Точна информация

Желаете ли да упражнявате дейност като самостоятелно заето лице в Германия?  Тогава тук сте на точното място. 
Тази интернет платформа помага на чуждестранни студенти и академици, пребиваващи на територията на Германия както и на специалисти живеещи в чужбина да стартират нов бизнес в Германия. За тази цел събрахме информация, за да Ви придружим стъпка по стъпка през целия процес на започване на вашият нов бизнес. Ако имате въпроси или нещо не разбирате стоят на Ваше разположение консултанти, които ще Ви помогнат или по телефона или по електронната поща (Емейл). 

Но Вие трябво първо да ни помогнете, за да можем да Ви предоставим най-точната информация.
Необходимите квалификации и разрешителни както и посещението на различни инстанции с цел учредяване на нов бизнес се различават в зависимост от това от коя страна произхождате и какъв статус на пребиваване имате.

За тази цел изберете в полетата долу към коя група принадлежите и на какъв език желаете да получите информацията


От държави членки на Европейския съюз

Чуждестранни студенти / докторанти от държави членки на Европейския съюз

Вие пребивавате на територията на Германия с цел следване или придобиване на докторска степен и сте гражданин на ЕС или на европейското икономическо пространство.

Чуждестранни вишисти от държави членки на Европейския съюз

Вие сте гражданин на ЕС или на европейското икономическо пространство и сте завършили успешно вишето си образувание в Германия.

В чужбина живеещти специалисти от държави членки на Европейския съюз

Вие живеете в една от страните на ЕС или на европейското икономическо пространство и сте гражданин на една от тези страни. Там сте придобили професионалната си квалификация или сте заваршили успешно вишето си образувание.

Покажете информацията на

От държави, които не са членки на Европейския съюз

Чуждестранни студенти / докторанти от държави, които не са членки на Европейския съюз

Вие пребивавате на територията на Германия с цел следване или придобиване на докторска степен и не сте гражданин нито на ЕС, нито на европейското икономическо пространство.

Чуждестранни вишисти от държави, които не са членки на Европейския съюз

Вие не сте гражданин на ЕС, нито на европейското икономическо пространство и сте завършили успешно вишето си образувание в Германия.

В чужбина живеещти специалисти от държави, които не са членки на Европейския съюз

Вие живеете в страна, която не е членка на ЕС, нито на европейското икономическо пространство и сте гражданин на тази страна. Там сте придобили професионалната си квалификация или сте заваршили успешно вишето си образувание.

Покажете информацията на

От държави, които не са членки на Европейския съюз

Чуждестранни студенти / докторанти от държави, които не са членки на Европейския съюз

Вие пребивавате на територията на Германия с цел следване или придобиване на докторска степен и не сте гражданин нито на ЕС, нито на европейското икономическо пространство.

Чуждестранни вишисти от държави, които не са членки на Европейския съюз

Вие не сте гражданин на ЕС, нито на европейското икономическо пространство и сте завършили успешно вишето си образувание в Германия.

В чужбина живеещти специалисти от държави, които не са членки на Европейския съюз

Вие живеете в страна, която не е членка на ЕС, нито на европейското икономическо пространство и сте гражданин на тази страна. Там сте придобили професионалната си квалификация или сте заваршили успешно вишето си образувание.

Beratungsfachkräfte finden
außerdem Informationen unter
www.netzwerk-iq.de