ኣድላይነታት ኣመሓደርቲ ትካልነት መገሻ

ኣብ § 55 ናይ ስርዓተ ትካልነት ኣየኖት ርእሰ-ሓደር ስራሓት ኣብ ትሕቲ ትካልነት መገሻ ከምዝኾኑ ይግለጽ እዩ።

  • እዚኦም ብሕልፊ ምዕዳግን ሽመታን ናይ ፍርያታት እዩ ወይ ናይ ንግዳውያን ዓቕምታት፣ ንኣብነት ናይ ካሕሳታት።
  • ምስኡ'ውን እንተላይ ዝዘናግዑ ስራሓት ይቑጸሩ እዮም፣ ንኣብነት ርእሰ-ሓደር ዘለው ተዋሳእቲ ወይ ከምኡ ዚኣመሰለ።

ትካልነት መገሻ እንተ ደኣ ትሰርሑ ደሊኡም ኣብ ምምሕዳር ስርዓት (Ordnungsamt) ሰነድ/ካርታ ትካልነት መገሻ ክትሓቱ ኣለኩም። ኖርማል ብመትከል እታ ካርታ ትካልነት መገሻ ኣብ ምሉእ ጀርመን ብቑዕቲ እያ። ግን እታ ካርታ ትካልነት መገሻ ብትሕዝቶኣ ደረታዊት ክትከውን ትኽእል፣ ምስ ግዜኣዊ ደረት ከምኡ'ውን ቀያዲት ክትከውን ትኽእል። ሓደ ሓደ ስራሓት ካብ ግዴታ ካርታ ትካልነት መገሻ ነጻ እዮም፣ በቲ ካልእ ወገን ካልኦት ኣብ ትካልነት መገሻ ዘይተዘርዘሩ ስራሓት ውን ኣለው። ኣብዚ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ትረኽቡfileadmin/user_upload/Downloads/Downloads_Deutsch/Reisegewerbetreibende_Informationen.pdf

ደውሉልና ኢኹም ወይ ብኢመይል ጸሓፉልና ሕቶታት እንተ ዘለውኹም!

መራኽቦ

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail