ኣድላይነታት ነመሓደርቲ ትካልነት

ዋላ ናጽነት ትካልነት ይሃሉ፣ ፍሉያት ኣድላይነታት ክግበረሉ ዘለው ብዙሓት ሞያታት ኣለው። እዚ ከኣ ንርእሰ-ሓደር ስራሓት ኣብ ጥበብንፍቓድ ዘድልዮም ትካላት ከምኡ'ውን ንስሩዓት ሞያታት ይበቕዕ እዩ። ስሩዕ ሞያ ማለት እዚ ሞያ ብዘይ ወግዓውን ስሩዕን ፍቓድ ናይ ባዕዳውያን ክእለታት ኣብ ጀርመን ክካየድ ኣይፍቐድን እዩ። እዚ ድማ ንኣብነት ኣብ ስነ-ሃነጽቲ ወይ ሃንደስቲ(ኢንጂነራት) ይበቕዕ እዩ።

ትካላት ኣብ ዓውዲ ጥበብ

ኣብ ጀርመን ፍቓድ ዘየድልዮም ወይ ግድን ዘድልዮም ሞያታት ጥበብ ኣለው። ነቶም 43 ፍቓድ ግድን ዘድልዮም ጥበባት ፍሉያት ሞያውያን ክእለታት ግድነታዊ እዮም፥ ኣብኡ ሓለቓ-ክእለታት የድልዩ ኣዮም ወይ ዚኣመሰለ ክእለት ወይ ሓደ ወግዓዊ ፍቓድ ናይ ዝምልከት ባዕዳዊ ክእለት። እቲ ምዕራባዊ ጀርመን መዓልቲ ማሕበር ጥበብ (Westdeutsche Handwerkskammertag) ሓበሬታ ይህብ'ዩ ብዛዕባ ኣድላይነታት ኣብ ፍቓድ ዘድሊ ጥበብ።

ንሓደ ፍቓድ ግድን ዘድሊ ሞያ ጥበብ ኣድለይቲ ክእለታት እንተ ደኣ ኣለኩም በቶም ሰርቲፊኬታትኩም ኣብቲ ካልኣይ ስጉም ኣብ ተራ ጠበብ (Handwerksrolle) ትምዝግቡ ኢኹም። ኣብኡ ኩሎም ርእሰ-ሓደር ሰባት ኣብ ፍቓድ ዘድሊ ጥበብ ተዘርዚሮም። ምዝጋበ ከኣ ግዴታ እዩ። ሓደ ዝምልከት "ምልክታ ንምዝጋበ ኣብ ተራ ጥበብ (Antrag auf Eintragung in die Handwerksrolle) ኣብ ማሕበር ጥበብ ኣብቲ ቦታ፣ ኣብቲ ርእሰ-ሓደር ክትገብሩ እትደልዩ ቦታ ትገብሩ ኢኹም።

ንዝኾኑ ካልኦት ዘይተዘርዘሩ ጥበባት ዝኾኑ ፍሉያት ሞያውያን ክእለታት ኣየለይቲ ኣይኮኑን። ሽዑ ኣብ ሰነድ ንፍቓድ ዘየድልዮም/ንጥበብ ዚኣመሰሉ ትካላት ክትምዝግቡ ኣለኩም።

ሓደ ባዕዳዊ ክእለት ኣለኩም?
ንወግዓዊ ፍቓድ ናይ ባዕዳውያን ክእለታትኩም ሓደ ጉዳይ ፍቓድ ክትገብሩ ኣለኩም። ኣብ ሓደ ፍቓድ ዘድሊ ጥበብ ርእሰ-ሓደር ክትኮኑ እንተትደልዩ ኣብ ማሕበር ጥበብ ኣብቲ ቦታ ርእሰ-ሓደር ክትኮኑ እትደልዩ ቦታ፣ ብምልክታ ክትሓቱ ኣለኩም። ሞያዊ ክእለታትኩም ብማዕረ እንተ ደኣ ተራእዩ፣ ቀዳማይ ዕንቅፋት ኣጥፊእኹም ማለት እዩ፣ ሓደ ጥበባዊ ትከል (Handwerksbetrieb) ንክትጅምሩ፥ ፍቓድ ልምምድ/ተግባር ኣለኩም። ባዕዳውያን ክእለታትኩም ብማዕረ እንተ ደኣ ዘይተራእዩ፣ እቶም ተሪፎም ዘድልዩኹም ፍልጠት ዝሃቡኹም ክእለታት ክትገብሩ/ክትመሃሩ ኣለኩም። ኣብቲ ማሕበር ጥበብ ወፈያታት ማዕረ ዝገብሩ ክእለታት ሕተቱ ኢኹም።

ፍቓድ ባዕዳውያን ክእለታት

ኣብ ሓደ ጉዳይ ፍቓድ ብሰነዳት ብዛዕባ ባዕዳውያን ክእለታትን ሞያውያን ተመኩሮታትን ኣብ ወጻኢ፣ ምስቲ ዝምልከት ጀርመናዊ ሞያ (ረፈረንስ-ሞያ / Referenzberuf ዝብሃል) ማዕረ ከምዝኾኑ ክምርመር እዩ። ዋላ ዝያዳ ረፈረስ-ሞያታት ተራ ክጻወቱ ይኽእሉ፣ ሽዑ ኣበይ ዝበለጹ ዕድላት ሞያ ከምዘለው ምኽሪ ውሰዱ ኢኹም። ሓደ ጉዳይ ፍቓድ ብዝበለጸ ብምሉእ ማዕርነት እዩ ዝውድእ። ሓደ ሓደ ግዜ ጥራይ ሓደ "ኣካላዊ ፍቓድ" ክውሰን እዩ። ሽዑ ድሕሪ ክእለት ምግባር ሓደ "ፍቓድ ክእለት" / Anpassungsqualifizierung ከምኡ'ውን ብሓደ ፈተና ጌርኩም ምልእ ማዕርነት ክትቕብሉ ትኽእሉ። እቶም ባዕዳውያን ክእለታት ምስቲ ናይ ጀርመን ረፈረንስ-ሞያ ብፍጹም ተመሳሳልነት እንተዘይብሎም፣ ፍቓድ ሽዑ የለን። ተወሰኽቲ ሓበሬታታትን ሰራሕተኛታት ምኽርን ኣብ ትሕቲ www.anerkennung-in-deutschland.de ትረኽቡ ኢኹም።


ፍላያት

ፍሉያት ሕግታት ኣሎ ንምቕዋም ናይ ሓደ ፍቓድ ዘድሊ ጥበብ። ኣብዚ ክልተ ኣብነታት ክትረኽቡ ኢኹም፣ ንሶም ግን ኩሎም ፍሉያት ሕግታት ኣይኮኑን። ስለዚ እዚ ንመኽረኩም ኢና፥ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ግን ካብ ኪኢላታት ናይ ማሕበር ጥበብ ምኽሪ ውሰዱ፣ እንተ ደኣ "ሰርቲፊከት ሓለቓ / Meisterbrief" የብልኩምን ከምኡ'ውን ኣብ ፍቓድ ዘድሊ ጥበብ እንተ ደኣ ተገዲስኩም።

ፍላይ፥ ናይ ሓለቓ ስራሕ ዋላ'ኳ ኣካላዊ ፍቓድ ይሃልኹም

ምልክታ ናይ ወጻኢ ክእለታትኩም ምእንቲ ክፍቐድ ሓቲትኩም ግን ጥራይ ኣካላት ካብ ክእለታትኩም ተቐቢሎም። ሽሕ'ኳ ኣብ ፍቓድ ዘድሊ ጥበብ ትካል ንምስራሕ መገድታት ኣለው።

  • ኣብቲ ነፍሰ-ሓደር ክትገብሩ እትደልዩ ማሕበር ዞባ ንፍቓድ ፈተና-ሓለቓ ትምዝግቡ ኢኹም። ቅድም ኣብ ሓደ ሞያዊ ዓይነት ፈተና ክእለት እንተትሳትፉ ንቀንዲ ፈተና ንከተዳልዩ ጠቓሚ እዩ።
  • ሓደ ሓለቓ-ክእለታት (Meisterqualifikationen) ዘለዎ ሰብ ተስርሑ ሽዑ ኣብ ፍቓድ ዘድሊ ጥበብ ክትሰርሑ ትኽእሉ። ብእኡ ንሓለቓ-ፈተና ባዕልኹም ከተዳልዩ ከለኹም ብነፍሰ-ሓዳር ክትሰርሑ ትኽእሉ።

ፍላይ፥ ደረታት ኣብ ኣካላዊ ፍቓድ

ናይ ወጻኢ ተመክሮታትኩም ኣብ ሓደ ጉዳይ ፍቓድ ምስቲ ናይ ጀርመን Meisterbrief ጥራይ ብኣካል መዓረ ተራእዩ። ስለዚ ብክእለታትኩም ዘይተመሃርኩም ተግባራት ክትሰርሑ ኣይፍቐደልኩምን እዩ። ግና ሓደ ኣካላዊ ስራሕ ናይቲ ፍቓድ ዘድሊ ጥበብ ንክትሰርሑ ይከኣል እዩ። ሓደ ኣብነት፥ ከም ቀምቃማይ ሰብኡት፣ ከም ቀምቃማይ ኣንስቲ ዘይኮነ፣ ርእሰ-ሓደር ክትኮኑ ይፍቐደልኩም፥


ትካላት ኣብ ስሩዓት ሞያታት

ጥራይ ባዕዳውያን ክእለታትኩም ምስቲ ዝምልከት ጀርመናዊ ሞያ ማዕረ እንተኾነ ስሩዓት ሞያታት ክትሰርሑ ይፍቐደልኩም። ንሱ ብወግዒ ክቐበል ኣለዎ። እዚ ማለት ኣብቲ ተሓታቲ ምምሕዳር ምልክታ ንፍቓድ ናይ ባዕዳውያን ክእለታትኩም ክትሓቱ ኣለኩም። ሓበሬታታት ብዛዕብኡ ኣብ ትሕቲ www.anerkennung-in-deutschland.de ትረኽቡ ኢኹም። ኣብቲ ሞያ ትካል ክትሰርሑ/ክትምሓድሩ እንተ ደኣ ደሊኹም፣ እዚ ወግዓዊ ፍቓድ'ውን የድልየኩም እዩ። ኣብዚ ሓደ ዝርዝር ኢኹም ትረኽቡ፣ ኣየኖት ሞያታት ኣብ ጀርመን ስሩዓት ከምዝኾኑ ከምኡ'ውን ኣየኖት ኣድላይነታት ኣብቲ ዝምልከተኩም ሞያ ትካል ንክትጅምሩ ከምዘድልየኩም ትረኽቡ። ካብ ሞያ ናብ ሞያ ዚፈላለ ስለዝኾነ።


ፍቓድ ግድን ዘድልዮም ትካላት

ኣብዚ ርእሰ-ሓደር ንክትከውን ንሓደ ሓደ ትካላት ኣብ ጀርመን ፍሉይ ፍቓድ የድሊ እዩ። እዚ ድማ ንኣብነት ንደላላይ-ኢንሹራንስ ወይ ንኣመሓደርቲ ግላውያን ሆስፒታላት፣ ኣዳራሻት ጣላዕ ወይ ኣገልግሎታት ሓለዋ ይበቕዕ እዩ። ኣብዚ ሓደ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ዝኾኑ ፍቓድ ዘድልዮም ትካላት ትረኽቡ ከምኡ ዚኣመሰሉ ፍቓድ ዘድልዮም ትካላት ክቐሙ ዝደልዩ፣ ፍልይ ዝበሉ ኣድላይነታት ከረጋግጽ ኣለዎ ከምኡ'ውን ብእኡ ኣብ ምምሕዳር ትካልነት ፍቓድ ናይ ርእሰ-ሓደር ስራሕ ኣብ ፍቓድ ዘድሊ ትካል ምልክታ ክሓትት ኣለዎ። እቶም ኣድላይነታት ንኩሎም ፍቓድ ዝደልዮም ትካላት ማዕረ ኣይኮኑን፣ ካብ ሞያ ናብ ሞያ እምበር ክፈላልዩ ይኽእሉ። ዝበዝሕ ግዜ እዚኦም ኣድላይነታት ክጥለቡ እዮም፥

  • መረጋገጺ ብዛዕባ ውልቃዊ ተኣማምነት ናይቲ መስራቲ ወይ ናይታ መስራቲት፣ ንኣብነት ብመራሒ ሰርቲፊኬት ፖሊስ ወይ ብምዝገባ ማእከል ትካልነት (Gewerbezentralregister) ወይ ብሓደ ዘይነቐፌታዊ ሰሪፊኬት (Unbedenklichkeitsbescheinigung) ካብ ቤት-ጽሕፈት ፊናንስን ከምኡ'ውን ካብ መዘጋጃ ቤተን።
  • መረጋገጺ ብዛዕባ ሞያውያን ኣድላይነታት (እንተላይ "ሞያዊ ብቕዓት / fachliche Eignung" ዝብሃል) ናይቲ መስራቲ ወይ ናይታ መስራቲት። እዚ ንኣብነት ብሓደ ፍሉይ ስራሕ ወይ ከኣ ብሓደ ሰርቲፊኬት ናይ ፍልይ ዝበሉ ትምህርታት ከረጋግጽ(መርትዖ ክውሃብ) ይከኣል እዩ።
  • መረጋገጺ ብዛዕባ ሓፈሻውያን ኣድላይነታት ንምምስራት (እንተላይ "ሓፈሻዊ ብቕዓት / sachliche Eignung" ዝብሃል)። እዚ ድማ ብሓበሬታ ካብ ምዝገባ ተኣወድቲ SCHUFA ዝብሃል (Schuldnerverzeichnis SCHUFA) ወይ ከኣ ብመረጋገጺ ብዛዕባ ህንጻዊ ብቕዓት ናይ መጻኢ ክፍልታት ትካልነት ከረጋግጽ ይከኣል።

እቶም ውሳነታት ናይ ፍቓድ ዘድልዮም ትካላት ኣብ ሕጊ ስርዓተ ትካልነት (GewO) § 29 ክሳብ § 40 ተጻሒፎም። እዚኣቶም ፍቓዳት እንተ ደኣ ተቐቢልኩም፣ ፍቓድ ዘድልዮም ትካላት ክትሰርሑ ትኽእሉ። እዚ ፍቓድ ናብ ካልኦት ሰባት ከተምሓላልፉ ኣይትኽእሉን ከምኡ'ውን ካልኦት ሰባት እቲ ፍቓድ ናባኹም ከመሓላልፉ ኣይክእሉን እዮም። ምናልባት ሰነዳት ካብ ዝተፈላልዩ ምምሕዳራት ከተምጽኡ ስለዘለኩም፣ ኣብ ምምስራትኩም ኣብ ሓደ ፍቓድ ዘድሊ ትካል ንውሕ ዝበለ ግዜ ምድላው ክትድምሩን ክትሓስቡን ኣለኩም።

ከምኡ ነቶም ቅኑዓት ምምሕዳራት ክትረኽቡ ኢኹም፥

መስረቲ መነባብሮን ስራሕን ን መራሒ መገዲ ምምሕዳር BMWI ኣድራሻታትን ሰራሕተኛታት ምኽርን ይረኽቡ።

መራኽቦ

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail