Korak po korak do osnivanja

Vi živite u jednoj od zemalja koja ne pripada Evropskoj Uniji (EU), evropskoj ekonomskoj regiji (EWR) ili Švajcarskoj. Vi ste u toj zemlji ostvarili kvalifikaciju kao stručna radna snaga. Sada u Njemačkoj želite obavljati samostalnu djelatnost. Ovdje ćete saznati koji vid kvalifikacije morate donijeti sa sobom. Nakon toga ćete dobiti informacije šta morate učiniti kako bi od Vaše ideje u stvarnosti moglo nastati preduzeće. Tri važna pitanja moraju biti riješena:

  • Šta ja smijem?
    Naći ćete informacije o regulisanim zanimanjima. U slučaju kada se želi obavljati samostalna djelatnost u sklopu tog zanimanja je za regulisana zanimanja neophodna jasno određena stručna kvalifikacija. Kod neregulisanih zanimanja je registracija jednostavnija. Vi možete saznati da li Vaša poslovna ideja u Njemačkoj spada pod obrtnička zanimanja ili pod slobodna zanimanja. Za oba vida zanimanja postoje različiti postupci za prijavu. Osim toga mi Vas informišemo i o tzv. prividnom obavljanju samostalne djelatnosti, koje je u Njemačkoj zabranjeno.
  • Šta mi je potrebno?
    Mi Vam pružamo informacije o tome, koji vid boravišne dozvole Vam je u Njemačkoj neophodan kako biste mogli osnovati preduzeće. Također možete saznati koje su dozvole i koji dokumenti potrebni te na kojim se mjestima trebate obratiti vezano za prijavu Vaše samostalne djelatnosti. Također ima i podrubrika „Biznis plan“, koja Vas vodi kroz sve korake planiranja za osnivanje preduzeća.
  • Šta dolazi nakon toga?
    Ukoliko imate sve neophodne dozvole i biznis plan, onda se u svrhu sprovođenja Vaše poslovne ideje mora obratiti pažnja na još nekoliko pitanja. Ovdje ćete naći informacije o važnim vidovima osiguranja o postupanju sa osobljem te o marketinškim smjernicama. Vi možete saznati na šta se mora obratiti pažnja kod knjigovodstva te koje obaveze plaćanja poreza postoje.
Šta ja smijem?

Natuknice: regulisana/ neregulisana zanimanja, obrtnička/slobodna zanimanja, prividna samostalna djelatnost

Šta trebam?

Šta trebam? Natuknice: Zakoni o boravku, Prijava obrtničke djelatnosti, Biznis plan

Šta dolazi nakon toga?

Šta dolazi nakon toga? Natuknice: Osiguranja, Rad sa osobljem, Marketinške smjernice, Porez i Knjigovodstvo, Ugovorno pravo

Kontakt osobe

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail

Rainer Aliochin

Rainer Aliochin
AAU e.V.
Nürnberg
+49 (0)911 23986689
E-Mail