Pojmovnik


Formalnosti prijave (Anmeldeformalitäten)

Ako osnivate kompaniju ili kada želite raditi kao osoba u slobodnoj profesiji, za to se morate prijaviti:
Kod neke institucije, državne agencije ili komore. Ko je nadležan zavisi od vrste djelatnosti koju želite samostalno obavljati. Postoje razni propisi ili pravila za prijavu. Koja su pravila bitna za Vas, zavisi od Vašeg zanimanja i Vaše kompanije. Ljekari i ljekarke se, primjera radi, moraju prijaviti u Ljekarsku komoru. Osobe koje obavljaju privrednu djelatnost, svoju kompaniju moraju prijaviti kod Uprave za privredne djelatnosti. Mnogobrojni propisi i pravila za prijavu nazivaju se i formalnosti prijave. Ako želite ponuditi usluge obrta, nadležna je Obrtnička komora. Za prijavu jedne kompanije ponekad su Vam potrebne i posebne kvalifikacije, odobrenja i dozvole. Pojedine osobe koje se bave slobodnim profesijama moraju se, primjera radi, prijaviti samo u Upravu za finansije. Ponekad Vašu kompaniju pak morate prijaviti i kod više institucija.


Pravo na boravak / Status boravka (Aufenthaltstitel/Aufenthaltsstatus)

Pravo na boravak predstavlja dozvolu za boravak na području SR Njemačke. Postoje razni vidovi prava na boravak, na primjer viza, boravišna dozvola (Aufenthaltserlaubnis), trajna boravišna dozvola (Niederlassungserlaubnis) itd.. Zahtjev za izdavanje prava na boravak možete podnijeti kod Vašeg ureda za strance. Ukoliko se ne nalazite na prostoru SR Njemačke, onda su za to nadležna inostrana predstavništva. Ukoliko dolazite iz zemlje koja nije članica EU-e ili Evropske ekonomske regije ili ako ne dolazite iz Švajcarske, onda Vam je u svrhu obavljanja samostalne djelatnosti na području Njemačke neophodna posebna dozvola propisana Zakonom o strancima.


Knjigovodstvo (Buchführung)

Knjigovodstvo je dokumentiranje finansijskog stanja Vaše kompanije. Dokumentirate koji iznos novca ubirete, a koji izdajete. Za svaki prihod i rashod potreban Vam je dokaz, koji podazumijeva račun ili priznanicu. Dokumentiranje vršite svaki mjesec. Za knjigovodstvo postoje računarski programi koji Vam pomažu.


Poslovni plan (Businessplan)

Poslovni plan se sastoji iz tabele i teksta. U njemu predstavljate svoju poslovnu ideju. Poslovni plan mora sadržavati:

 • Podatke o Vama i zašto se želite osamostaliti.
 • Vašu ideju i gdje treba biti Vaše sjedište.
 • Zašto je Vaša ideja dobra.
 • Kako možete zaraditi novac s Vašom kompanijom.
 • Kako ćete finansirati Vašu kompaniju. Morate napraviti predračun.
 • Ko su Vaši klijenti/kupci.
 • Kako ćete vršiti marketing i reklamu.
 • Zašto ste bolji od konkurencije.
 • Potreban Vam je precizan planski obračun: s potrebom za kapitalom, finansiranjem, vlastitim potrebama/ troškovima, planom troškova, prethodnim prikazom rentabilnosti i planom likvidnosti. 

Plan mora biti precizan. Banka ili drugi investitori čitaju vaš poslovni plan. Nakon toga odlučuju o tome, da li će Vas podržati. Posavjetujte se! Drugi naziv za poslovni plan je (poslovni) koncept.


Zemlje EU-e (EU-Länder)

To su zemlje koj su članice Evropske Unije. Aktuelno EU-i pripada (juni 2021.) sljedećih 27 zemalja: Belgija, Bugarska, Danska, Njemačka, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Hrvatska, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Austrija, Poljska, Portugal, Rumunija, Švedska, Slovačka, Slovenija, Španija, Češka Republika, Mađarska, Kipar.


Evropska ekonomska regija (Europäischer Wirtschaftsraum)

Evropska ekonomska regija (EWR) predstavlja zajedničku slobodno-trgovinsku zonu zemalja EU-e te država Norveške, Lihtenštajna i Islanda.


Stručno osoblje (Fachkräfte)

Stručno osoblje predstavljaju osobe koje imaju završeno stručno obrazovanje, npr. ekonomsko, zanatsko ili tehničko stručno obrazovanje. Odnosno to je osoba koja je uspješno okončala akademsko obrazovanje.


Osobe zaposlene u slobodnim profesijama/ slobodne profesije/djelatnost u slobodnim profesijama (Freiberuflerinnen/Freiberufler/Freie Berufe/ freiberufliche Tätigkeit)

Postoje dvije vrste samozaposlenih osoba: osobe zaposlene u slobodnim profesijama i one osobe koje obavljaju privrednu djelatnost Osobe zaposlene u slobodnim profesijama:

 • rade u nauci,
 • bave se umjetnošću,
 • spisateljice su ili spisatelji,
 • rade kao terapeutkinje i terapeuti ili kao ljekarke i ljekari.

Osobe zaposlene u slobodnim profesijama su većinom studirale. Postoji lista svih slobodnih profesija. Listu možete primjera radi naći na internetu: www.freie-berufe.de. Ako Vaše zanimanje ili Vaš posao nisu na listi, obratite se Upravi za finansije. Uprava za finansije onda ispituje, da li ste osoba zaposlena u slobodnoj profesiji ili se bavite privrednom djelatnošću. Ponekad razlika nije jasna. U tom slučaju odlučuje sud. Osobe zaposlene u slobodnim profesijama ne moraju svoje kompanije prijaviti kao privrednu djelatnost. Osobe zaposle u slobodnim profesijama ne plaćaju porez na privrednu djelatnost.


Odobrenje (Genehmigung)

Druga riječ za odobrenje (Genehmigung) je dozvola (Erlaubnis) ili registracija (Zulassung). Ukoliko želite osnovati preduzeće, onda su Vam neophodna specijalna odobrenja od strane organa ili ustanova.


Poslovna ideja/Osnivačka ideja (Geschäftsidee/Gründungsidee)

Poslovna ideja je ideja za novu kompaniju.
Primjer: U Vašem gradu ne postoji radionica za popravku bicikala. Popravljanje bicikala Vas je uvijek zabavljalo. Sada imate ideju da otvorite radionicu za popravku bicikala. Smatrate da bi stanovnicima Vašeg grada radionica za popravku bicikala bila od koristi i da na taj način možete zaraditi novac. Radionica za popravku bicikala je Vaša poslovna ideja. Drugi naziv za poslovnu ideju je: osnivačka ideja.


Privredna djelatnost (Gewerbe)

Vršite privrednu djelatnost. Primjera radi, prodavnica prehrambenih namirnica je privredna djelatnost. Ili restoran brze hrane ili prodavnica automobila. I obrtnička radnja je također privredna djelatnost. Primjera radi, stolarija ili krojačka radnja. Ili nudite pružanje neke usluge. Primjera radi, frizer, prevoznik ili zastupnik u osiguranju. Obavljanje privredne djelatnosti morate prijaviti kod Uprave za privredne djelatnosti. Dobit ćete potvrdu o prijavi. Potvrda nosi naziv: dozvola za obavljanje privredne djelatnosti. Obavljanje pojedinih privrednih djelatnosti uslovljeno je dozvolom, što znači da morate dokazati posjedovanje posebnih kvalifikacija, prije nego što možete prijaviti svoju privrednu djelatnost. Morate plaćati i poreze na vašu privrednu djelatnost: poreze na obavljanje privredne djelatnosti.


Obrtnička zanimanja (Gewerbliche Berufe)

Obrtnička zanimanja su ona zanimanja kod kojih lice vrši samostalnu djelatnost. Najčešće se u tu svrhu registruje obrt. Postoji lista sa popisom obrtničkih zanimanja. To su na primjer zanimanja iz domena zanata, industrije, trgovine ili jednostavne uslužne djelatnosti. Za razliku od obrtničkih zanimanja postoje još i slobodna zanimanja (Freie Berufe).


Osnivanje (Gründung) / Osnivanje preduzeća (Unternehmensgründung) / Zasnivanje egzistencije (Existenzgründung)

Osnivanje (Gründung) / osnivanje preduzeća (Unternehmensgründung) / zasnivanje egzistencije (Existenzgründung) znači da Vi podižete vlastito preduzeće ili osnivate vlastitu firmu. Nakon toga vi vršite samostalnu djelatnost.


Medicinska zanimanja (Heilberufe)

Medicinska zanimanja su ona zanimanja koja imaju veze sa tretiranjem i liječenjem oboljenja ili deformiteta. Postoje medicinska zanimanja sa stručnim obrazovanjem, na primjer medicinski tehničari / medicinske tehničarke. Također postoje i akadmeska medicinska zanimanja, na primjer doktor/ doktorica, psihoterapeut/ psihoterapeutkinja ili apotekar/ apotekarka.


Svršenici studija (Hoschschulabsolventen)

Svršenik / svršenica studija je ona osoba koja je uspješno završila studij na nekom od univerziteta ili visokoškolskih ustanova.


Zemlje koje nisu članice EU-e (Nicht-EU-Länder)

To su zemlje koje nisu članice Evropske Unije.


Regulisana zanimanja (reglementierte Berufe) / neregulisana zanimanja (nicht-reglementierte Berufe)

Kod tzv. regulisanih zanimanja je određenim pravilnicima definisano koji vid kvalifikacije je potreban za određeno zanimanje. Posjedovanje kvalifikacije se mora dokazati, na primjer kroz polaganje ispita. Kao primjer za regulisana zanimanja se može uzeti dosta medicinskih zanimanja ili zanimanje nastavnika / nastavnice na nekoj od javnih školskih ustanova.


Samostalnost (Selbständigkeit)

Samostalnost znači da određena osoba vrši djelatnost, a da pri tome nije zaposlena. Samostalni djelatnici djelatnost obavljaju neovisno, snose lični rizik i rade za razne nalogodavce. Postoje dvije vrste samostalnih djelatnika: Slobodni djelatnici (Freiberufler) / Slobodne djelatnice (Freiberuflerinnen) ili obrtnici (Gewerbetreibende).


Prividna samostalnost (Scheinselbständigkeit)

Privdino samostalan označava činjenicu da je neka osoba samo prividno, dakle ne i stvarno samostalni djelatnik. Ta osoba ne ispunjava sve kriterije za samostalnu djelatnost. Tzv. prividni samostalni djelatnici rade na primjer samo za jednog nalogodavca. Prividna samostalna djelatnost je u Njemačkoj zabranjena i predstavlja kažnjivo djelo.


Obaveza plaćanja poreza (Steuerabgabepflicht)

Pod pojmom Obaveza plaćanja poreza se podrazimijeva činjenica da Vi morate vršiti plaćanje poreza državi. Porezi su određeni udio u novčanim sredstvima koji se mora izdvajati državi.


Osiguranja (Versicherungen)

Osiguranja štite od rizika. Zdravstveno osiguranje, primjera radi, pomaže kada ste bolesni. Svakog mjeseca se uplaćuje novac u zdravstveno osiguranje. Kada se razbolite i morate ići ljekaru, osiguranje je to koje plaća ljekara. Kao samozaposlena ili samozaposleni morate se sami pobrinuti za svoja osiguranja. Zdravstveno osiguranje je obavezno i morate ga zaključiti. Postoje razne vrste osiguranja koje mogu biti neophodne za samozaposlene. Na primjer, osiguranje od odgovornosti privrednih subjekata i osiguranje u slučaju nesposobnosti za rad. Koja osiguranja su za Vas bitna zavisi od Vašeg posla i Vašeg zanimanja. Najbolje je da posjetite savjetovalište. Osiguranja su privatna ili državna/zakonska. Postoje, primjera radi, privatni i zakonski/državni fondovi zdravstvenog osiguranja. I jedni i drugi imaju svoje prednosti i mane. Posavjetujte se. Ukoliko radite u umjetničkom, kulturnom ili intelektualnom domenu možete se osigurati kod fonda zdravstvenog osiguranja za umjetnike. Skraćenica za fond zdravstvenog osiguranja za umjetnike glasi: KSK.


Ugovorno pravo (Vertragsrecht)

U Ugovornom pravu su obuhvaćena sva pravila i zakoni na koje se prilikom sačinjavanja ugovora mora obratiti pažnja.


Dozvole/odobrenja (Zulassungen/Erlaubnisse)

Kada osnivate kompaniju, ponekad su Vam potrebne posebne dozvole ili odobrenja od državnih ustanova ili agencija.
Kada želite otvoriti restoran, potrebno Vam je, primjera radi, ljekarsko uvjerenje i dozvola za obavljanje privredne djelatnosti. Ako želite osnovati obrtničku radnju, ponekad Vam je potreban majstorski ispit i dozvola za obavljanje privredne djelatnosti. Ako želite otvoriti ljekarsku praksu, potrebno Vam je odobrenje ljekarske komore. Na internetu ćete na web-stranicama pojedinih saveznih pokrajina pronaći informacije o tome koje dozvole trebate za svoju kompaniju. Informacije možete dobiti i putem:

 • Industrijske i trgovačke komore,
 • obrtničkih komora ili
 • kod advokatica i advokata.

Posavjetujte se.