Tự lập từng bước từng bước

Bạn sống trong một đất nước không thuộc Cộng Đồng Châu Âu (EU), khu kinh tế Châu Âu (EWR) hoặc thuộc Thụy Sỹ. Trong nước này bạn có bằng tốt nghiệp chuyên viên. Bây giờ bạn muốn ở Đức tự lập. Ở đây bạn được hướng dẫn về các bằng cấp tốt nghiệp cần thiết. Sau đó bạn nhận các thông tin hướng dẫn cách thực hiện sáng kiến thành lập doanh nghiệp. Có ba vấn đề cần làm rõ ràng:

  • Tôi được phép làm gì?
    Thông tin về các nghề quy chế. Với các nghề quy chế, bạn phải có bằng cấp tốt nghiệp nếu muốn tự lập trong các nghề này. Với các nghề không quy chế thì dễ dàng nhận được giấy phép. Bạn được thông báo là sáng kiến kinh doanh ở Đức của bạn thuộc về các nghề kinh doanh hoặc thuộc về các nghề tự do. Cho hai trường hợp này có nhiều thủ tục đăng ký khác nhau. Ngoài ra chúng tôi nhắc đến trường hợp tự lập giả tạo, điều này là bị cấm ở Đức.
  • Tôi cần gì?
    Chúng tôi hướng dẫn bạn về giấy phép cư trú mà bạn cần thiết ở Đức để thành lập một doanh nghiệp. Bạn sẽ biết các loại giấy phép và tài liệu cần thiết và các nơi mà bạn phải đến để được hỗ trợ cho việc đăng ký hành nghề tự lập. Và trong đề mục „kế hoạch kinh doanh (Businessplan)“ bạn được chỉ dẫn tất cả bước để thực hiện một kế hoạch kinh doanh.
  • Sau đó thì như thế nào?
    Nếu bạn có tất cả giấy phép cần thiết và một kế hoạch kinh doanh, bạn còn cần chú ý một vài điều để thực hiện sáng kiến kinh doanh. Ở đây là những thông tin về các bảo hiểm quan trọng, giao tiếp với nhân viên và hướng dẫn về bán hàng. Bạn biết là cần lưu ý các điều gì trong kế toán và các loại thuế phải đóng.
Tôi được phép làm gì?

Từ ngữ chánh: Các nghề quy chế/không quy chế, Các nghề kinh doanh/tự do, tự lập giả tạo

Tôi cần gì?

Từ ngữ chánh: Quyền cư trú, Đăng ký kinh doanh, Kế hoạch kinh doanh

Sau đó thì như thế nào?

Từ ngữ chánh: Bảo hiểm, Thuế, Kế toán, Luật hợp đồng

Liên hệ

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail