Linkovi ka drugim Internet platformama

Anerkennung in Deutschland

Make it in Germany

BQ-Portal

Šta ja smijem?

U Njemačkoj načelno svaka osoba može zasnovati samostalnu djelatnost, pa i stručnjaci iz zemalja koje nisu članice EU-e. Ovdje se razlikuju tri kategorije samostalnih obrta:

 • Vi zasnivate samostalnu djelatnost u jednom od slobodnih zanimanja, u tom slučaju Vi ste slobodni samostalni djelatnik(ca),
 • Vi zasnivate obrtničku djelatnost, onda ste Vi obrtnički (-a) poduzetnik (-ca),
 • ili Vi zasnivate putujući obrt, onda Vi postajete putujući obrtnički (-a) poduzetnik (-ca) – ovdje ima nekoliko osobenosti u odnosu na obrtničke poduzetnike.

Stoga kao prvo morate pronaći kojoj od te tri kategorije pripada obavljanje samostalne djelatnosti u Njemačkoj kojem Vi težite. Pored toga biste trebali znati da li ispunjavate neophodne preduvjete – vezano za kvalifikaciju te ostale propisane formalnosti. U Njemačkoj mi tu govorimo o stručnim, kvalifikacijskim i formalnim preduvjetima; također se u tom kontekstu možete susresti i sa pojmom „Zahtjevi za predmetnu profesiju“. Pošto su preduvjeti i zahtjevi za sve tri kategorije samostalnosti različiti, to je i neophodno da kao prvo nađete tačnu kategoriju za Vašu ideju o zasnivanju samostalne djelatnosti.

Ovdje ćete naći pregled, o tome koje samostalne djelatnosti se u Njemačkoj obavljaju u sklopu obrta, u sklopu slobodne profesionalne djelatnosti, a koje u sklopu putujuće obrtničke djelatnosti te o tome, koje posebne zahtjeve pretpostavlja obavljanje tih djelatnosti.

Razgraničenje samostalnost / prividna samostalnost

Samostalni djelatnici ...

 • nisu vezani za lokacijska, vremenska te stručna odnosno sadržajna uputstva drugih,
 • trajno imaju više nalogodavaca,
 • imaju sopstvenu organizaciju preduzeća, to jest oni imaju na primjer vlastiti poduzetnički rizik ili samostalno nastupaju na tržištu.

Ukoliko ovi zahtjevi i ova pravila nisu ispunjeni, onda se govori o takozvanom „prividnom samostalnom djelatniku“. Često je prividna samostalna djelatnost prisutna kada samostalni djelatnik ili djelatnica trajno ima samo jednog nalogodavca. Prividna samostalna djelatnost je u Njemačkoj zabranjena i kažnjivo je djelo – i to kako za samostalnog poduzetnika tako i za nalogodavca od kojeg dobija naloge.


Šta je obrt?

Obrt je skoro svaka poduzetnička djelatnost kojom ostvarujete novčanu zaradu. Obrt se također još naziva i stojeći obrt za razliku od putujućeg obrta. Izuzetak su samostalni djelatnici koji obavljaju slobodnu djelatnost ili koji djeluju u poljoprivredi i šumarstvu – oni ne obavljaju obrt. U Njemačkoj vrijedi pravilo obrtničke slobode. To znači da teoretski svaka osoba može obavljati svaku vrstu obrta. U praktičnom smislu međutim, ta obrtnička sloboda ne vrijedi neograničeno, jer za neke vrste obrta moraju biti ispunjeni određeni preduvjeti. Koje vrste preduvjeta su neophodne za koji vid obrta, možete saznati ovdje.


Šta je slobodna profesionalna djelatnost?

U slobodne profesionalne djelatnosti spadaju samostalno izvršene naučne, umjetničke, književničke, nastavne ili odgojne djelatnosti.

 • Slobodni/-e djelatnici/-e uglavnom nude čiste usluge. Po tome se razlikuju od samostalnih poduzetnika koji se bave trgovinom ili se bave proizvodnjom nekog proizvoda.
 • Slobodni/-e djelatnici/-e za obavljanje svoje samostalne djelatnosti po svim pravilima trebaju imati visoku stručnu spremu odnosno specijalnu obuku ili uspješno položen stručni ispit.

Vezano za poreske obaveze također ima osobenosti: za slobodnu samostalnu djelatnost se ne mora plaćati porez na obrt. Također je jednostavnije podnošenje dokaza o prihodima za potrebe godišnjeg obračuna u poreskim uredima nego što je to slučaj za obrtnike – po pravilu je dovoljan obračun dobiti i gubitaka. O registraciji za obavljanje samostalne slobodne djelatnosti odlučuje zaduženi poreski ured. Koje profesionalne djelatnosti spadaju pod slobodna zanimanja te koji su preduvjeti neophodni, možete saznati ovdje.


Šta je putujući obrt?

Samostalne obrtničke djelatnosti pod sljedećim uvjetima spadaju pod putujuće obrtničke djelatnosti

 • Putujući obrtnici dolaze do svojih klijenata i kod njih nude svoje usluge i robu, ali ne i obrnuto.
 • Vršenje djelatnosti se dešava izvan prostora obrtničkog sjedišta, to su na primjer poslovne prostorije, ili u slučajevima kada putujući obrtnik nema obrtničko sjedište. Obrtničko sjedište je definisano u § 4 stav 3 Gewerbeordnung Zakon o obrtu.

Pored navedenog, ovakav putujući obrt pruža mogućnost samostalnog obavljanja neke određene djelatnosti i to i onda, kada nisu – ili još nisu - obezbjeđene potrebne kvalifikacije. Vi se međutim morate pridržavati preduvjeta za putujuću obrtničku djelatnost. Koji su to preduvjeti, možete saznati ovdje.

Samostalna djelatnost kao glavna i sporedna djelatnost

Kod zasnivanja malih obrta se mora prethodno razriješiti pitanje da li se radi o samostalnom obrtu u obliku glavne (op. prev. u punom obimu) ili sporedne djelatnosti, pošto isto ima uticaja na plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje. Kod samostalne djelatnosti u punom obimu vrijedi sljedeće:

 • visina primanja i vremenski utrošak su veći nego kod drugih djelatnosti u kojima se ostvaruje zarada,
 • samostalni djelatnik u toku rada nije vezan za naređenja drugih osoba.

Kontakt osobe

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail

Julia Siebert

Julia Siebert
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail