Linkovi ka drugim Internet platformama

Anerkennung in Deutschland

Make it in Germany

BQ-Portal

Postavljeni zahtjevi za obrtničke djelatnike

Uprkos obrtničkoj slobodi postoji niz zanimanja za koja moraju biti ispunjeni određeni preduvjeti. To važi za samostalne djelatnosti u zanatima, za obrte koji podliježu obavezi pribavljanja dozvole te za regulisana zanimanja. Epitet regulisana znači, da se u Njemačkoj tim zanimanjem ne smije baviti bez formalnog priznavanja inostrane kvalifikacije. To je na primjer slučaj kod arhitekata ili inžinjera.

Ukoliko imate pitanja, nazovite nas ili nam pošaljite mail!

Obrt u zanatskom sektoru

U Njemačkoj postoje zanatska zanimanja koja ne podliježu i ona koja podliježu obavezi registracije. Za 43 zanata koji podliježu obavezi registracije su propisane određene stručne kvalifikacije: Ovdje je potrebna kvalifikacija za majstora ili ekvivalentna kvalifikacija odnosno formalno priznavanje odgovarajuće inostrane kvalifikacije. Zapadnonjemačka skupština zanatske komore informiše o postavljenim zahtjevima u sektoru zanata koji podliježu obavezi registracije.

Ukoliko raspolažete sa potrebnom kvalifikacijom za zanatsko zanimanje koje podliježe obavezi registracije, onda kroz prilaganje dokaza za tu kvalifikaciju kao drugi korak podnesite zahtjev za upis u zanatski registar. U tom registru su sadržani svi samostalni djelatnici angažovani u zanatima koji podliježu obavezi registracije. Ovaj upis je obavezan. Odgovarajući „Zahtjev za upis u zanatski registar“ se podnosi kod Zanatske komore regije u kojoj želite zasnovati samostalnu djelatnost.

Za sve ostale zanate koji nisu navedeni nisu neophodne određene stručne kvalifikacije. U tim slučajevima se morate upisati u registar za zanatske obrte oslobođene obaveze registracije odnosno za slične zanatske obrte.

Vi posjedujete inostranu kvalifikaciju?
U svrhu formalnog priznavanja Vaše inostrane kvalifikacije Vi morate proći kroz proces priznavanja iste. Da biste zasnovali samostalnu djelatnost u zanatu koji podliježe obavezi registracije, Vi morate podnijeti zahtjev kod Zanatske komore regije u kojoj želite zasnovati samostalnu djelatnost. Ukoliko Vaša stručna kvalifikacije bude priznata kao ekvivalentna, Vi ste onda time prešli prvu prepreku na putu ka osnivanju zanatskog preduzeća: Vi imate odobrenje za vršenje djelatnosti. U slučajevima kada Vaša inostrana kvalifikacija nije priznata kao ekvivalentna, Vi morate završiti kvalifikacije koje će Vam dati kompetencije koje Vam još nedostaju. Kod zanatske komore upitajte za informacije o ponudi za usklađujuće kvalifikacije.

Priznavanje inostranih kvalifikacija

U okviru postupka priznavanja se na osnovu dokumentacije za inostranu kvalifikaciju i za radno iskustvo u inostranstvu vrši provjera, da li su isti ekvivalentni odgovarajućem njemačkom zanimanju odnosno takozvanom referentnom zanimanju. U obzir može doći više referentnih zanimanja. U tom slučaju potražite savjet, gdje postoje najbolje poslovne mogućnosti. U najboljem slučaju proces priznavanja se okočnava sa rezultatom potpune ekvivalentnosti. Ponekad se izdaje samo „djelimična potvrda ekvivalencije“. U tom slučaju možete nakon odgovarajuće kvalifikacije, takozvane usklađujuće kvalifikacije, i/ili polaganja ispita dobiti potpuno priznavanje Vaše kavalifikacije. U slučaju kada inostrana kvalifikacija nema skoro ništa zajedničko sa referentnim zanimanjem Vaša kvalifikacija neće biti priznata. Dalje informacije kao i kontakt osobe možete pronaći na www.anerkennung-in-deutschland.de.


Izuzeci

Za polje osnivanja obrta u zanatima koji podliježu obavezi registracije postoje izuzetna pravila. Ovdje ćete naći dva primjera, međutim, time nisu obuhvaćena sva izuzetna pravila. Stoga Vam preporučujemo: Posavjetujte se u svakom slučaju sa stručnjacima u zanatskoj komori ukoliko ne posjedujete njemačku majstorsku diplomu, a zaniteresovani ste za obavljanje samostalne djelatnosti u okviru zanata koji podliježe obavezi registracije.

Izuzetak: Majstorski obrt uprkos djelimičnom priznanju kvalifikacije

Podnijeli ste zahtjev za priznavanje Vaše inostrane kvalifikacije i priznati su Vam samo neki dijelovi Vaše kvalifikacije. Uprkos tome ima načina da se u okviru zanata koji podliježe obavezi registracije osnuje obrt:

  • U svrhu registracije se prijavite na polaganje majstorskog stručnog ispita kod komore u dotičnoj regiji, u kojoj želite zasnovati samostalnu djelatnost. Eventualno je svrsishodno da prethodno uzmete učešća na stručnoj dokvalifikacijskoj obuci koja Vas priprema za taj ispit.
  • Zaposlite osobu koja posjeduje kvalifikaciju za majstora, jer tada možete zasnovati obrt u sklopu zanata koji podliježe obavezi registracije. Na taj način možete obavljati samostalnu djelatnost, dok se pripremate da polažete majstorski stručni ispit.

Izuzetak: Ograničenje kod djelimičnog priznavanja kvalifikacije

Vaša inostrana kvalifikacija je u okviru verifikacijskog postupka samo djelimično okarakterisana kao istovjetna njemačkoj profesiji majstora zanata. Stoga Vi ne smijete obavljati djelatnosti koje niste izučili kroz svoju kvalifikaciju. Katkad je, međutim, moguće obavljati djelimičnu djelatnost u sklopu zanata koji podliježe obavezi registracije. Primjer: Vi možete obavljati samostalnu djelatnost kao frizer za muškarce, ali ne i kao frizer za žene.


Obrt u regulisanim zanimanjima

Regulisana zanimanja se u Njemačkoj od strane doseljeničkog stručnog osoblja smiju obavljati samo, ukoliko je inostrana kvalifikacija ekvivalentna odgovarajućem njemačkom zanimanju. Ta činjenica mora biti oficijelno priznata. To znači da Vi kod nadležnog organa morate podnijeti zahtjev za priznavanje inostrane kvalifikacije. Informacije o tome možete naći na www.anerkennung-in-deutschland.de. Ovo formalno priznavanje Vam je neophodno i kada se u tom zanimanju želite baviti obrtom. Ovdje ćete naći listu, koja su to zanimanja u Njemačkoj regulisana te koje zahtjeve morate ispuniti da biste u odgovarajućem zanimanju osnovali obrt, jer to se razlikuje od zanimanja do zanimanja.


Obrti za koje je obavezno pribavljanje dozvole

Da biste mogli obavljati samostalnu djelatnost, za neke vrste obrta je u Njemačkoj neophodna posebna dozvola. To npr. važi za agente osiguranja ili za vlasnike / vlasnice privatnih bolnica, igraonica ili zaštitarskih službi. Ovdje možete naći Pregled svih obrta za koje je obavezno pribavljanje dozvole. Ko u okviru takvih obrta za koje je obavezno pribavljanje dozvole želi osnovati svoj obrt, mora obezbjediti potvrde za određene preduvjete koji su postavljeni te sa istim kod Uprave za obrtničke djelatnosti podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje samostalne djelatnosti u okviru obrta koji podliježu obavezi pribavljanja dozvole . Preduvjeti nisu isti za sve vrste obrta koji podliježu obavezi pribavljanja dozvole već variraju od zanimanja do zanimanja. Najčešće se zahtijevaju sljedeći preduvjeti:

  • Potvrda vezano za ličnu pouzdanost osnivača odnosno osnivateljice, na primjer kroz prilog uvjerenja o nekažnjavanju ili u vidu izvoda iz obrtničkog centralnog registra ili u vidu potvrde o nedvojbenosti izdate od strane porezne uprave i općinske uprave.
  • Potvrda o ispunjavanju stručnih preduvjeta (također pod nazivom „stručna sposobnost“) osnivača odnosno osnivateljice. Ovo na primjer možete podnijeti u vidu potvrde za određeno obrazovanje ili u vidu certifikata za određenu doedukaciju.
  • Potvrda o ispunjavanju objektivnih preduvjeta za osnivanje (također pod nazivom „objektivna sposobnost“). Ovo se može na primjer dokazati Obavještenjem iz popisa dužnika - SCHUFA i/ili Potvrdom o građevinskoj podobnosti budućih prostorija za obavljanje obrta.

Odredbe vezano za obrte koji podliježu obavezi pribavljanja dozvole su regulisane u Gewerbeordnung (GewO) § 29 do § 40 (Zakon o obrtima). Ukoliko ste dobili te dozvole, onda smijete i obavljati obrtničku djelatnost koja podliježe obavezi pribavljanja dozvole. Vi ne možete prenijeti tu dozvolu na druga lica te druga lica ne mogu prenijeti tu dozvolu na Vas. Vi biste trebali ukalkulisati duži pripremni period za osnivanje obrta za koji je obavezno pribavljanje dozvole, jer ponekad morate pribaviti dokumentaciju kod različitih organa.

Ovako ćete naći egzaktne organe za pribavljanje dokumentacije

Zasnivači egzistencije mogu naći adrese i kontakt osobe na Putokazu za organe vlasti BMWI-a (BMWI- Savezno ministarstvo privrede).

Imate pitanja vezano za postojeće zahtjeve koji su postavljeni pred obrtničke djelatnike? Vi želite da imate podršku pri dobijanju sve neophodne dokumentacije? Obratite se jednoj od naših kontakt osoba – mi ćemo Vam dalje pomoći!

Kontakt osobe

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail

Julia Siebert

Julia Siebert
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail