava porezni ured za svaki pojedinačni slučaj. Ukoliko ste Vašu kvalifikaciju stekli u inostranstvu, onda ista ovdje mora biti priznata kao ekvivalentna njemačkom zanimanju. U tu svrhu morate proći kroz proces priznavanja kvalifikacije.

Slobodni/a djelatnik/ca ili obrtnička/i djelatnica/k

Koliko je komplikovana ocjena, da li neka samostalna djelatnost spada pod slobodna zanimanja ili pak pod obrtnička zanimanja, je vidljivo na području rada apotekara: Apotekar ili apotekarka načelno spadaju u slobodne djelatnike. Međutim, ukoliko vode neku apoteku oni su također obrtnički djelatnici. Takva „dvostruka djelatnost“ može dvesti do toga da jedan dio prihoda potpada pod obavezu plaćanja poreza na obrtničke djelatnosti, dok se drugi dio prihoda može pripisati slobodnoj djelatnosti. Ili također: kao docent/ica na nekom univerzitetu možete biti angažovani kao slobodni djelatnik. Međutim, ukoliko se istovremeno bavite prodajom stručne literature, onda se pri tome radi o obrtničkoj djelatnosti koja se na odgovarajući način mora oporezovati.


Registracija zanimanja

Za neka zanimanja je dodatno uz propisane stručne kvalifikacije također obavezno članstvo u strukovnoj komori. Za prijavu u neku komoru Vam je potrebno sljedeće:

 • potvrda za Vašu formalnu kvalifikaciju (okončani studij ili ekvivalentna stručna sprema),
 • potvrda o zaključenom osiguranju od profesionalne odgovornosti i
 • potvrda o nekažnjavanju, za koju se zahtjev podnosi kod ureda za pijavu mjesta prebivališta.

Druga slobodna zanimanja, na primjer medicinski poslovi koji ne spadaju u ljekarska zanimanja kao što su ljekari alternativne medicine, ovu vrstu registracije dobijaju pri javnim ustanovama, koja je u ovom slučaju Zavod za zdravstvo. Javno postavljeni vještaci pod prisegom u svrhu dobijanja registracije, moraju otići do nadležne industrijske i trgovačke komore ili pak do nadležnog suda. Određeni slobodni djelatnici, kao što su novinari ili umjetnici, svoj rad mogu započeti bez pribavljanja dozvole.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Bilo da vršite djelatnost kao poreski savjetnik, advokat, ljekar, arhitekta ili privredni inspektor – kao slobodnom djelatniku Vam je važno zaključivanje osiguranja od profesionalne odgovornosti, jer ste Vi finansijski odgovorni za sve nastale štete, koje prouzrokujete tokom obavljanja Vaše profesionalne djelatnosti. Podnesite upit kod Vašeg ponuđača osiguranja vezano za odgovarajuću ponudu te potražite ponude kod drugih osiguravajućih društava radi poređenja.

Ovako ćete naći egzaktne organe za pribavljanje dokumentacije

Zasnivači egzistencije mogu naći adrese i kontakt osobe na Putokazu za organe vlasti BMWI (BMWI – Savezno ministarstvo privrede).

Imate pitanja vezano za postojeće zahtjeve koji su postavljeni pred slobodne djelatnike? Vi želite da imate podršku pri dobijanju sve neophodne dokumentacije? Obratite se jednoj od naših kontakt osoba – mi ćemo Vam dalje pomoći!

Kontakt osobe

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail

Julia Siebert

Julia Siebert
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail